ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യില്‍ അകപ്പെട്ടാല്‍ പണി കിട്ടിയത് തന്നെ

773

 

തൊലി വെളുത്തൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാല്‍ പെട്ടെന്ന് ഒലിപ്പിക്കുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം. അത്തരം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ അകപ്പെട്ടാല്‍ ദാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും പണി..