കള്ളന്മാര്‍ ഇങ്ങനെയാണോ പൂട്ട്‌ തുറക്കുന്നത് ??? വീഡിയോ

477

bp1a8daql5zeis7eqdtf

സിനിമകളില്‍ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് പൂട്ട്‌ തുറക്കാന്‍ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ലോക്ക് മെക്കാനിസം നേര്‍ പകുതി പകുത്തു മാറ്റിയ നിലയില്‍ ഒരു പൂട്ട്‌ തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാം …

വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ …