ഈ ഫോട്ടോയില്‍ നിങ്ങളറിയുന്ന ഒരു നടിയുണ്ട്; ആരെന്നു പറയാമോ?

403

01

ഈ ചിത്രത്തിലെ പുതുമുഖ നായികയെ കണ്ടെത്താമോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ? ആരെന്നു താഴെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കൂ.