മെമ്മറി കാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫയലുകള്‍ എങ്ങനെ റിസ്റ്റോര്‍ ചെയ്യും?

925

Untitled-1

മെമ്മറി കാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ഒരിക്കല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വസ്തുക്കള്‍..അത് എന്തും ആയി കൊള്ളട്ടെ..അത് വീണ്ടും മെമ്മറി കാര്‍ഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ട് വരാന്‍ സാധിക്കുമോ ?

ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, മറ്റു ഫയലുകള്‍ അങ്ങനെ എന്തും ആയികൊള്ളട്ടെ..അത് നമ്മുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും അബദ്ധത്തില്‍ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയാല്‍ നമ്മള്‍ എന്ത് ചെയ്യും ? അയ്യോ പോയ്യെ..എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല..അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഫയലുകള്‍ തിരിച്ചു മെമ്മറി കാര്‍ഡിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ചില വഴികള്‍ ഉണ്ട്.

“റിക്കവ” എന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതു സാധ്യമാവുക..അത് എങ്ങനെ എന്നാലെ..താഴത്തെ വീഡിയോ കാണുക..