fbpx
Connect with us

Science

മാനവരാശിയുടെതന്നെ ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ മാറ്റി എഴുതിയത്

Published

on

ഗ്രാവിറ്റിയും റിലേറ്റിവിറ്റിയും

Sathyaseelan Thankappan

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ജനിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെപ്പറ്റി ലോകം അറിയുന്നത് . പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു . സൗരയുഥത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൂര്യൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു . അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നത് . ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു .ഇതേ ആകർഷണം മൂലമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലംവയ്ക്കുന്നതും . ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം മൂലമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകാത്തത് . ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻനിയമമനുസരിച്ച് രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമെന്നത് അവയുടെ മാസിനെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു . അങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചു . ഇന്നും ഈ സമവാക്യങ്ങളുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും .
ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പിതാവായി ന്യൂട്ടൺ അറിയപ്പെടുന്നത് .ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം space എന്നത് ഒരു ഫ്‌ലാറ്റ് ആണ് . അവിടെ സമയമെന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് . അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി എന്നത് മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ദുരൂഹമായൊരു ബലമാണ് .

Sir Isaac Newton, 1642-1727, he was an English mathematician, astronomer, and physicist who discovered the law of gravitation, vintage line drawing or engraving illustration

ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലശേഷം 20-ാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് . അന്നുവരെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ടpace ഉം time ഉം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് . ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ് തികച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജ്യോമെട്രി മാറ്റി എഴുതിയത് . ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ടpace ന് മൂന്ന് dimension നും time ന് ഒരു dimension നും ഉണ്ട് .space ൻ്റെ മൂന്ന് dimension നും time ൻ്റെ ഒരു dimension നും ചേർന്നതാണ്. space – time എന്ന fourth dimension ഉണ്ടാകുന്നത് . അന്നുവരെ ഉണ്ടായ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ
കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു ഇത് . ഐൻസ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തെ നിരിക്ഷിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നു .ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിന് ചില പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഐൻസ്റ്റീന് മനസിലായി . എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ?എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ന്യൂട്ടന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല . 1907 ൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പേറ്റൻ്റ് ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഐൻസ്റ്റീനിലേക്ക് ആ ചിന്ത കടന്നുവരുന്നത് . അതായത് , ഒരാൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയാണങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾ മരിക്കും അല്ലങ്കിൽ ക്ഷതമേൽക്കും എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു . കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാളുടെ റഫറൻസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക്‌ ഗ്രാവിറ്റിയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഭാരവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല . വായുവിൻ്റെ സ്വാധീനമില്ലങ്കിൽ അയാളൊരു free fall ൽ ആണന്നു പറയാം . ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അതേ ദിശയിലേക്ക് നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ബലം അനുഭവപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? ഇതേ ചിന്തതന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റീനെയും കുഴച്ചത് . ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ അത്ര സിമ്പിളായിട്ടല്ല ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐൻസ്റ്റീന് മനസിലായി. അങ്ങനെ നീണ്ട എട്ടുവർഷത്തെ ചിന്തകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഐൻസ്റ്റീന് ആ ഉത്തരം ലഭിച്ചു .’ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ‘ .തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ Happiest moment  ആയിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് .

1915 നവംബർ 25 ലാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് . അതിനുശേഷം ഐൻസ്റ്റീൻ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി . കാരണം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പിതാവായ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ തിയറി മാത്രമല്ല അന്നുവരെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ
ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാട് മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ തിയറി .നിങ്ങൾ ഒരു deep space ലാണന്ന് സങ്കല്പിക്കുക . ഒരു ബോൾ space ലേക്ക് എറിയുകയാണന്നും കരുതുക .അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവയുടെ ചലനം ? ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരു external force ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അത് space ലൂടെ stright line ൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്നത് space ൻ്റെ ഒരു ജ്യോമെട്രിയായിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടത് . എന്നാൽ മാസുള്ള ഒരു വസ്തു space – time ൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നു കരുതുക . അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുംആ ജ്യോമെട്രിക്ക് സംഭവിക്കുക ?

Advertisement

അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സോഫയിൽ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക .നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് വളയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു . ഇതേ രീതിയിലാണ് space – time ഉം വളയുന്നത് ഇവിടെ സോഫവളയുന്നത് ഒരു axis ൽ ആണങ്കിൽ space – time വളയുന്നത് മൂന്ന് axes ലൂടെയാണ് . ഇങ്ങനെ മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ space നെ വളയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം .അപ്പോൾ ഈ വളയലും ( curvature )ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?അതായത് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്നുമില്ല ഭൂമി സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നുമില്ല . ബോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപോലെ ,
external force ഇല്ലാത്തതിനാൽ stright line ൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി .എന്നാൽ ആ stright line സൂര്യൻ്റെ മാസ്കരണം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലംവയ്ക്കുന്നതുംഇതേപോലെയാണ് . അതായത് external force ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും stright line ൽ സഞ്ചരിക്കും . അത് space ൽ മാത്രമല്ല
ഭൂമിയിലും അങ്ങനെയാണ് .നാം ഒരുബോൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഇടുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക . അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബോളും stright line ൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു . പക്ഷേ ഇവിടെ ആ stright line എന്നുപറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാസ് കാരണം വളരെയധികം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് . അങ്ങനെ ആ
വളഞ്ഞ space ലൂടെ ബോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു external force വരുന്നതുവരെ .

അതായത് സൂര്യൻ space ലുണ്ടാക്കുന്ന കർവിലൂടെ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു , ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുന്ന കർവിലൂടെ ചന്ദ്രൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു .അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുപറയുന്നത് അത് space – time ൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന curvature ആണന്നു പറയാം അല്ലാതെ ആ വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലമല്ല ഗ്രാവിറ്റി . പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇതിനെ space – time എന്നുവിളിക്കുന്നത് ? ഇതിൽ എവിടെയാണ് time വരുന്നത് ? ഇവിടെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിവരുന്നത് . പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയെന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്ഥിരമായിരിക്കും .അങ്ങനെയാണങ്കിൽ space വളയുന്ന
സ്ഥലത്തെ പ്രകാശവേഗതയും space വളയാത്ത സ്ഥലത്തെ പ്രകാശവേഗതയും ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കും . ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് . ഒന്നിൽ space – time വളരെയധികം bent ആയിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ bent ആയിട്ടില്ല . ചിത്രത്തിൽ കാണുംപോലെ A യിൽ നിന്നും B യിലേക്ക് നാം പ്രകാശം കടത്തിവിടുകയാണന്ന് കരുതുക . space വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകാശവും വളയും . ഇവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല . എന്നാൽ curve ചെയ്ത ഭാഗത്തെ പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച ദൂരംകൂടുതലാണന്നു കാണാം .അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയവും കൂടുന്നു . അതായത് curve ചെയ്യാത്ത space നെ അപേക്ഷിച്ച് curve ചെയ്ത space ൽ സമയം slow ആയിട്ടായിരിക്കും നീങ്ങുക . ടpace എവിടെയാണോ കൂടുതൽ bent ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ സമയം slow ആകുന്നു . ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഒരു ആധുനിക ആശയമാണ് . ഐൻസ്റ്റീൻ ആദ്യമായി ഈ തിയറി അവധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നത് വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു തങ്ങൾ മനസിലാക്കിയ രീതിയിലല്ല പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആർക്കും അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല . അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല .മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ഒരു തെളിവും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ല .കാരണം ഐൻസ്റ്റീനെ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്ന ഒരു വലിയ തടസ്സം
അന്നുണ്ടായിരുന്നു .ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം .

അക്കാലത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ജർമ്മിനിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് . എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആർതർ എഡിങ്ടൻ്റെ കൈകളിലാണ് എത്തിയത് എഡിങ്ടനും കൂട്ടരും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറികൾ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ,മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ space നെ വളയ്ക്കും . ഇതേ പാതയിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോകുകയാണങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയും വളയും .അപ്പോൾ വലിയ മാസുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ള മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശവും വളയും .നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വലിയ നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് . അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പിറകിലുള്ള മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം വളയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കണ്ട്പിടിക്കേണ്ടത് .എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണമൊഴിച്ച് അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല .1919ൽ ആ സൂര്യഗ്രഹണം വന്നു . അങ്ങനെ ആ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ നിരവധി ഫോട്ടോകളെടുത്തു . ജനറൽ തിയറി
ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രവചിച്ച അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം . ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജീവിതംതന്നെയാണ് മാറ്റിയത് .അതെ , മാനവരാശിയുടെതന്നെ ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ മാറ്റി എഴുതിയത് .

 848 total views,  8 views today

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Comments
Advertisement
Entertainment13 mins ago

മോഹൻലാലിന്റെ കല്യാണത്തിന് വച്ചിരുന്ന അതേ കണ്ണാടിയാണ് ബറോസിന്റെ പൂജയിലും വച്ചതെന്ന് മമ്മൂട്ടി

Entertainment47 mins ago

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം ചിത്രീകരിച്ചതിനാല്‍ രസച്ചരട് മുറിയാതെ കഥയുടെ തുടര്‍ച്ച ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും, അതിനായി കൂടുതല്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല

Entertainment12 hours ago

നിങ്ങൾ ലക്കിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചാർളി കടന്നുവരും

Entertainment12 hours ago

വാടകകൊലയാളിയായിരുന്ന ലേഡി ബഗ്ന്ന് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുന്നു, സംഗതി ഈസി ടാസ്ക് ആയിരുന്നില്ല

Entertainment13 hours ago

ഐശ്വര്യാറായിയോട് ‘കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന്’ മണിരത്നം പറഞ്ഞതായി തൃഷ

Entertainment13 hours ago

അവാർഡിന്റെ തിളക്കത്തിൽ നടൻ സതീഷ് കെ കുന്നത്ത്

knowledge13 hours ago

കോർക്കിന്റെ കഥ

Entertainment14 hours ago

ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരികൾ എഴുതിയതിന് ഷിബു ചക്രവർത്തിയെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല

Entertainment14 hours ago

കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നാസിയ ഡേവിഡ്സണിൻറ്റെ സൗന്ദര്യം

Entertainment15 hours ago

അവസാന 15-20 മിനിറ്റ് പ്രീ ക്ലൈമാക്സ്‌ പോർഷനൊക്കെ പക്കാ ഗൂസ്ബമ്പ് സീനുകളാണ്

Entertainment15 hours ago

വിക്രമിന് നായിക കങ്കണ

Entertainment15 hours ago

അഖിലലോക മിമിക്രിക്കാരെ സംഘടിക്കുവിൻ, സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുവിൻ

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment1 week ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment1 week ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX4 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment2 weeks ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment2 weeks ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Science2 months ago

31 രാജ്യങ്ങളിലെ 1000 ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് എന്തിനായിരുന്നു

Entertainment2 days ago

മലയാളി താരം അനു ഇമ്മാനുവലിന്റെ ചുംബന രംഗം, ഉർവശിവോ രാക്ഷസിവോ ടീസർ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 days ago

വിൽ സ്മിത്ത് നായകനായ Antoine Fuqua സംവിധാനം ചെയ്ത Apple TV ഒറിജിനൽ ഫിലിം ‘ Emancipation ‘ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment3 days ago

ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനാകുന്ന കോമഡി എന്റർടെയ്നർ ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’യുടെ ടീസർ

Featured3 days ago

ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം, രണ്ടിലും ബിഷപ്പ് ഒരാൾ, റിസബാവയുടെ ആ മാസ്മരിക പ്രകടനം കാണണ്ടേ ?

Entertainment3 days ago

ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെയും അവളെ പിന്തുടരുന്ന മറ്റു കാമ കണ്ണുകളെയും കുറിച്ചുള്ളത്

Entertainment4 days ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment4 days ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment5 days ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment5 days ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment6 days ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment6 days ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment6 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Advertisement
Translate »