എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഈ പടങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്.!

0
436

new

ഈ പത്രം,ഫോട്ടോ, ഇവയൊക്കെ തല തിരിച്ചു വച്ചാല്‍ കാണാന്‍ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകില്ലയെന്ന്‍ മാത്രമല്ല..നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോള്‍ ഒന്നും മനസിലാകില്ല താനും.! ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എല്ലാം മനസിലാകുന്ന കുറെ പടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ എന്ന് നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ എങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത്. ചില 3ഡി പടങ്ങള്‍ ഒക്കെ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരേ പടത്തില്‍ രണ്ടും മൂന്നും വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റ്അപ്പുകളും നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്..പക്ഷെ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുന്‍പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1421868290

desktop 1421868290 (1)

desktop 1421868290 (1)

desktop 1421868292

desktop 1421868292 (1)

desktop 1421868292 (1)

desktop 1421868294