സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കല്ല, ഇനി കർഷകനാണ് കൈത്താങ്ങു വേണ്ടത്

231

സത്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾ സുഖിപ്പിക്കുമ്പോൾ , അവർക്കു പിന്നിൽ കരുവാളിച്ച മുഖവും ദേഹവുമായി നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീട്ടിയ ഭിക്ഷാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയതെതെന്തേ…? കോവിഡ് വന്ന് സകല വഴികളും അടച്ചു പൂട്ടി പട്ടിണിയുടെ ഭീഷണിയിൽ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഭൂമി തരിശ്ശിടാതെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു! സന്തോഷം.

ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. അയ്യഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ, ആറാറു മാസം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായി ക്ഷാമബത്തയെന്ന പേരിൽ അവർക്കു ആയിരക്കണക്കിനു രൂപ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനോ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തി കർഷകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കണമെന്ന അത്യാഗ്രഹമൊന്നും ഞങ്ങൾ കർഷകർക്കില്ല. കൃഷി നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവ് അശനിപാതം പോലെ ഞങ്ങളെ കരിച്ചു കളയുമ്പോൾ ഒരു കൈത്താങ്ങ്, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിലെങ്കിലും, നൽകുവാൻ മാറിമാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ.?

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി സുഖിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർക്കു പിന്നിൽ കരുവാളിച്ച മുഖവും ദേഹവുമായി നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീട്ടിയ ഭിക്ഷാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയതെതെന്തേ.. ? വൻകിട മുതലാളിമാരും കമ്പനികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുക്കളുടെ ബിനാമിമാരും കോർപ്പറേറ്റുകളും അടയ്ക്കാത്ത നികുതികളും തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വായ്പകളും ഈടാക്കാൻ ചെറുവിരലനക്കാത്ത നിങ്ങൾ, ദുരിതം തിന്ന് നാടിനെ പോറ്റാൻ പണിയെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗതികേടിൻ്റെ കടബാധ്യതകളീടാക്കാൻ ക്രൂരമായ ജപ്തി നടപടികൾ നടത്തുമ്പോൾ, “ഇവർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ് ” എന്നെങ്കിലും ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ..? കർഷകരെ രണ്ടാം കിടക്കാരായി കാണുന്നവർ, പട്ടിണി സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുമ്പോളെങ്കിലും കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതു നന്നായി.

ഒന്നോർത്താലും,കോവിഡ് ഉള്ളപ്പോളും അല്ലാത്തപ്പോളും വിശപ്പ് ഒന്നു പോലെയാണ്. കൃഷി നടന്നില്ലെങ്കിൽ, എത്ര പൊങ്ങിപ്പറന്നാലും ശരി, പട്ടിണിയുടെ സൂര്യാതപമേറ്റ് ഈ മണ്ണിൽ വീണു മരിക്കും. 800 രൂപ കൂലി കൊടുത്ത് കൃഷി ചെയ്താൽ തൊഴിലാളികൾക്കു പണി കിട്ടും. ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിന് ഉത്പന്നങ്ങളും കിട്ടും. പാവം കർഷകന് കിട്ടുന്നത് കടക്കെണിയുടെ മറ്റൊരു കടലായിരിക്കും. അതിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ, നോക്കുകൂലി വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരും തൊഴി’ലിരു’പ്പുകാരുമൊക്കെച്ചേർന്ന് ഇനി കൃഷി ചെയ്യട്ടെ. തീൻമേശയിൽ വരുന്ന വിഭവങ്ങൾ മണ്ണിൽ വിളയുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണമല്ലോ. കാറ്റു വീശിയടിച്ചു പകമാകാത്ത വാഴക്കുലകളെല്ലാം ഓടിഞ്ഞുവീണു. ചങ്കു തകർന്നു നിൽക്കുന്ന പാവം കർഷകൻ. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കല്ല, ഇനി കർഷകനാണ് കൈത്താങ്ങു വേണ്ടത്.