0 M
Readers Last 30 Days

ഡോക്ടറെ ഈ ‘ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ’ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ?

ബൂലോകം
ബൂലോകം
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
38 SHARES
451 VIEWS

dc Cover tc7aq2819ausrvfhs1u4133uc5 20161020063555.Medi 75 1

എഴുതിയത് : Dr Shoufeej P M (അതിഥി ലേഖകൻ), Dr Javed Anees

ഡോക്ടറെ ഈ ‘ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ’ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?

നല്ല സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന അതുല്യനടനെ മറക്കില്ല.അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം ന്യുറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ എന്ന അപൂർവരോഗം ബാധിച്ചാണ് എന്നതും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.അതുകൊണ്ടാകും എന്താണ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

🔹നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാൻസർ ആണ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ.

🛑ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ കോശങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ്?

🔹നാഡീകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിച്ചു രക്തത്തിലേക്ക് വിവിധ സന്ദേശതന്മാത്രകൾ അഥവാ ഹോർമോണുകളെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

🔹നാഡീവ്യൂഹവും കോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ ധർമം.

🔹കോശങ്ങളിലെ ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയിൽ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായ ഡെൻസ്കോർ ഗ്രാന്യൂളുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് (neuron) അതോടൊപ്പം ഇവക്ക് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയും (endocrine) ഉണ്ട്.അപ്പോൾ പിന്നെ നുറോഎൻഡോക്രൈൻ കോശം എന്നല്ലാതെ ഇവയെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ?

🔹ഇവ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. പ്രധാനമായും തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിയൂഷഗ്രന്ഥി എന്നിവിടങ്ങളിലും, ദഹനവ്യവസ്ഥയിലും,വൃക്കകൾക്ക് മുകളിലെ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിലും ഒക്കെ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്.

🛑ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിൽ ഈ കാൻസർ ഉണ്ടാകാം?

🔹ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചിന്ത പോകുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഈ അർബുദം കണ്ടുവരുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ആണ്.

🛑എത്ര ശതമാനം ആളുകളിൽ ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ കാണപ്പെടാറുണ്ട്?

🔹പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ചുപേർക്ക് (5/100, 000) എന്നതോതിൽ ഈ ക്യാൻസർ കാണപ്പെടാറുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും ഒരു വർഷം കണ്ടു പിടിക്കപ്പെടുന്ന അർബുദങ്ങളിൽ അര ശതമാനം (0.5%) മാത്രമേ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ അപൂർവ അർബുദങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.

🔹സ്ത്രീകളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. 2.5:1 ആണ് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം.

🛑ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം?

🔹മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാൻസർ തുടങ്ങുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥ വെച്ചു തരം തിരിക്കാം. ആമാശയം, കുടലുകൾ ഇവ അടങ്ങിയ ദഹനവ്യവസ്ഥയിലാണ് ഈ അർബുദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
ചെറുകുടലിൽ-19%, അപ്പെൻഡിക്സിൽ-4%, വന്കുടലിൽ- 20% എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളിൽ 30 ശതമാനത്തോളം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു എത്തിക്കുന്ന ബ്രോങ്കിയൽ കുഴലുകളിൽ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

🔹ശ്വാസകോശത്തിലും ആമാശയത്തിലും കുടലിലും വളരുന്ന ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളെ ‘കാർസിനോയിഡു’കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

🔹ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ 7 ശതമാനം ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകൾ കാണപ്പെടുന്നു.ഇവയെ ഐലെറ്റ്‌ കോശാർബുദങ്ങൾ (Islet cell tumors) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

🔹വൃക്കകൾക്ക് മുകളിലെ അഡ്രെനൽ ഗ്രന്ധികളിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ ആണ് ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ പാരാഗാങ്ഗ്ലിയോമ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

🔹മറ്റവയവങ്ങളിലും ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.15 ശതമാനത്തോളം ട്യൂമറുകളുടെ തുടക്കം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറില്ല.

🔹സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ സഹായത്തോടെ ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളെ മൂന്നു ഗ്രേഡ് ആയി തരം തിരിക്കാം : ഗ്രേഡ് 1, 2, 3.
ഗ്രേഡ് ഒന്നും രണ്ടും ലോഗ്രേഡ് അഥവാ മെല്ലെ വളരുന്ന തരം അർബുദം ആണ്. ഗ്രേഡ് മൂന്ന് ഹൈഗ്രേഡ് അഥവാ വളരെ വേഗം പെറ്റുപെരുകുന്ന തരം ആണ്. ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ കാർസിനോമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രേഡ് 3 അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

🛑എന്തൊക്കയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ?

🔹രോഗം തുടങ്ങിയ അവയവം, അർബുദത്തിന്റെ ഗ്രേഡ് , കോശത്തിന്റെ ഹോർമോൺ ഉല്പാദന ക്ഷമത ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും.

🔹ഗ്രേഡ് 1, 2 അർബുദങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ രോഗിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല.അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗണത്തിൽപെട്ട ഹോർമോൺ ഉല്പാദിപ്പിക്കാത്തതരം കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അർബുദവും. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ യാതൊരു വിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകണം എന്നില്ല.

🔹അതേസമയം ഹോർമോൺ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതരം കോശങ്ങൾ മൂലം അർബുദം ഉണ്ടായാൽ രോഗികളിൽ രോഗലക്ഷണം
ഉണ്ടാകും.ഇവ അസുഖം ബാധിച്ച അവയവത്തിന് അനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

🔹ഉദാഹരണത്തിന് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ വയറിളക്കം, വയറുവേദന, വയറിനുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെ പ്രകടമാകാം.ശ്വാസകോശ ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറിന് ശ്വാസംമുട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.ഉണ്ടാകാം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, മിക്കരോഗികളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറില്ല. കാരണം ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളും തീവ്രത കുറഞ്ഞ grade 1, 2 വിഭാഗങ്ങളും, ഹോർമോൺ സ്രവിക്കാത്തവയുമാണ്.

🛑എങ്ങനെ രോഗനിർണയം നടത്താം?

🔹പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ചെക്ക് അപ്പ്‌ സമയത്തു കാണുന്ന മുഴയിൽ തുടർ പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴാണ് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത്. മുൻപ് പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തുടർപരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും രോഗം കണ്ടെത്താറുണ്ട്.
അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ, സി ടി സ്കാൻ, കൊളനോസ്കോപി, എൻഡോസ്കോപ്പി, ബ്രോങ്കോസ്കോപി എന്നീ പരിശോധനകൾ വഴി ട്യൂമർ കണ്ടു, ട്യൂമറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബയോപ്സി പരിശോധനക്കായി ശേഖരിക്കുന്നു. ബയോപ്സി എടുത്ത ഭാഗം വിദഗ്ധ പാത്തോളജിസ്റ് മൈക്രോസ്കോപി പരിശോധന നടത്തിയാണ് രോഗനിര്ണയം സാധ്യമാകുന്നത് . രക്തപരിശോധനയിൽ ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും രോഗനിർണയത്തിന് സഹായകമാകാറുണ്ട്.

🛑രോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് അഥവാ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?

🔹എല്ലാ ക്യാൻസറിലെയും പോലെ സി ടി സ്കാൻ വഴിയോ DOTA PET CT വഴിയോ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അഥവാ സ്റ്റേജിങ് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

🛑രോഗചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്?

🔹വേറെ എവിടെയും വ്യാപിക്കാതെ ആകാതെ ഒരേ ഒരു അവയവത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ, ശസ്ത്രക്രിയ വഴി പൂർണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചില തരം ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകൾ മറ്റൊരു അവയവത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചാലും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും.

🔹വേറെ അവയങ്ങളിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം സംഭവിച്ച വ്യക്തികളിൽ രോഗതീവ്രത അനുസരിച്ചു രോഗസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. പരിപൂർണമായ രോഗസൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തവരിൽപോലും രോഗലക്ഷണളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗുണപരമായ ജീവിതം പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സകൾ ഇന്നുണ്ട്.

🔹രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഹോർമോൺ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ (octreotide LAR, sunitinib, everolimus etc) ഇതിന് വളരെ സഹായകമാണ്.

🔹അതീവവ്യാപനശേഷിയുള്ള
Grade 3 NET, ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ കാൻസറുകൾ എന്നിവക്ക് കീമോതെറാപ്പി ചികിത്സയും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ലൂറ്റിഷ്യം തെറാപ്പി (Leutetium therapy) എന്ന ചികിത്സാസംവിധാനവും മികച്ച ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

🔹ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ആശുപത്രികളിൽ വിദഗ്ദ്ധ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ക്യാൻസർ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

🔹ഏതൊരു ഗൗരവമുള്ള രോഗവും പോലെ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയും പരിശ്രമങ്ങളും ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ ചികിത്സയിലും ഏറെയുണ്ട്. ചികിത്സയിലെ നൂതനഗവേഷണങ്ങൾ ക്യാൻസർ രംഗത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.

🔹അതെ, മറ്റനേകം രോഗങ്ങളെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ പോലെ ഒരുനാൾ ന്യൂറോഎൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമറുകളും മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങും. അന്നും ഈ രോഗം നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റിയ ഇർഫാൻഖാൻ എന്ന മഹാപ്രതിഭയെ നാം നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാകും.

(ഇൻഫോ ക്ലിനിക് )

LATEST

“നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലാൻ വരരുത്”, നസീർ ഹുസ്സൈൻ കിഴക്കേടത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്

നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലാൻ

“വിജയമില്ലെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ അപ്പോള്‍ സ്ഥലം വിട്ടു കളയും, ഒരാള്‍ പോലും വിളിക്കില്ല, നമ്മള്‍ വിളിച്ചാല്‍ ഫോണ്‍ എടുക്കില്ല” : ജയറാം

മിമിക്രിയിലൂടെ കലാരംഗത്ത് എത്തി. കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ മിമിക്സ് പരേഡുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.

ഗാംബിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പട്ടായ, ഇവിടെ ആണുങ്ങളെ തേടി പാശ്ചാത്യവനിതകൾ എത്തുന്നു, ഗാംബിയയിലെ സെക്സ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ

ഒരു സെക്‌സ് ടൂറിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്താകും ചിന്തിക്കുക ? തായ്‌ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്,

“നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലാൻ വരരുത്”, നസീർ ഹുസ്സൈൻ കിഴക്കേടത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്

നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലാൻ

“വിജയമില്ലെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ അപ്പോള്‍ സ്ഥലം വിട്ടു കളയും, ഒരാള്‍ പോലും വിളിക്കില്ല, നമ്മള്‍ വിളിച്ചാല്‍ ഫോണ്‍ എടുക്കില്ല” : ജയറാം

മിമിക്രിയിലൂടെ കലാരംഗത്ത് എത്തി. കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ മിമിക്സ് പരേഡുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.

ഗാംബിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പട്ടായ, ഇവിടെ ആണുങ്ങളെ തേടി പാശ്ചാത്യവനിതകൾ എത്തുന്നു, ഗാംബിയയിലെ സെക്സ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ

ഒരു സെക്‌സ് ടൂറിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്താകും ചിന്തിക്കുക ? തായ്‌ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്,

യോനിയിൽ പാമ്പ്, ലിംഗത്തിൽ പൂവൻകോഴി രക്തം, ആഫ്രിക്കയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ലൈംഗികശീലങ്ങൾ..!

ആഫ്രിക്കയിൽ ചില വിചിത്രമായ ലൈംഗിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവ വായിക്കാം ആഫ്രിക്ക

ഞാൻ രജനികാന്തിനൊപ്പം ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതോടെ എന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചു, മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ

രജനികാന്തിന്റെ ബാബ ചിത്രം പരാജയമല്ല, ദുരന്തമായിരുന്നുവെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മനീഷ കൊയ്‌രാള

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ

‘ചില രാത്രികളിൽ, എന്റെ വിരലുകൾ മുടിയിഴകളിലൂടെയും തുടയിടുക്കുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു’, നിമിഷ സജയന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുമോ ?

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നിമിഷ സജയൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് എത്തിയത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ

’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ രാംകി

Roy VT ’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ.

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ 22 ന്

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ

‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ് കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഉസ്കൂൾ” എന്ന ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി

‘ഉസ്കൂൾ വീഡിയോ ഗാനം. ‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ്

രാത്രിയിൽ കാപ്പികുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ആ നടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങാത്തതിനാൽ തന്നെ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് നടൻ രവി കിഷൻ

സിനിമയിൽ നടിമാർ നിരന്തരം പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഈയിടെയായി സീരിയൽ നടിമാരും ഇതേക്കുറിച്ച്

നർമവും ഹിംസയും ലൈംഗികതയും ഇമാമുറ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആയതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിലും അതെല്ലാം പ്രകടമാണ്

മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ.. ദയവായി ഈ ചിത്രമൊന്ന്

നിങ്ങളൊരു പഴയകാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പത്തിൽ എട്ടുപേരും നിങ്ങൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമ – ’12 ആൻഗ്രി മെൻ’

Jaseem Jazi പതിവിന് വിപരീതമായി നിങ്ങളിന്നൊരു പഴയ കാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ദുൽഖർ

ലൈംഗികതയുടെ നീലാകാശം

ഡോ. ജെയിന്‍ ജോസഫ്, ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, (സെക്‌സ് ആന്‍ഡ് മാരിറ്റല്‍ തെറാപ്പി സ്‌പെഷലിസ്റ്റ്

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ ദുൽഖറിന്റെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ വൈറലാകുന്നു

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന

“ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമാകാൻ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളുടെ പരിചയം മതിയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് സാറിന്”

2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻ ലാല്‍ ചിത്രമായ ‘സ്നേഹവീടി’ൽ ന്നസെന്‍റിന്‍റെ മകളായി വേഷമിട്ട നടിയാണ്

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു നായയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ

ആ കാമ്പസ് ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റിനു വേഷമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഏവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റിന്റെ മറുപടി

അമ്പിളി (ഫിലിം ഡയറക്ടർ) 1982 അവസാനം മൗനരാഗത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിർമ്മാതാവ്

പകൽ ജഡ്ജി, രാത്രി നീലച്ചിത്ര നായകൻ, 33 കാരനായ ജഡ്ജി ഗ്രിഗറി എ ലോക്ക് നെ ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി

പ്രായപൂർത്തിയയായവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അശ്‌ളീല സൈറ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കും.വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു നടിയും രാഷ്ട്രീയ

മൊസാദ് അന്ന് ശൈശവ ദശയിലായിരുന്നിട്ടും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഒരു ക്രിമിനലിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ കാണിച്ച പാടവം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

OPERATION FINALE (2018) Rameez Muhammed  60 ലക്ഷം ജൂതരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം

ഈ കെമിസ്ട്രികള്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കുത്തകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനൊരു ചലഞ്ച് വച്ച ഏക നടന്‍ ഇന്നസെന്റ് ആണ്

Yuvraj Gokul  മലയാള സിനിമ നിന്നത് രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലാണ്.മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും.അത് ഹാസ്യ മേഖലയിലേക്ക്

“ഒരു വശത്ത് എന്നെക്കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നുമറിയാതുള്ള ആർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിരി, മറുവശത്ത് എല്ലാമറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന മകൻ”

കടപ്പാട് : Vk Jobhish “വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ

കങ്കണയുടെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥയും ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?

മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കങ്കണ റണാവത്തിന്റെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥ വ്യവസായിയായ ഇലോൺ

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !! ചിരി വിതറി നവ്യയും സൈജുവും; ‘ജാനകീ ജാനേ’ രസികൻ ടീസർ

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !!

കിടക്കറയിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

വേദനാകരമായ ലൈംഗികത, സെക്‌സിനോടുള്ള താല്‍പര്യമില്ലായ്മ, രതിമൂര്‍ച്ഛയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് ‘കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്’ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഡിജിറ്റൽ

ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്” ഒഫിഷ്യൽ ട്രൈലർ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന്

‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന് വാഴൂർ ജോസ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. “ആവാസവ്യൂഹം” എന്ന

ടിന്റോ ബ്രാസ് ന്റെ മിക്ക സിനിമകളും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃതമായിരിക്കും പുരുഷൻ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമയായിരിക്കും

ഇറോട്ടിക് സിനിമകളുടെ അപ്പോസ്തലൻ : ടിന്റോ ബ്രാസ് Anish Arkaj ആദ്യകാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’

‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’ തുടങ്ങി. ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി കരീന കപൂർ

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി

രജനികുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ധനുഷ് പണിത 150 കോടിയുടെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗാംഭീര്യം !

നടൻ ധനുഷ് 150 കോടി മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന ‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി

‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന “പഞ്ചവത്സര

തൻ്റെ ജൻമദിനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ക്രീസിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി റിട്ടയർഡ് ഹർട്ട് ആയി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയ ഫിലിപ് ഹ്യൂസ്

2014 നവംബർ 25 ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ടൂർണമെൻറിലെ തങ്ങളുടെ പത്താം മത്സരത്തിനായി സതേൺ

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നുവെന്ന് താരം

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം

നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ ഒരുക്കുന്ന ‘കോളാമ്പി’; ട്രെയിലർ

തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ നായിക നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ

എന്തു കൊണ്ട് അവിഹിതം ?

ഭാര്യയുടെ അവിഹിതബന്ധത്തിൽ മനംനൊന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിസ്‌ലാന്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാസി ആത്മഹത്യ

സൽമാനുമായുള്ള വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലായിരിക്കുന്നത്

90കളിൽ സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണയുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു !

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണായുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു

സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്‌ എന്നറിയാമോ ?

പരസ്‌പരമുള്ള തഴുകലും തലോടലുമെല്ലാം സെക്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. എന്നാല്‍ സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്തചില

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിന്റെ കുറിപ്പ്

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ

മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൂക്കിയിട്ടും മരിക്കാത്ത അപൂർവ്വ കുറ്റവാളി, ജോസഫ് സാമുവൽ, ഇക്കഥ മലയാള സിനിമയായ ‘ദാദ സാഹി’ബിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്

ജോസഫ് സാമുവൽ എന്ന കുറ്റവാളിയോടു തൂക്കുകയറും തോറ്റു! Chandran Satheesan Sivanandan കഥ

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, നിങ്ങളറിയാത്ത കാരണം !

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ നമ്മിൽ പലരും പല ദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും

മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സൈജു ശ്രീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഫൂട്ടേജ് “ന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ

“ഫൂട്ടേജ് “അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ. മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരൻ

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കോടതിവിധികളിൽ വന്നുചേരുന്ന

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ സ്മൃതി ഇറാനി, സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ രസകരമായ പ്രണയകഥ അവരുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ നടിയും മന്ത്രിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനി വിജയിയായ നടിയും

വെസ്റ്റിന്റീസ് ക്യാപ്ടനായിരുന്ന വിവിയൻ റിച്ചാർഡുമായുള്ള ‘അവിഹിത ബന്ധ’ത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ച കഥ ബോളിവുഡ് നടി നീനാഗുപ്ത തുറന്നു പറയുന്നു

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ബോളിവുഡ് നടി നീന

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ജോലി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അസംബന്ധ ചോദ്യത്തിൽ ഐശ്വര്യ റായ് രോഷാകുലയായി

ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഐശ്വര്യ റായ് ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രതികരിച്ചതെന്ന്

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘ഹിഗ്വിറ്റ’ ട്രെയ്‌ലർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട “ഹിഗ്വിറ്റ” ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ സാഹിത്യ

റീമേക്കുകൾ പടക്കംപോലെ പൊട്ടിയിട്ടും അക്ഷയ്കുമാറിന് കുലുക്കമില്ല, അടുത്തത് സൂര്യ നായകനായ ‘സുരാറായി പോട്രൂ’ വിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക്

അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ‘സുരാറായി പോട്രൂ ‘ ഹിന്ദി റീമേക്ക് ! ടൈറ്റിൽ റിലീസിന്

അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി ആറു വര്ഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന്‍ എന്ന പതിനാറുകാരനെ എന്തു മാനസിക തലത്തില്‍ എത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം

എഴുതിയത് : ബി.ജി.എന്‍ വര്‍ക്കല കടപ്പാട് : മികച്ച അന്താരാഷ്‌ട്ര സിനിമകൾ (MAC)

സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

സ്ത്രീകൾ സ്വയംഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ, അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ

സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന സംവിധായകൻറെ മരണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും മകൻ നടത്തുന്ന യാത്രകളും കണ്ടെത്തലുമാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാജീവ് നാഥിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, അനൂപ് മേനോൻ, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു. പനിയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

ടൊവിനോ തോമസ്, റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നീലവെളിച്ചം’ ഏപ്രിൽ 21 ന്

” നീലവെളിച്ചം “ഏപ്രിൽ 21-ന് പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ ടൊവിനോ തോമസ്,റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ