ധൂമവതി. Dhoomavathi

Sreekala Prasad

ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലെ ദേവതകളെ പലപ്പോഴും അവർ ശക്തരും പ്രസരിപ്പുള്ളവരുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം, കൃപ, അറിവ്, സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ സദ്‌ഗുണങ്ങളുള്ള ദേവതകളുടെ അത്തരം ഒരു രൂപ ത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, പുക നിറമുള്ള കുതിരയില്ലാത്ത ഒരു രഥത്തിൽ സവാരി ചെയ്യുന്ന കാക്കയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു പതാക യെന്തിയ ധുമാവതി.ധുമാവതി എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “പുകകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചവൾ” എന്നാണ്. 10 മഹാവിദ്യങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തേത്. ധുമാവതി ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വശം ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

സതിദേവി എങ്ങനെയാണ് ധുമാവതിയായി മാറിയതെന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം. സതിക്ക് കടുത്ത വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുവാൻ ശിവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശിവൻ വിസമ്മതിച്ചു. ദേവിക്ക് അഭ്യർത്ഥന ആവർത്തിക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും ശിവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി. സതി വിശപ്പ് സഹിക്കാനാകാതെ ക്ഷീണിതയായി ശിവനെ ഭക്ഷിച്ചു. ശിവൻ അസ്വസ്ഥനായി സതിയോട് തന്നെ പുറത്തു വിടാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സതി നിരാകരിച്ചു. മായയിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന ശിവന് ശപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ വിഴുങ്ങിയ സതിയെ വിധവയായിത്തീരട്ടെയെന്നും ഒരു വിധവ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാത്തിനും വിധേയമാകുമെന്നും ശപിച്ചു. ഇത് കേട്ട സതിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പുകപുറത്തേക്ക് ഒഴുകി. അവളുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ പുകകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. അവൾ വൃത്തികെട്ടവളായിത്തീർന്നു. പിന്നെ വിധവയെപ്പോലെ ഏകാന്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവളുടെ പുതിയ വാസസ്ഥലം ശ്മശാനമായി മാറി. ധൂമവതിക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ദേവതകളായ നിരിതിയുമായും അലക്ഷമിയുമായും സമാനതയുണ്ട്.
ധുമാവതി ദേവിയെ വൃദ്ധയും വൃത്തികെട്ടതുമായ വിധവയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മെലിഞ്ഞതും ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ ശരീരവും പുകയുടെ നിറമുള്ളതും മറ്റ് മഹാവിദ്യ (കൾ) യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആഭരണങ്ങളില്ലാതെയും പഴയതും വൃത്തികെട്ടതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും പാറിപ്പറന്ന മുടിയിലും കാണപ്പെടുന്നു. കാക്കയുടെ ചുണ്ട് പോലുള്ള മൂക്കും കൈയ്യിൽ മുറവും കാണപ്പെടുന്നത്. മുഖം എപ്പോഴും ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിറഞ്ഞതും മദ്യവും ഇറച്ചിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരുടെ negetive energy ദു:ഖം, വഴക്കുകൾ, വിവാഹമോചനങ്ങൾ, സംഘട്ടനങ്ങൾ, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വഴക്കുകൾ എന്നിവയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു.

ഇനി വൈഷ്ണവതന്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എന്നത് ജ്ഞാനമാണ്. ശിവനാൽ ദേവിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനമാകുന്ന ഭക്ഷണം വൈകും തോറും അജ്ഞാനമാകുന്ന വിശപ്പ് വളർന്ന് പല ദുഷ് പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ച നാഥനായ ശിവനെ വിഴുങ്ങിയത് വഴി ദേവി സംഹാരശക്തിയായി വളർന്നു ദുഷ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ധൂമത്തെ മായയായി ചിന്തിച്ചാൽ മായയാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം മറഞ്ഞ് ദേവി വിരൂപയായി കാണപ്പെടുന്നു. അമംഗളങ്ങളുടെ ദേവതയായികാണപ്പെടുന്ന ദേവി കാണിച്ചു തരുന്നത് ശിവനെ വിഴുങ്ങിയത് വഴി ശക്തി മുഴുവൻ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രതിരൂപമായാണ്. പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തും. ധൂമം (പുക) ഒരു ശൂന്യതയായി കണ്ടാൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായത്. ശൂന്യതയിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെയും വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേവിയുടെ രഥത്തിലെ കൊടിയില്/ സഹസഞ്ചാരി കാക്കയാണ് . ഭക്ഷണത്തിനായി സദാ പരതുന്ന കാക്കയെ പോലെയാകണം ജ്ഞാനി. സ്വയം മാലിന്യം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നു കാക്ക. ദേവിയുടെ കൈയിലുള്ള മുറം ഉപയോഗ്യമായതിനെ ( ശുദ്ധജ്ഞാനത്തെ ) സ്വീകരിക്കാനും പതിരിനെ തട്ടിക്കളയാനും പറയുന്നു. പതിരു കാണാൻ യഥാർത്ഥ മാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ദേവിയുടെ രൂപം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബാഹ്യ സൗന്ദര്യമല്ല ആന്തരിക ജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം .

ധുമാവതി ക്ഷേത്രങ്ങളും വളരെ വിരളമാണ്. അസാധാരണമായ വസ്തുക്കളുമായി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന വാരണാസിയിലാണ് ധുമാവതി ദേവിയുടെഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രം.കർണാടകയിലും കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് പാലടുക്കയിലും ഉണ്ട്. ബീഹാറിലെ രാജപ്പയിലും ഗുവാഹത്തിക്ക് സമീപമുള്ള കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തും ചെറിയ ധുമാവതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.ഡേറ്റിയയിലെ പിത്തംബര പീത് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ ദേവിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്.

ദേവിക്ക് പൂക്കളും പഴവും പോലുള്ള പതിവ് വഴിപാടുകൾക്ക് പുറമെ മദ്യം, ഭാംഗ് ( പരമ്പരാഗത പാനീയം) സിഗരറ്റ്, മാംസം, ചിലപ്പോൾ രക്തബലി എന്നിവയും സമർപ്പിക്കുന്നു. നഗ്നമായ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമിയിൽ രാത്രിയിൽ ധുമാവതിയുടെ ആരാധന നടത്തുന്നു. അമാവാസി (കൃഷ്ണ പക്ഷ) നാലാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദിനം പൂജ (ആരാധന) നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആരാധകർ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും പകലും രാത്രിയും മൗനം പാലിക്കുകയും വേണം. നനഞ്ഞ വസ്ത്രവും തലപ്പാവും ധരിച്ച്, ഒരു ശ്മശാനത്തിലോ വനത്തിലോ ഏകാന്തമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ദേവിയുടെ മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതും അഗ്നി ബലി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

You May Also Like

ഇന്ന് വിഷു, എന്താണ് വിഷുവിന്റെ ഐതീഹ്യം ?

കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വിഷു ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവയെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ മുൻപ് നിലവിലിരുന്ന പഞ്ചാംഗം പ്രകാരമുള്ള വർഷാരംഭത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്.

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന പള്ളി

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന പള്ളി അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം…

പാഴ്സികളുടെ ശവസംസ്കാരം നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്

പാഴ്സികളുടെ ശവസംസ്കാരം അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഇന്ത്യയിലെ വളരെക്കുറച്ചുമാത്രം അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു മതമാണ് പാഴ്സി.…

സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ “ബ്ലഡ് ഖുറാൻ” എന്താണ് ?

Saddam Hussein’s Blood Qur’an Sreekala Prasad സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ അവസാനകാലത്ത് ചില…