ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും ചരിത്രവും മഹത്വവുമുണ്ട്. ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഒരു സർവകലാശാലയാണ്. വാസ്തുവിദ്യയുടെ, സയൻസിൻ്റെ….

    Sreekala Prasad ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ ശില്പങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തവും പുരാതനവുമായ ശ്രീ വരാമൂർത്തീശ്വരർ ക്ഷേത്രത്തിലെയും കാല ഭൈരവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ബീജം, ബീജസങ്കലനം, ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതം, എന്നിവ കൊത്തിയെടുക്കാൻ ശിൽപ്പികൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമായിരുന്നു? എക്സ്-റേ അല്ലെങ്കിൽ സോണോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരം വർഷം മുൻപുള്ള പുരാതന ഇന്ത്യ യുടെ ഈ അറിവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

കുറഞ്ഞത് 4,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഋഷി പിപ്പലാട ( Pippalaada) എഴുതിയ ഗർഭ ഉപനിഷത്ത് ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു,ആണും പെണ്ണുമായി ഒത്തുചേർന്ന്,ഭ്രൂണം (ഗര്ഭപാത്രത്തില്) കിടക്കുന്നത് ഒരു പകലും രാത്രിയുമാണ്.ആ സമയം ഭ്രൂണം ഒരു അർദ്ധ ദ്രാവകമാണ്. ഏഴാം രാത്രിയിൽ ഒരു കുമിളയായുടെയും രണ്ടാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള പിണ്ഡത്തിന്റെയും രൂപമാണിത്.ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കഠിനമാകും. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തലയുടെ പ്രദേശം വികസിക്കുന്നു; മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ, പാദം; നാലാമത്തേതിൽ, വയറും ഇടുപ്പും; അഞ്ചാമത്തേതിൽ, നട്ടെല്ല്; ആറാമത്, മൂക്ക്, കണ്ണുകൾ, ചെവികൾ; ഏഴാമത്തെ ഭ്രൂണം ജീവിതവുമായി വേഗത്തിലാകുകയും എട്ടാം മാസത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവിന്റെ ശുക്ലത്തിന്റെ ആധിപത്യത്താൽ, കുട്ടി പുരുഷനായിത്തീരുന്നു; അമ്മയുടെതായാൽ പെൺ. തുല്യമാകുമ്പോൾ ഒരു ഷണ്ഡൻ. ഗർഭിണിയായ സമയത്ത്, മാതാപിതാക്കൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലായാൽ, കുട്ടി അന്ധനോ, മുടന്തനോ, കൂനനോ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയിൽ മുരടിക്കുകയോ ചെയ്യും.

ദമ്പതികൾക്ക് സുപ്രധാന-വായു-പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ,ശുക്ലംരണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ഇരട്ടകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. (പുരാതന യോഗികൾ ശരീരത്തിൽ 49 വ്യത്യസ്ത തരം വായു കണ്ടെത്തി. പ്രധാനമായും അഞ്ച് വായു അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനം. പ്രാണ-വായു, അപാന-വായു, സമന-വായു, ഉദാന-വായു, വ്യാന-വായു എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ച് പ്രധാന പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ.) എട്ടാം മാസത്തിൽ, അഞ്ച് സുപ്രധാന വായുവുകളുമായി ചേർന്ന് ജീവന് അതിന്റെ മുൻകാല കാര്യങ്ങൾ (മുൻ ജനനങ്ങളെ) അറിയാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു, തികഞ്ഞ അറിവിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും, നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ഓങ്കാരം (ഓം) ആയി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി എട്ട് സ്വഭാവങ്ങളുടെയും അവയുടെ പതിനാറ് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും സാരാംശം ലഭിക്കുന്നു. ഞരമ്പുകളിലൂടെയും സിരകളിലൂടെ യും അമ്മ കഴിക്കുന്ന എന്തിനേയും അതിന്റെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. ഒൻപതാം മാസത്തിൽ, ശരീരം പൂർണ്ണ മാവുകയും മുൻകാല ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അത് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു –

ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുശ്രുത 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതായി ഓർക്കുക. പുരാതന ശാസ്ത്രം ഇന്നെത്തിനേക്കാളും പുരോഗമിച്ചതായിരുന്നില്ലേ?

You May Also Like

പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ കത്തുകള്‍ അയക്കുമ്പോള്‍ തേങ്ങ അയക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്

യുഎസിലെ മോലോകായിലെ ഹൂലേബുവാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് വിചിത്രമായ ഈ തേങ്ങ അയക്കല്‍ ഉള്ളത്

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 1, ഏപ്രിൽ ഫൂളിന്റെ കഥയെന്ത് ?

ഏപ്രിൽ ഫൂൾ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി വിഡ്ഡിദിനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കഥകളുണ്ട്. ഏകദേശം…

100 ഗ്രാം മുന്തിരി 9000 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പണക്കാരി, ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാരണം !

പലപ്പോഴും ആളുകൾ പല വിലയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കൾ പോലും…

ചെറിയ ക്ലാസിൽ ‘ ഇരട്ടപ്പെരുപ്പം ‘ എന്നൊരു പാഠഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു

ചെസ്സ് കളങ്ങളിൽ അരിമണി വച്ചുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെയും കർഷകന്റെയും കഥ. മത്സരത്തിൽ തോറ്റ രാജാവ് ആദ്യ കളത്തിൽ 1 അരിമണിയും, രണ്ടാമത്തെ കളത്തിൽ