fbpx
Connect with us

Featured

ബാലപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ വിമൻ & ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് നടത്തിയ സർവേയിലെ ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ

17-04-2007 യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ വിമൻ & ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ബാലപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിലെ ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ. (ലൈംഗികവും ലൈംഗികേതരവും ഉൾപ്പെടെ

 245 total views

Published

on

Ganga S

 

Child abuse (ബാലപീഡനം )

17-04-2007 യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ വിമൻ & ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ബാലപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിലെ ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ. (ലൈംഗികവും ലൈംഗികേതരവും ഉൾപ്പെടെ )

1. 13 സ്റ്റേറ്റുകളിലെ 12000 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ 3 ൽ 2 കുട്ടികളും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്.

Advertisement

2: അതിൽ പകുതിയോളം കുട്ടികൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

3: 50 % കുട്ടികളും പീഡിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകർതൃ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ആണ്.

4: കൂടുതൽ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും കുട്ടികൾ പീഡനത്തെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടില്ല.

അതിനർത്ഥം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന കുട്ടികൾ നിശബ്ദർ ആകും.പ്രതിരോധിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്‌മ , ഭീഷണി, ഭയം, പീഡനം ആണെന്ന തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ, അത്‌ ആണ് പീഡകർക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത്.2007 ലെ നിതാരി സംഭവം സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചു. നോയിഡയിലെ നിതാരിയിൽ ആണ് ആ ക്രൂരത നടന്നത്. 19 കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു സർക്കാർ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയമം കൊണ്ട് വന്നു.വേൾഡ് വിഷൻ പോലുള്ള NGO s കുട്ടികളുടെ പീഡനങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടു അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു
.
അവർ മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങൾ അഥവാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണ്.

Advertisement

വേൾഡ് വിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ ആയി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു ബാല സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം.അതിൽ സമുദായ നേതാക്കൾ, പ്രത്യകിച്ചു സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, ജില്ലാ & പഞ്ചായത്ത്‌ നേതാക്കൾ, ഉൾപ്പെടണം.അവർ, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ അനുഭവിയ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലും ഉള്ള പീഡനങ്ങൾ, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ, വയലൻസ് എന്നിവയെ ചെറുത്തു് കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സംരക്ഷിയ്ക്കുകയും ഒപ്പം മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും വേണം.ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണേഴ്‌സ് (ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് ) കുട്ടികൾക്കോ കുടുംബത്തിനോ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനവും തിരിച്ചറിവും ആർജിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.കുട്ടി എന്നാൽ 18 വയസും അതിനു താഴെയും ഉള്ളവർ ആണ് CRC (convention on the rights of child.) പ്രകാരം.

പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ള ഇടങ്ങളെ പല തലങ്ങൾ ആയി തിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

വ്യക്തി കേന്ദ്രികൃതം , ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, സൊസൈറ്റി.

1: പേർസണൽ ലെവൽ അഥവാ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതം

Advertisement

a. വയസ്സ് : കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നു.

b.ലിംഗം : 14 വയസിൽ താഴെ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരുപോലെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

c. ജനിച്ച ഓർഡർ : ഏറ്റവും മൂത്തതും ഏറ്റവും ഇളയതും നടുവിൽ ജനിച്ചവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയി പീഡിപ്പിയ്ക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത.

d. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്

Advertisement

2 :ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്‌ :

താഴെ പ്പറയുന്ന ഗ്രൂപുകളിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് പീഡനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത നില നിൽക്കുന്നു.

a. അനാഥാലയം

b. തെരുവ് കുട്ടികൾ

Advertisement

c. മയക്കു മരുന്നിനു അടിമകൾ

d. ജോലി സ്ഥലത്തെ ഒറ്റപ്പെടൽ. ബാലവേല ആകാം.

d. വീട്ടകങ്ങളിൽ മുതിർന്ന മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യ അടിമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ

3 : കമ്മ്യൂണിറ്റി :

Advertisement

a. ലിംഗ വിവേചനം: പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കൂടുതൽ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു.

b. ജാതി : ജാതിവിവേചനം ശക്തമായി നില നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ചില ടീച്ചേർസ് ചില സ്‌കൂളുകളിൽ ദളിതർ ആയ കുട്ടികളെ മറ്റ് കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശിക്ഷിയ്ക്ക് വിധേയർ ആക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ക്രൂരമായും.

4 :സൊസൈറ്റി :

a. നിയമ പാലകരോ നിയമ പാലനത്തിലോ വരുത്തുന്ന, വരുന്ന മനഃപൂർവം ആയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള വീഴ്ചകൾ

Advertisement

b. നീതി വൈകിയ്ക്കുക.

വൈകി കിട്ടുന്ന നീതി അനീതിയ്ക്ക് തുല്യം ആണ്.

c. ദാരിദ്ര്യം. ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾ താരതമ്യേന പീഡനത്തിനു വിധേയരാകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആണ്.

സൊസൈറ്റിയിൽ ചിന്തകളിലും പൊതുബോധത്തിലും സമൂല മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്.

Advertisement

പീഡനത്തിനെതിരെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ അറിയും. അതിനുള്ള കഴിവ് സ്വായത്തം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുമായി ഉള്ള അടുപ്പം കുട്ടിയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ.

Abuse നു കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ

Advertisement

a.തെരുവ് കുട്ടികൾ

b.ബുദ്ധിമാന്ദ്യമോ ശാരീരികമായ വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന ശേഷി ഉള്ളവർ

c അനാഥാലയം

d റിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റടി യിലുള്ളവർ

Advertisement

e.വീട്ടിൽ മദ്യത്തിന് അടിമ ഉള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ

f.ഏക രക്ഷിതാവ് ഉള്ള കുട്ടികൾ.

(വിവാഹമോചിതർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മരണപ്പെട്ടവർ, പുനർവിവാഹിതർ ആയവർ, താത്കാലിക രക്ഷിതാക്കൾ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ. )

അവരുടെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള പങ്കാളികൾ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.

Advertisement

ചുരുക്കത്തിൽ ബാലപീഡനങ്ങളെ ചെറുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്റ്റേറ്റിനും തുല്യ കൂട്ടു ത്തരവാദിത്തം പ്രായോഗികമായി നിലവിൽ വരണം.

എവിടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, അവിടെ കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്റ്റേറ്റിലേയ്ക്ക് മാറണം.

അത്തരം അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണാധികാരം രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റിലേയ്ക്ക് സ്വമേധയാ മാറണം.

ഇപ്പോൾ അത്ര കർശന നിയമം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണം.

Advertisement

(ട്രൈബൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാളയാർ കുട്ടിയെ അമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോയി എന്ന വിവരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ)

വാളയാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിയ്ക്കണം.

Nb : സർവേയും കണക്കുകളും മെഡിക്കൽ പുസ്തകം അവലംബം.

 246 total views,  1 views today

Advertisement
Advertisement
SEX10 hours ago

ഓറല്‍ സെക്‌സ് എന്നത് ലൈംഗികായവത്തെ മാത്രം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റരുത്

condolence10 hours ago

സിപിഎം പിബി അംഗവും മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

Entertainment10 hours ago

വിജയഘടകങ്ങൾ ഒരുപാടു ഉണ്ടെങ്കിലും ബിഗ്‌ബ്രദർ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ? സിദിഖ് തുറന്നു പറയുന്നു.

Entertainment11 hours ago

തിലകനെ പോലും നാടകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Entertainment11 hours ago

അൻപത് വർഷത്തെ നാടക – സീരിയൽ – സിനിമ ജീവിതത്തിൽ ശ്രീ ജയരാജന്റെ ആദ്യ നായക വേഷം

Entertainment11 hours ago

വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോയ ഒരു സിനിമ, പക്ഷെ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്

Entertainment11 hours ago

വിനീത് ശ്രീനിവാസനോട് ബേസിൽ ജോസഫ് ചോദിച്ച ചാൻസിന്റെ കഥ, പിന്നെന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന കഥ

article11 hours ago

മുല ചരിത്രം – മനുഷ്യ മുലയുടെ ഷേപ്പ് ശരിയല്ല

Entertainment12 hours ago

കറുപ്പിലേക്ക് കടക്കാതെ പച്ചനിറത്തിലുള്ള താടിയുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ആമീർ ഖാൻ അത്രയും സുന്ദരനായിരുന്നു

Entertainment12 hours ago

പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് പൂങ്കുഴലിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ

Entertainment12 hours ago

ഈ പോസ്റ്റർ തന്നെ നോവലിന്റെ ഏത് വശത്തെയാണ് മണിരത്നം ചലച്ചിത്രമാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി കൺവെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു

Entertainment12 hours ago

പൊന്നിയിൻ സെൽവന്റെ കൂടെ ഹിന്ദി വിക്രംവേദ പിടിച്ചു നിൽക്കുമോ ?

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment4 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment3 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX3 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment1 week ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment1 week ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment13 hours ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment21 hours ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment1 day ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment1 day ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment2 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment2 days ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment3 days ago

സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

ദൃശ്യം 2 ഹിന്ദി റീമേക്ക് റീക്കാൾ ടീസർ

Entertainment3 days ago

ചുപ്പിലെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ബിഹൈന്‍ഡ് ദ് സീന്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment3 days ago

ലൂസിഫർ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ഗൗതം മേനോൻ – എസ്.ടി.ആർ – എ.ആർ റഹ്മാൻ ഒന്നിക്കുന്ന ‘വെന്തു തണിന്തതു കാട്’ മല്ലിപ്പൂ (വീഡിയോ സോംഗ്)

Entertainment5 days ago

ദൃശ്യവിസ്മയം ‘പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍’; പുതിയ പ്രൊമോ വീഡിയോകള്‍ പുറത്തിറങ്ങി

Advertisement
Translate »