ഫീമന്റെ ‘ഫ’ ..

503

fa-bha-funny-malayalamവ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വീകെന്റിന്റെ മൂഡില്‍ ഞങ്ങള്‍ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു.ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം കടന്നു പോയി.എങ്ങനെയോ മലയാള ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണവും അതിനിടയ്ക്ക് വന്നു.ഞങ്ങള്‍ ആറു പേര്‍.കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍.രണ്ടു പേര്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍.ഞാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേര്‍ മലബാറുകാര്‍.ഒരാള്‍ ആലപ്പുഴക്കാരന്‍. പത്തനംതിട്ടക്കാര്‍ ലിജിനും ഫിന്നിയും.

തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘ഭ’യുടെ ഉച്ചാരണം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ടു.ലിജിനാണേല്‍ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല.ഭാര്യ എന്നല്ല ‘ഫാര്യ’ എന്നാണു ശരിയായ ഉച്ചാരണം എന്നവന്‍.

ലിജിന്‍:’നിങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തയില്‍ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ‘ഫാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു’,’ഫാരതത്തിനു സ്വര്‍ണ്ണം എന്നൊക്കെ’..എല്ലാ വാര്‍ത്തയിലും ഫ എന്നാണു പറയുന്നത്’

ഞങ്ങള്‍ ഒരു കടലാസും പേനയും എടുത്തു അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു..

മാതൃഭൂമി =Maathrubhoomi
മാതൃഫൂമി=Maathrufoomi
ഭ=bha
ഫ=fa

ഫിന്നിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി.പക്ഷെ ലിജിന്‍ വിടുന്ന ഭാവമില്ല.(അവന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ‘ഫാവമില്ല’).
അവസാനം അവന്‍ പറഞ്ഞു നിങ്ങള്‍ ‘ഭ’ എന്ന് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല..’ബ’ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന്..അവന്റെ സമാധാനത്തിനു ഞങ്ങള്‍ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു..എല്ലാം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു.

അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പത്തനംതിട്ടക്കാരന്‍ ബൈജു റൂമില്‍ കേറി വന്നത്.അവന്‍ കാര്യം തിരക്കി.ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു ‘ഭ’ യും ‘ഫ’ യും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നമാണെന്ന്..

ബൈജു:’അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ‘ഫീമനെ’ എന്താണ് പറയുന്നത്??’
ഞങ്ങള്‍:’ഫീമനോ?..അതെന്താ?’
ബൈജു:’ഫീമനെ അറിയില്ലേ?ഈ മഹാഫാരതത്തില്‍ ഒക്കെ ഉള്ള ഫീമന്‍..’
പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചിരിയുടെ മേളമായിരുന്നു..