ഗല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ചൈന, വീഡിയോ കാണാം , സൈനീകർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ചൈന സമ്മതിച്ചു

46

ഗല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ചൈന. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ വിഡിയോ ആണ് ചൈനീസ് മാധ്യമമായ ഷെ​യ്ൻ ഷിവേയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായാണ് ചൈന സമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവരുന്നത്….