ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരന് പറ്റിയ അബദ്ധം, അഥവാ ഇനി ആരെയും ഒളിഞ്ഞുനോക്കാൻ മെനക്കെടില്ല

226

ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരന് പറ്റിയ അബദ്ധം, അഥവാ ഇനി ആരെയും ഒളിഞ്ഞുനോക്കാൻ മെനക്കെടില്ല.അസാധ്യ കോമഡി ഫോട്ടോഷൂട്ട് .

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor, text that says "Photography"

Image may contain: one or more people and people standing, text that says "Vish shPhotography Photography"

Image may contain: outdoor

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor, text that says "7456 Vish Photography"

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: 1 person, text that says "VishPhotography Vish Photography"

Image may contain: 1 person, standing and outdoor