ഒരു സംഘി ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണിത്, നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം

0
282

ഒരു സംഘി ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണിത് .

ഈ സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജുക്തൻമാരിലടക്കം
“ഞാൻ സംഘിയല്ല, പക്ഷേ”കൾ ഒരുപാട് തലപൊക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് സ്വയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് മികച്ച ഒരു അനുഭവമാകും .

സംഘി എന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരല്ല, ജീർണിച്ച ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് . അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു Political spectrum ത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പരന്നു കിടക്കുന്നു . ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .

Score 10-50- മൃദു സംഘി

Score 50-100- ചാണക സംഘി

Score 100- 170 തീവ്രവാദി സംഘി

1 ) ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആയിരുന്നു. അതിന്ത്യയുടെ സുവർണകാലമായിരുന്നു. മുഗളന്മാരുടെയും ബ്രിടീഷുകാരുടെയും എല്ലാം ഇടപെടൽ കാരണം ആ രാഷ്ട്രം നശിച്ചുപോയി-Mark-10

2 ) സയൻസിൽ ഇന്ന് ഉള്ള പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും വളരെ കാലം മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ മുനിവര്യന്മാർ ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദങ്ങളിലും ആയി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പലതും അധിനിവേശങ്ങൾ മൂലം നശിച്ചുപോയിട്ടും ഉണ്ട്.–Mark-10

3 ) ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും നിലനിന്നിരുന്ന രാജവ്യവസ്ഥയും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം മറ്റു ഏതു സമൂഹങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലും മികച്ചതാണ്, ലോകോ സമസ്തോ, പിന്നെ വസുധൈക കുടുംബകം കേട്ടിട്ടില്ലേ ?
-Mark-10

4 ) പഴയതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. പണ്ട് ജീവിതം സുഖമായിരുന്നു , കൂട്ട് കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ വിളനിലമായിരുന്നു. പറ നിറയെ അരിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇക്കാണുന്ന പറമ്പ് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെയായിരുന്നൂ. എന്റെ തറവാടായിരുന്നു നാട്ടിൽ എറ്റവും മികച്ചത് -Mark-10

5 ) മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ തുടങ്ങിയ മതസ്ഥർ ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളവർ അല്ല ‘ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്’ ഉള്ള അത്രയും പ്രിവിലജ് അവർക്ക് ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന ലേബലിൽ അർഹിക്കാത്ത പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഐക്യമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം,നമ്മളും സംഘടിക്കണം-Mark-10

6 ) ഇതര മതക്കാർ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽനിന്നും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് തടയേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദുവിന്റെ ആചാരമൊക്കെ ഇവർ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ദുരാചാരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റിയതാണ്, വേറെ ആരും മാറ്റിയതല്ല, പക്ഷെ കണ്ട പെണ്ണൂങ്ങൾക്കും താഴ്ന്നജാതിക്കും കേറി നിരങ്ങാനൂള്ളതല്ല അമ്പലങ്ങൾ .-Mark-10

7 ) പശു ഒരു പുണ്യ ജീവിയാണ് അവയെ കൊല്ലുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കണം, ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ഗോവധം നടത്തി എന്നാൽ അവരെ കായികം ആയി നേരിടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ചാണകം അടക്കം പശുവുമായി ബദ്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ദിവ്യമാണ് -Mark-10

8 ) പാകിസ്ഥാൻ ഭാരതത്തിന്റെ ശത്രു രാഷ്ട്രം ആണ്. ആ രാജ്യത്തെ ശത്രു ജീവികളുമായി ഒരു ഇടപാടും ഞാനോ ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളവരോ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല, അവിടെ എല്ലാം ജിഹാദികളാണ് -Mark-10

9 ) മുസ്ലിങ്ങൾക്കു പൊതുവെ ഭാരതം എന്ന അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തോടു ഒരു മമതയും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും പാകിസ്ഥാനോട് ആണ് കൂറ്.-Mark-10

10 ) മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പെറ്റുപെരുകി ഹിന്ദു സമൂഹത്തേക്കാൾ വളർന്നു സമീപ ഭാവിയിൽതന്നെ ഭാരതം പിടിച്ചടക്കും, അതിനെ ഏതു രീതിയിലും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ‘ഭാരതീയന്റെയും’ കടമയാണ്.-Mark-10

11 ) ബ്രാഹ്മണർ ദൈവീകമായി ഉന്നത പദവിയിൽ ഉള്ളവർ ആണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നു.”താത്വികം”ആയിപ്പറഞ്ഞാൽ ചാതുർവണ്യം എന്നാൽ ഒരോരുത്തരുടെ കഴിവിന്റെ തരംതിരിക്കലാണ്, അതുകൊണ്ട് സംവരണം അബദ്ധമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിച്ചാലുള്ള എറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പുലയരുടേയും പറയരുടേയുമൊക്കെ അഹങ്കാരം കാണേണ്ടിവരുമെന്നതാണ് -Mark-10

12) വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ. ഭാരത സംസ്കാരത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്ര ധാരണം നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും ‘വേണ്ട രീതിയിൽ’ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം നമ്മളേ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയേണ്ടതുണ്ട് -Mark-10

13) ഭാരതീയ സംസ്കാര പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ്, അടക്കവും ഒതുക്കവുമില്ലാതെ, ഇതിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
-Mark-10

14) സാഹിത്യപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളുമൊക്കെ ഇടതൻമാരാണ് . അവർ വടക്ക് നോക്കി മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് . ഇന്റലെക്റ്റ്വൽസും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തുക്കടെ തുക്കടെ ഗ്യാംഗാണ് . ഇവരെഴുതിയതൊക്കെ ആർക്ക് വായിക്കണം,നമുക്ക് Whatsapp യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ-Mark-10

15) സ്വവർഗാനുരാഗം. അയ്യോ ആലോചിക്കാനേ വയ്യ,അത് ഒരു രോഗമാണ്. നല്ല പെടയാണ് മരുന്ന്. അല്ല, ഇവർക്കെങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടാവും?.. അവരെ സപ്പോർട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കുണ്ടൻമാരാണ് . Mark-10

16)ലോകം കയ്യൂക്കൂള്ളവൻ കാര്യക്കാരന്റേതാണ്,അങ്ങനെയാവണം .അതാണ് മെറിറ്റോക്രസി. ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറിവന്നവനെയൊക്കെ ആട്ടിയോടിക്കണം, പക്ഷെ ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ വേണ്ട !പാവത്തുങ്ങളാണ് .
-Mark-10

17) ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകമില്ല, കണ്ടില്ലേ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാക്കാൻമാരാണിപ്പോൾ കൂടുതൽ. അത് കൊണ്ട് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് !.
-Mark-10

നിങ്ങളെത്ര Score ചെയ്തു.?..

(കടപ്പാട് )