0 M
Readers Last 30 Days

എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ പ്രായം അളന്നത് ?

ബൂലോകം
ബൂലോകം
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
29 SHARES
352 VIEWS

ppo 625 1

Aneesh TD

ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രായം അളക്കൽ

എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ പ്രായം അളന്നത് ? എങ്ങനെയാണ് ഫോസിലുകളുടെ യും, ശിലകളുടെയും, അനേക വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളുടെയും പ്രായം അളന്നത്?

ഇന്ന് നമ്മൾ മിനിറ്റുകളും, മണിക്കൂറുകളും അളക്കുവാൻ ഘടികാരങ്ങളും, ദിവസങ്ങളും, ആഴ്ചകളും, മാസങ്ങളും അളക്കുവാൻ കലണ്ടറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ പുരാവസ്തുക്കളുടെ പ്രായം അളക്കുവാൻ ഘടികാരത്തെ പോലെയോ കലണ്ടർ പോലെയോ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അല്ല വേണ്ടത്. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിനെപോലെ സൗകര്യാർഥം പുനക്രമീകരിക്കാൻ ആവുന്ന ഒരു ഘടികാരം ആണ് അതിന് ആവശ്യം. ഈ ഘടികാരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൂജ്യത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെനിന്ന് ഇന്നേവരെയുള്ള സമയം അളക്കുവാൻ ആകൂ.

ഇത്തരത്തിൽ ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷങ്ങളും, ശതകോടികളും വർഷങ്ങൾ അളക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഘടികാരങ്ങൾ നിരവധി പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്.
വൃക്ഷങ്ങളുടെ വാർഷിക വലയങ്ങൾ
പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഉത്തരം പോലെ പ്രാചീനമായ തടി കഷണങ്ങളുടെ പ്രായം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന തോതിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കൃത്യതയോടെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സങ്കേതമാണ് വൃക്ഷ വലയങ്ങൾ. മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിലംപതിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രായം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബാഹ്യതലത്തിൽ ഉള്ള വലയം വർത്തമാനകാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഉഷ്ണം-ശൈത്യം, വരൾച്ച-ആർദ്രം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ഭിന്ന തോതിലുള്ള വളർച്ചയാണ് വലയങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു മരത്തിന്റെ പ്രായം അറിയാൻ അത് മുറിച്ചിടേണ്ടതില്ല. ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് മധ്യഭാഗം വരെ തുരന്ന് ഉള്ളിലെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചാൽ വൃക്ഷ നാശം ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ വലയങ്ങളിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാം.

എന്നാൽ വെറുതെ വലയങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മരം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഓരോ വലയത്തിലെയും തീയതി കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ ഡെൻഡ്രോക്രോണോളജിസ്റ്റുകൾ അടുത്തിടെയുള്ള മരങ്ങളുടെ പ്രായം അളക്കാനായി, മരം മുറിച്ചിട്ട വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണപ്പെട്ട വലയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് എണ്ണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അളവുകളിൽ നിന്ന് വലയങ്ങളുടെ ഒരു റഫറൻസ് കളക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം കണ്ടെത്തേണ്ടതായുള്ള പ്രാചീന മരത്തിന്റെ പുരാവസ്തു സാമ്പിളുകളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മരങ്ങളിലെ കനം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ വലയങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ നിരീക്ഷിക്കുകയും താരതമ്യ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്

റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഘടികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാൻ ആദ്യമായി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് അറിയണം. എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിവിധ മൂലകങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ഉണ്ടായ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൂലകത്തെ വിഭജിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് അതിന്റെ അണു അഥവാ ആറ്റം. ആറ്റത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ മൂന്ന് കണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോണും, ന്യൂട്രോണും ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും. തുല്യ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങളെ ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നുവിളിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ആറ്റോമിക ഭാരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എങ്കിലും രാസ ഗുണങ്ങളിൽ (chemical properties) മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

ചില ഐസോടോപ്പുകൾ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ് ചിലവ തികച്ചും അസ്ഥിരവും. അസ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. (ഈ അസ്ഥിരതയെ ‘റേഡിയോ ആക്ടീവ്’ എന്നു വിളിക്കുന്നു) അത്തരം മൂലകങ്ങൾ നിരന്തരം ശോഷിച്ച് (decay) മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി മാറുന്നു എന്നാണ്. ആ ക്ഷയത്തിന്റെ സന്ദർഭം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ആവില്ലെങ്കിലും നിരക്ക് (rate) മുൻകൂട്ടി അറിയാനാവും. റേഡിയോ ആക്ടീവ് ശോഷണം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ അളവുകോൽ അർദ്ധായുസ്സ് (half life) ആണ്.

ഒരു റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഐസോടോപ്പിന്റെ അർദ്ധായുസ്സ് എന്നത് അതിന്റെ പകുതി ആറ്റങ്ങൾക്ക് ശോഷണം സംഭവിച്ച് മറ്റൊരു മൂലകമായി മാറാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാലയളവാണ്. അർദ്ധായുസ്സ് എല്ലായ്‌പോഴും ഒന്നായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൺ-14 ന്റെ അർദ്ധായുസ്സ് 5000-6000 വർഷമാണ്. 5000-6000 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലഗണനയിൽ കാർബൺ പരിശോധന ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അപ്പോൾ അർദ്ധായുസ്സ് കൂടിയ മറ്റൊരു മൂലകം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. റുബിഡിയം-87 ന്റെ അർദ്ധായുസ്സ് 49 ബില്യൻ വർഷമാണ്. ഫെർമിയം-244 ന്റേത് 3.3 മില്ലി സെക്കൻഡും. ഇത്തരം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പല മൂലകങ്ങളുടെയും അർദ്ധായുസ്സിനുണ്ട്.
ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.

മൂലകങ്ങളിൽ വെച്ച് ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് കാർബൺ. അതിനെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ അതിജീവിക്കും എന്ന് കരുതാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണം വഴിയാണ് അത് ഭക്ഷണത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകൾ സ്വീകരിച്ച് സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെയും ജലത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര (sugar) നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മിലും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ള കാർബൺ വന്നുചേരുന്നത് സസ്യങ്ങൾ മുഖേന അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിൽ നിന്നുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് നിരന്തരം തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാം ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോഴും, വിസർജിക്കുമ്പോഴും, മരിക്കുമ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നു.
അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബണിൽ അധികവും കാർബൺ-12 ആണ്. എന്നാൽ ഒരു ട്രില്യൻ (ഒരു ലക്ഷം കോടി ) കാർബൺ ആറ്റങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കാർബൺ-14 ആയിരിക്കും. അർദ്ധായുസ്സ് 5730 വർഷം മാത്രമായതിനാൽ ഇത് ക്ഷയിച്ച് നൈട്രജൻ-14 ആയിത്തീരും. എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെ ജൈവസംവിധാനത്തിന് ഈ വ്യത്യസ്ത കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. ചെടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാത്തരം കാർബണും കാർബൺ ആണ്. അതല്ലാതെ കാർബൺ-12, കാർബൺ-14 എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. അതിനാൽ ചെടികൾ രണ്ടുതരം കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് പഞ്ചസാരയുണ്ടാക്കുന്നു. കാർബൺ-12ഉം,14ഉം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെയാണ് സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സസ്യാഹാരികൾ സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും, ആ സസ്യാഹാരികളെ പിന്നീട് മാംസാഹാരികൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന കാർബൺ (അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ) പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും, അത് സസ്യമായാലും മൃഗമായാലും (അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് അതേ അനുപാതത്തിൽ) കാർബൺ-12ഉം കാർബൺ -14ഉം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, അത് സസ്യമായാലും മൃഗമായാലും മരിക്കുമ്പോൾ, ആ നിമിഷം അവ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽനിന്ന് പുറത്താവുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള കാർബൺ-14 ന്റെ പുതിയ ലഭ്യതയിൽ നിന്നും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശവശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം തടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷണം തുണി അതുമല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബൺ-14 നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നതോടെ ക്ഷയിച്ച് നൈട്രജൻ-14 ആയി മാറുന്നു. കാർബൺ-12ഉം കാർബൺ-14ഉം തമ്മിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലും കാണപ്പെടുന്ന അനുപാതം ജഡവസ്തുക്കളിൽ ക്രമമായി കുറഞ്ഞു വരും. അവസാനം കാർബൺ-12 മാത്രം ബാക്കിയാവും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ-14ന്റെ സാന്നിധ്യം അളക്കാനാവാത്ത വിധം തീരെ നിസ്സാരമായിത്തീരും. മരണത്തോടെ അന്തരീക്ഷസമ്പർക്കത്തിൽനിന്നും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ മരണം എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നറിയാൻ കാർബൺ-12ഉം കാർബൺ-14ഉം തമ്മിലുള്ള അനുപാതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

1940കളിൽ പ്രചാരത്തിലായ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പരിശോധന താരതമ്യേന ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ആദ്യമൊക്കെ പരിശോധനയ്ക്കായി ജൈവവസ്തുക്കൾ വൻതോതിൽ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. പിന്നീട് 1970കളിൽ mass spectrometry എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. അതിൽപിന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട ജൈവവസ്തുവിന്റെ വളരെ ചെറിയ അളവ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളു. പുരാവസ്തുക്കളുടെ കാലഗണന പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടായത്.

അവലംബം
The greatest show on earth – Richard Dawkins

LATEST

ഞാൻ രജനികാന്തിനൊപ്പം ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതോടെ എന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചു, മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ

രജനികാന്തിന്റെ ബാബ ചിത്രം പരാജയമല്ല, ദുരന്തമായിരുന്നുവെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മനീഷ കൊയ്‌രാള

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ

ഞാൻ രജനികാന്തിനൊപ്പം ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതോടെ എന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചു, മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ

രജനികാന്തിന്റെ ബാബ ചിത്രം പരാജയമല്ല, ദുരന്തമായിരുന്നുവെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മനീഷ കൊയ്‌രാള

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു

ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്ത നരിക്കുറവർ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മൂന്നുപേരെ

‘ചില രാത്രികളിൽ, എന്റെ വിരലുകൾ മുടിയിഴകളിലൂടെയും തുടയിടുക്കുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു’, നിമിഷ സജയന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുമോ ?

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നിമിഷ സജയൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് എത്തിയത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ

’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ രാംകി

Roy VT ’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ.

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ 22 ന്

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ

‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ് കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഉസ്കൂൾ” എന്ന ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി

‘ഉസ്കൂൾ വീഡിയോ ഗാനം. ‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ്

രാത്രിയിൽ കാപ്പികുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ആ നടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങാത്തതിനാൽ തന്നെ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് നടൻ രവി കിഷൻ

സിനിമയിൽ നടിമാർ നിരന്തരം പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഈയിടെയായി സീരിയൽ നടിമാരും ഇതേക്കുറിച്ച്

നർമവും ഹിംസയും ലൈംഗികതയും ഇമാമുറ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആയതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിലും അതെല്ലാം പ്രകടമാണ്

മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ.. ദയവായി ഈ ചിത്രമൊന്ന്

നിങ്ങളൊരു പഴയകാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പത്തിൽ എട്ടുപേരും നിങ്ങൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമ – ’12 ആൻഗ്രി മെൻ’

Jaseem Jazi പതിവിന് വിപരീതമായി നിങ്ങളിന്നൊരു പഴയ കാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ദുൽഖർ

ലൈംഗികതയുടെ നീലാകാശം

ഡോ. ജെയിന്‍ ജോസഫ്, ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, (സെക്‌സ് ആന്‍ഡ് മാരിറ്റല്‍ തെറാപ്പി സ്‌പെഷലിസ്റ്റ്

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ ദുൽഖറിന്റെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ വൈറലാകുന്നു

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന

“ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമാകാൻ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളുടെ പരിചയം മതിയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് സാറിന്”

2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻ ലാല്‍ ചിത്രമായ ‘സ്നേഹവീടി’ൽ ന്നസെന്‍റിന്‍റെ മകളായി വേഷമിട്ട നടിയാണ്

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു നായയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ

ആ കാമ്പസ് ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റിനു വേഷമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഏവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റിന്റെ മറുപടി

അമ്പിളി (ഫിലിം ഡയറക്ടർ) 1982 അവസാനം മൗനരാഗത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിർമ്മാതാവ്

പകൽ ജഡ്ജി, രാത്രി നീലച്ചിത്ര നായകൻ, 33 കാരനായ ജഡ്ജി ഗ്രിഗറി എ ലോക്ക് നെ ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി

പ്രായപൂർത്തിയയായവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അശ്‌ളീല സൈറ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കും.വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു നടിയും രാഷ്ട്രീയ

മൊസാദ് അന്ന് ശൈശവ ദശയിലായിരുന്നിട്ടും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഒരു ക്രിമിനലിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ കാണിച്ച പാടവം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

OPERATION FINALE (2018) Rameez Muhammed  60 ലക്ഷം ജൂതരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം

ഈ കെമിസ്ട്രികള്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കുത്തകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനൊരു ചലഞ്ച് വച്ച ഏക നടന്‍ ഇന്നസെന്റ് ആണ്

Yuvraj Gokul  മലയാള സിനിമ നിന്നത് രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലാണ്.മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും.അത് ഹാസ്യ മേഖലയിലേക്ക്

“ഒരു വശത്ത് എന്നെക്കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നുമറിയാതുള്ള ആർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിരി, മറുവശത്ത് എല്ലാമറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന മകൻ”

കടപ്പാട് : Vk Jobhish “വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ

കങ്കണയുടെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥയും ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?

മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കങ്കണ റണാവത്തിന്റെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥ വ്യവസായിയായ ഇലോൺ

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !! ചിരി വിതറി നവ്യയും സൈജുവും; ‘ജാനകീ ജാനേ’ രസികൻ ടീസർ

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !!

കിടക്കറയിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

വേദനാകരമായ ലൈംഗികത, സെക്‌സിനോടുള്ള താല്‍പര്യമില്ലായ്മ, രതിമൂര്‍ച്ഛയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് ‘കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്’ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഡിജിറ്റൽ

ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്” ഒഫിഷ്യൽ ട്രൈലർ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന്

‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന് വാഴൂർ ജോസ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. “ആവാസവ്യൂഹം” എന്ന

ടിന്റോ ബ്രാസ് ന്റെ മിക്ക സിനിമകളും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃതമായിരിക്കും പുരുഷൻ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമയായിരിക്കും

ഇറോട്ടിക് സിനിമകളുടെ അപ്പോസ്തലൻ : ടിന്റോ ബ്രാസ് Anish Arkaj ആദ്യകാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’

‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’ തുടങ്ങി. ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി കരീന കപൂർ

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി

രജനികുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ധനുഷ് പണിത 150 കോടിയുടെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗാംഭീര്യം !

നടൻ ധനുഷ് 150 കോടി മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന ‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി

‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന “പഞ്ചവത്സര

തൻ്റെ ജൻമദിനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ക്രീസിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി റിട്ടയർഡ് ഹർട്ട് ആയി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയ ഫിലിപ് ഹ്യൂസ്

2014 നവംബർ 25 ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ടൂർണമെൻറിലെ തങ്ങളുടെ പത്താം മത്സരത്തിനായി സതേൺ

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നുവെന്ന് താരം

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം

നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ ഒരുക്കുന്ന ‘കോളാമ്പി’; ട്രെയിലർ

തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ നായിക നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ

എന്തു കൊണ്ട് അവിഹിതം ?

ഭാര്യയുടെ അവിഹിതബന്ധത്തിൽ മനംനൊന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിസ്‌ലാന്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാസി ആത്മഹത്യ

സൽമാനുമായുള്ള വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലായിരിക്കുന്നത്

90കളിൽ സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണയുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു !

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണായുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു

സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്‌ എന്നറിയാമോ ?

പരസ്‌പരമുള്ള തഴുകലും തലോടലുമെല്ലാം സെക്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. എന്നാല്‍ സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്തചില

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിന്റെ കുറിപ്പ്

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ

മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൂക്കിയിട്ടും മരിക്കാത്ത അപൂർവ്വ കുറ്റവാളി, ജോസഫ് സാമുവൽ, ഇക്കഥ മലയാള സിനിമയായ ‘ദാദ സാഹി’ബിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്

ജോസഫ് സാമുവൽ എന്ന കുറ്റവാളിയോടു തൂക്കുകയറും തോറ്റു! Chandran Satheesan Sivanandan കഥ

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, നിങ്ങളറിയാത്ത കാരണം !

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ നമ്മിൽ പലരും പല ദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും

മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സൈജു ശ്രീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഫൂട്ടേജ് “ന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ

“ഫൂട്ടേജ് “അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ. മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരൻ

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കോടതിവിധികളിൽ വന്നുചേരുന്ന

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ സ്മൃതി ഇറാനി, സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ രസകരമായ പ്രണയകഥ അവരുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ നടിയും മന്ത്രിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനി വിജയിയായ നടിയും

വെസ്റ്റിന്റീസ് ക്യാപ്ടനായിരുന്ന വിവിയൻ റിച്ചാർഡുമായുള്ള ‘അവിഹിത ബന്ധ’ത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ച കഥ ബോളിവുഡ് നടി നീനാഗുപ്ത തുറന്നു പറയുന്നു

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ബോളിവുഡ് നടി നീന

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ജോലി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അസംബന്ധ ചോദ്യത്തിൽ ഐശ്വര്യ റായ് രോഷാകുലയായി

ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഐശ്വര്യ റായ് ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രതികരിച്ചതെന്ന്

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘ഹിഗ്വിറ്റ’ ട്രെയ്‌ലർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട “ഹിഗ്വിറ്റ” ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ സാഹിത്യ

റീമേക്കുകൾ പടക്കംപോലെ പൊട്ടിയിട്ടും അക്ഷയ്കുമാറിന് കുലുക്കമില്ല, അടുത്തത് സൂര്യ നായകനായ ‘സുരാറായി പോട്രൂ’ വിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക്

അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ‘സുരാറായി പോട്രൂ ‘ ഹിന്ദി റീമേക്ക് ! ടൈറ്റിൽ റിലീസിന്

അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി ആറു വര്ഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന്‍ എന്ന പതിനാറുകാരനെ എന്തു മാനസിക തലത്തില്‍ എത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം

എഴുതിയത് : ബി.ജി.എന്‍ വര്‍ക്കല കടപ്പാട് : മികച്ച അന്താരാഷ്‌ട്ര സിനിമകൾ (MAC)

സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

സ്ത്രീകൾ സ്വയംഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ, അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ

സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന സംവിധായകൻറെ മരണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും മകൻ നടത്തുന്ന യാത്രകളും കണ്ടെത്തലുമാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാജീവ് നാഥിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, അനൂപ് മേനോൻ, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു. പനിയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

ടൊവിനോ തോമസ്, റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നീലവെളിച്ചം’ ഏപ്രിൽ 21 ന്

” നീലവെളിച്ചം “ഏപ്രിൽ 21-ന് പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ ടൊവിനോ തോമസ്,റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ

ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് സിനിമാലോകത്ത് ഞെട്ടലും കൗതുകവും ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് വാർത്തകൾ..!

Moidu Pilakkandy ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന്