ഇന്ത്യ-സൗദി നയതന്ത്ര ബന്ധവും അതിലെ വിള്ളലുകളും, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം

187

Mahesh Bhavana

ഇന്ത്യ-സൗദി നയതന്ത്ര ബന്ധവും ചരിത്രവും

ഭാരതവും അറബിനാടുകളും തമ്മിൽ അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു . ഈ സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾക്ക് അടിത്തറപാകിയത് വ്യാപാരികളാണെങ്കിലും പിന്നീടത് സാംസ്കാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുകൂടി വ്യാപിച്ചു . പ്രാചീനകാലത്ത് അറബികൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും തെക്കുകിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവടച്ചചരക്കുകൾ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നു . പകരം റോമിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ടും എത്തിച്ചിരുന്നു . ഈജിപ്തിലെയും മറ്റും വ്യാപാരികൾ കടൽ വഴിയായി അറേബ്യൻ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലും ഇറാന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തും വന്നിറങ്ങും . അവിടെനിന്ന് സിന്ധിലേക്കും കത്തിയവാറിലേക്കും മലബാറിലേക്കും കപ്പൽവഴി എത്തിയിരുന്നു . ചൈന , സയാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോയിരുന്ന കപ്പലുകൾ കേരളീയ തുറമുഖങ്ങളിലാണ് ആദ്യം അടുക്കുക . – കേരളവുമായുള്ള കച്ചവടക്കുത്തക കയ്യടക്കാൻ പല പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . അവരുടെ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ . ഈജിപ്ത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ അധീനതയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആക്കംകൂടി . ഈജിപതിനെയും ഭാരതത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാത ( കടൽവഴി ) അവർ കണ്ടെത്തി . അറബികൾ നിരാശരായില്ല . അവർ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തി . ഇറാഖിലൂടെ യാത്രചെയ്ത് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലെത്തും ; അവിടെനിന്ന് ഭാരതസമുദ്രത്തിലേക്കും . രാഷ്ട്രീയ – സാംസ്കാരികബന്ധങ്ങൾ – ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ദക്ഷിണയുറോപ്പിലും വ്യാപിച്ചതോടെ ഭാരതവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വ്യാപകമായി , സാംസ്കാരിക- വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തേക്കുകൂടി അത് വളർന്നു .

AD ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി . സിന്ധുവും ദക്ഷിണപഞ്ചാബും അറബികളുടെ അധീനതയിലായി . എന്നാൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ അബ്ബാസ്സിയ ഭരണകൂടം ദുർബ്ബലമായപ്പോൾ സിന്ധിലേയും ആധിപത്യത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടി . രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭാരതത്തിന്റെ അമൂല്യസമ്പത്താന വൈജ്ഞാനിക്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറബിഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാനും പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും അത് വഴിതെളിച്ചു . ഈ ബന്ധങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് പ്രമുഖ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അറബിയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തത് . ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും പെട്ട മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കൂടുതലും വിവർത്തനം ചെയ്തത് . പ്രാചീന അറബിയിലെ വിജ്ഞാനശാഖയ്ക്ക് – ഗ്രീക്കും പേർഷ്യനും നല്കിയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്കത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നാണ് . – ഭാരതീയ അക്കമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് . ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും നൈപുണ്യം നേടാൻ അറബി പണ്ഡിതന്മാർ ഭാരതത്തിലേക്കു വരിക പതിവായിരുന്നു . ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പുറമെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണേതിഹാസങ്ങളും അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . സുപ്രസിദ്ധ അറബിഗ്രന്ഥമായ കലീല വ ദിം ന , പഞ്ചതന്ത്രത്തിന്റെ സ്വത്രന്തപരിഭാഷയാണ് . എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത് അറബിയിലേക്കു പകർന്നത് . ഭാരതീയരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ചതുരംഗക്കളി അറേബ്യയിലെത്തിയത് . ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടു മാത്രമല്ല , അവിടെനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പലതും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . പേർഷ്യൻകല , ഭാരതീയകലയിൽ – വമ്പിച്ച സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് .
★ മൂന്നാം സൗദിരാജ്യവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. 1930 കളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക സബ്‌സിഡികൾ വഴി നെജഡിന് വൻതോതിൽ ധനസഹായം നൽകിയിരുന്നു.

■ സ്വതന്ത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം

★ 1947ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയയുടൻ സമകാലിക ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപാരത്തിലുമുള്ള സഹകരണം മൂലം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെട്ടു.

★ 1950 കളിലും 6O കളുടെ തുടക്കത്തിലും സൗദ് രാജാവിന്റെയും (1955) പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെയും (1956) സന്ദർശനങ്ങൾ നടന്നു.

★ 1955 നവംബറിൽ സൗദി രാജാവ് സൗദി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു പ്രധാന സന്ദർശനത്തിൽ, സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ബന്ധം രൂപപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിച്ചു

★ സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ ബന്ധത്തെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

★ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിള്ളലിന് മുഖ്യകാരണമായി കാണുന്നത് കശ്മീർ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും 1971 ലെ ഇന്തോ-പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടിനെ സൗദി അറേബ്യ പിന്തുണച്ചു.

★ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1982 ൽ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു.

★ ഇന്ത്യയുമായുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അടുത്ത ബന്ധവും ഇന്തോ-സൗദി ബന്ധത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

★ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൽ (1990–91) ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ സൈനികവും തന്ത്രപരവുമായ ബന്ധവും തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായി.

★ 1990 മുതൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപ്പറേഷനിൽ (ഒ.ഐ.സി) ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരീക്ഷക പദവി നൽകുന്നതിനെ സൗദി അറേബ്യ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

★ 1996 ഒക്ടോബറിൽ പ്രിൻസ് ഖാലിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, രണ്ടാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ മകൻ സന്ദർശിച്ചു. മറ്റ് ചില ഉന്നത സന്ദർശനങ്ങൾ 1996 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സൗദി പെട്രോളിയം മന്ത്രിയുടെയും 1996 ഡിസംബറിൽ സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെയും ഫഹദ് രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാനപതിയായി. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ 1996 ഒക്ടോബറിൽ സന്ദർശിച്ചു. അന്നത്തെ വിദേശകാര്യകാര്യ മന്ത്രാലയം ശ്രീ സലിം ഷെർവാനി 1997 നവംബറിൽ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചു

■ ദില്ലി പ്രഖ്യാപനം (2006 കരാര്‍)

★ 2006 ജനുവരിയിൽ , സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജാവ് അബ്ദുല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർശനം നടത്തി, സൗദി രാജാവും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്ങും തന്ത്രപരമായ ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു, അതിനെ
“ദില്ലി പ്രഖ്യാപനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കരാർ “ദീർഘകാല കരാറുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിശ്വസനീയവും സുസ്ഥിരവും വർദ്ധിച്ചതുമായ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിതരണം”

★ ഭീകരതയുടെ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും സമ്മതിച്ചു.ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയും രണ്ട് സർക്കാരുകളും സജീവമായി സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

★ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലും എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വികസനത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും യോജിച്ചു. ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു ഇന്തോ-സൗദി സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം രാജാവിന്റെ സന്ദർശനത്തെ “ഇന്ത്യ-സൗദി അറേബ്യ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം ആഘോഷിക്കുന്നതായി” വിശേഷിപ്പിച്ചു.

★ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത വളം പ്ലാന്റുകൾക്കായി ഇന്ത്യ-സൗദി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിധേയമായി ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണം, വിപണനം, സംഭരണം എന്നിവയിലെ സൗദി നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും കരാറിലുണ്ട്.

★ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പള്ളികളിലൊന്നായ ദില്ലിയിലെ ജമാ മസ്ജിദ് (ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്) നന്നാക്കുന്നതിന് പണം നൽകാമെന്നും സൗദി രാജാവ് വാഗ്ദാനവും താജ് മഹൽ പണിത മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ച പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പള്ളി അടിയന്തിരമായി നന്നാക്കേണ്ടെന്നും,ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പക്ഷേ രണ്ട് ഓഫറുകളും ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു, ഈ പണം തീവ്ര ഇസ്ലാം പ്രസംഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Source > https://bbc.in/2EPaP2K
★ 2006 ദില്ലി പ്രഖ്യാപന കരാര്‍ വിശദ വായനക്ക്
https://bit.ly/2F5cVvI

■ റിയാദ് പ്രഖ്യാപനം (2010ലെ കരാര്‍)

★ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്ങും സൗദി രാജാവ് അബ്ദുല്ലയും ചർച്ചകൾ നടത്തി. റിയാദ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി.

★ ഭീകരത, തീവ്രവാദം, അക്രമം എന്നിവ ആഗോളമാണെന്നും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഒരു വംശവും നിറവും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഇരു നേതാക്കളും അപലപിച്ചു.

★ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ സംയുക്ത തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു

★ ഒപ്പം നാല് കരാറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കൈമാറ്റം, സാംസ്കാരിക സഹകരണം, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയും കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് സിറ്റി ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം, ബഹിരാകാശത്തെ സമാധാനപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള സഹകരണം, സംയുക്ത ഗവേഷണം, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

★ 2010 റിയദ് പ്രഖ്യാപന കരാര്‍ വിശദ വായനക്ക്

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/3700/riyadh%B1declaration%B1a%B1new%B1era%B1of%B1strategic%B1partnership.html
■ 2016

★ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് കയറ്റുമതി നേതാക്കളുമായി ഊർജ്ജം, സുരക്ഷ, വ്യാപാര സഹകരണം, പ്രവാസി ക്ഷേമം എന്നിവയായിരുന്ന സന്ദര്‍ശന ഉദ്ദേശം

★ 2.96 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു.

★ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ, കുറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിദേശ ഇടപാടുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സുരക്ഷിതമായ വഴി കണ്ടെത്താനും.

★ ഇരു നേതാക്കളും ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ പങ്കിടൽ, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിയമപാലനം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മറ്റ് അന്തർദേശീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സമ്മതിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യാന്വേഷണ കൈമാറ്റത്തിന് സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അനധികൃതമായി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.

★ കരാര്‍ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ https://bit.ly/359cURM

■ സൗദിയുടെ പരമോന്ന സിവിലിയന്‍ പുരസ്കാരം ( 2016 apl 3)
★ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് സാഷ് സമ്മാനിച്ചു,

★ ആധുനിക സൗദി രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ബഹുമതി.

★ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൂൺ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെ, ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ എന്നിവരാണ് ഈ ബഹുമതി നേടിയവർ.

★ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ കൂടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി

★ 2019 ൽ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഹജ്ജ് ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിച്ചു, തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇത് മാറി. അങ്ങനെ, ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 2019 ൽ പ്രതിവർഷം 200,000 ആയി ഉയർന്നു.

■ വ്യാപാര ബന്ധത്തിലെ വളര്‍ച്ച

★ 1990 കൾ മുതൽ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു, ഇത് പ്രതിവർഷം 175 ദശലക്ഷം ബാരൽ (25 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ )

★ 2006-07ൽ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 16 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു

★ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കയറ്റുമതിയിൽ ബസുമതി അരി , തുണിത്തരങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, ജൈവ, അസ്ഥിര രാസവസ്തുക്കൾ, മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ്, തുകൽ, സ്വർണം, എണ്ണ എന്നിവ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.

★ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത വളം പ്ലാന്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു.

★ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സൗദി അറേബ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും ഇന്ത്യയുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചും സൗദി അറേബ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷനും (സാസോ) തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചു.

★ ഏകദേശം 2017ല്‍ ഏകദേശം 4,100,000 ഇന്ത്യക്കാർ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

★ 2018 ല്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ആകെ 27.5 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.

■ 2019 സൗദി രാജാവ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം

★ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ നിരവധി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു.

★ കിരീടാവകാശി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ടു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

★ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരുപക്ഷവും യോജിച്ചു. മാത്രമല്ല, സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹജ്ജ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 200,000 ആയി ഉയർത്തി.

★ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു: –

(I) നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം.
(II) ടൂറിസം മേഖലയിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രം.
(III) ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രം.
(IV) ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യ ജനറൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും (SAGIA) തമ്മിലുള്ള ചട്ടക്കൂട് സഹകരണ പരിപാടി.
(വി) ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം.
(VI) ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആരംഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സോളാർ അലയൻസ് (ഐ‌എസ്‌എ) യിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള കരാർ

★ഊർജ്ജം, ശുദ്ധീകരണം, പെട്രോകെമിക്കൽസ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, കൃഷി, ധാതുക്കൾ, ഖനനം, ഉൽപ്പാദനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ 100 ​​ബില്യൺ ഡോളറിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള രാജാവിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു.

★ ആദ്യത്തെ സംയുക്ത സംരംഭമായ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റിഫൈനറി, പെട്രോകെമിക്കൽ പദ്ധതിയിൽ 44 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ green field refineryയായ പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. . കൂടാതെ, പൊതു നിക്ഷേപ ഫണ്ടിലൂടെയും അതിന്റെ സാങ്കേതിക പങ്കാളികളിലൂടെയും 10 ബില്യൺ ഡോളർ, 26 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന മറ്റ് നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

★ ‘മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’, ‘വിഷൻ 2030’ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നാവിക, കര സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് സംയുക്ത പ്രതിരോധ ഉൽപാദനത്തിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ വികസനത്തിലും സഹകരിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.

★ 2019 ഫെബ്രുവരി 14 ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കെതിരായ ഭീകരാക്രമണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

★ സമുദ്ര സുരക്ഷ, നിയമപാലനം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, അനധികൃത കുടിയേറ്റം, മറ്റ് അന്തർദേശീയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ സഹകരണം തുടരാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. .

★ അട്ടിമറി, തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി സൈബർ ഇടം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സൈബർ ബഹിരാകാശത്തെ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചതിനെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഭീകരതയ്‌ക്കായി സൈബർസ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക, തീവ്രവാദം, സാമൂഹിക ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു

★ Strategic Partnership Council

》》 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സൗദി അറേബ്യയിലെ കിംഗ് സൽമാനും സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് കൗൺസിലിന് നേതൃത്വം നൽകും. സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സുഗമമായ ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു.പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്തർ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം ഇന്ത്യ പങ്കിടുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യം മാത്രമാണ് സൗദി അറേബ്യ എന്നതിനാൽ തന്ത്രപരമായ കൗൺസിൽ രൂപീകരണം പ്രധാനമാണ്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് റഷ്യ, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ എന്നിവയുമായി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരം ഉന്നതതല സംവിധാനം പങ്കിടുന്നത്.

★ ജലപാതകളുടെ സുരക്ഷ

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെയും ഗൾഫിലെയും ജലപാതകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചു, അവരുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഭീഷണികളിൽ നിന്നും.

★ ധാരണാപത്രങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക

(1)തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്ത കൗൺസിൽ കരാർ

(2) സൗദി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം

(3)സുരക്ഷാ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രം

(4) അനധികൃത കടത്ത്, മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ, എന്നിവ നേരിടുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം.

(5) സൈനിക ഏറ്റെടുക്കൽ, വ്യവസായങ്ങൾ, ഗവേഷണം, വികസനം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസും (ഗാമി) പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം

(6) സിവിൽ ഏവിയേഷനിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം

(7) മെഡിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് റെഗുലേഷൻ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (സിഡിഎസ്കോ), ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി (എസ്എഫ്ഡിഎ) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം

(8) ചെറുകിട, ഇടത്തരം എന്റർപ്രൈസസ് ജനറൽ അതോറിറ്റിയും സൗദി അറേബ്യയും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ എൻഐടിഐ ആയോഗും അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷനും (എഐഎം) തമ്മിലുള്ള കത്ത്.

(9) സൗദി അറേബ്യയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എംഇഎയും പ്രിൻസ് സൗദ് അൽ ഫൈസൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്റ്റഡീസും (ഐഡിഎസ്) തമ്മിലുള്ള സഹകരണ പരിപാടി

(10) ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പെട്രോളിയം റിസർവ് ലിമിറ്റഡും (ISPRL) സൗദി അരാംകോയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം.

(11) ദേശീയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (എൻ‌എസ്‌ഇ) സൗദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (തദാവുൽ) തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം

(12) നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (എൻ‌പി‌സി‌ഐ) സൗദി പേയ്‌മെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം

★ 2019 സൗദി രാജാവ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം വിശദ വായനക്ക്
https://bit.ly/368EO1A

■ ജമ്മു കാശ്മീര്‍ 370 റദ്ദാക്കല്‍ വിഷയത്തില്‍ സൗദി

★ കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നമായി സൗദി കണക്കാക്കുന്നു”, ഈ വിഷയത്തിൽ സൗദി പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

★ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള പ്രതിനിധിതല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം (2019 oct) പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവന “രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തരം ഇടപെടലുകളും നിഷേധിച്ചു” എന്ന് ആവർത്തിച്ചു.

★ മലേഷ്യയില്‍ കോലലമ്പൂര്‍ കോന്‍ഫറന്‍സ് നടക്കുകയും മലേഷ്യ,തുര്‍ക്കി,പാക് ,ഖത്തര്‍,ഇറാന്‍ സംഘടിക്കുകയും സമ്മേളം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഇത് സൗദിയെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ,

★ സൗദി അറേബ്യയുടെ സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ക്വാലാലംപൂർ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പിന്മാറി.“പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്,” പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ വക്താവ് ഫിർദസ് ആശിക് അവാൻ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

★(2019- Dec-29) ജമ്മുകശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സൗദ്യ അറേബ്യ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ .OICയുടെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. OIC അംഗ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ച് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ അൽ സഊദ് രാജകുമാരൻ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ് ഖുറേഷിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പാക് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

★ OICയില്‍ സൗദി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഇന്ത്യ – സൗദി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വരാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

■ സൗദിയുടെ അരംകോ കമ്പനി

★ സൗദി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം രാജ്യത്ത് 100 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് അരംകോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്.

★ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 44 ബില്യൺ ഡോളർ പെട്രോളിയം റിഫൈനറിയിൽ നിക്ഷേപം,

★ പെട്രോകെമിക്കൽസ് ബിസിനസിൽ 15 ബില്യൺ ഡോളർ ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കൽ.

★ കൂടാതെ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ (ബിപിസിഎൽ) അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ (എച്ച്പിസിഎൽ) അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടിനും അരാംകോ ലേലം വിളിക്കാം

★ 20 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ സൗദി അരാംകോയ്ക്ക് വില്‍ക്കുമെന്ന് റിലയന്‍സ് ചെയര്‍മാന്‍ മുകേഷ് അംബാനി. 75 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന് തുല്യമായ നിക്ഷേപമാണിത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉല്‍പാദന കമ്പനിയാണ് സൗദി അരാംകോ. റിലയന്‍സിന്‍റെ ജാംനഗര്‍ റിഫൈനറിയിലേക്ക് ദിവസവും 500,000 ബാരല്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ അരാംകോ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിധ പെട്രോള്‍ കെമിക്കല്‍ വസ്തുക്കളും സൗദി അരംകോ ഇന്ത്യയില്‍ വിപണിയിലിറക്കും.നിലവില്‍ ദിവസത്തില്‍ 12 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ബാരല്‍ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു സൗദി അരംകോക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കമ്പനികളിലൊന്നായ സൗദി അരംകോയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഇന്ത്യയില്‍ ഇതോടെ സജീവമാകും.

★ ബിപി‌സി‌എല്ലിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച്, വാങ്ങുന്നയാൾ സർക്കാരിൻറെ 53 ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനും നിർബന്ധിത ഓപ്പൺ ഓഫറിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞത് 90,000 കോടി രൂപ (12.7 ബില്യൺ ഡോളർ) ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.

★ അരാംകോയുടെ എച്ച്പി‌സി‌എൽ ഏറ്റെടുക്കൽ വിപണി മൂല്യം 48,000 കോടി രൂപയാണ്. പ്രതിവർഷം 35 ദശലക്ഷം ടൺ (എംടി) ബിപിസിഎല്ലിന്റെ മൊത്തം ശുദ്ധീകരണ ശേഷി. 15,078 പെട്രോൾ-ഡീസൽ സ്റ്റേഷനുകളും 6,004 ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എച്ച്പി‌സി‌എല്ലിന് 18 മെട്രിക് ടൺ ശുദ്ധീകരണ ശേഷിയുണ്ട്, 15,127 ഇന്ധന റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

★ ഇന്ത്യ ആകർഷകമായ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാണെന്നും എണ്ണ, വാതകം, ഖനനം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിൽ ന്യൂഡൽഹിയുമായുള്ള ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും സൗദി അംബാസഡർ സൗദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സതി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞു.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
മഹേഷ് ഭാവന
(എന്‍റെ പഠനത്തിനായി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ,വാര്‍ത്തകള്‍,കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇവിടെ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,തെറ്റുകള്‍ ,അഭിപ്രായ വിത്യാസങ്ങള്‍ എന്നിവ തെളിവുകള്‍ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ,തിരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്)
എന്‍റെ മറ്റു ലേഖനങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍
https://maheshbhavana.blogspot.com/
https://t.me/MaheshB4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=479442135965633&id=100016995513586
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
റഫറന്‍സ് ,SOURCE , കടപ്പാട്
★ wiki
★ ചിരപുരാതന ബന്ധങ്ങള്‍ – വേലായുധന്‍ പണിക്കശ്ശേരി –
Page no 39,40
National bookstall
★ https://web.archive.org/web/20090804072704/http://www.indianembassy.org.sa/IndiaSaudiTies.html
★ 2006 ദില്ലി പ്രഖ്യാപന കരാര്‍
https://bit.ly/2F5cVvI
★ 2010 റിയദ് പ്രഖ്യാപന കരാര്‍
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/3700/riyadh%B1declaration%B1a%B1new%B1era%B1of%B1strategic%B1partnership.html
★ 2016 – ഇന്ത്യ -സൗദി കരാര്‍
https://bit.ly/359cURM
★ 2019 സൗദി രാജാവ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം
https://bit.ly/368EO1A
★ http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4645836.stm
★ http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4655268.stm
★ http://www.thehindubusinessline.com/2006/01/28/stories/2006012802970900.htm
★ https://money.cnn.com/2006/01/27/news/international/india_saudi.dj/
★ https://www.arabnews.com/node/1517771/saudi-arabia
★ http://in.rediff.com/money/2006/jan/23trade.htm
★ https://www.arabnews.com/node/1455216/saudi-arabia
★ https://www.mathrubhumi.com/gulf/saudi-arabia/saudi-planning-oic-meeting-to-discuss-situation-in-jammu-and-kashmir-1.4399609
★ https://www.thehindu.com/news/India-Saudi-Arabia-sign-extradition-treaty/article16462354.ece
★ https://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-to-embark-on-3-nation-visit-march-end-1282262
★ https://m.hindustantimes.com/india/modi-conferred-highest-saudi-civilian-honour/story-bwZOeS1MJFw7QigfOEeFnI.html
★ https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/saudi-crown-prince-planning-maiden-trip-to-india/articleshow/67749985.cms
★ https://www.indiatoday.in/india/story/saudi-arabia-gives-in-to-pakistan-s-demand-will-hold-oic-meet-on-kashmir-1632332-2019-12-29
★ https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/the-reality-behind-india-saudi-arabias-growing-ties/articleshow/71871401.cms
★ https://thediplomat.com/tag/india-saudi-arabia-relations/
★ https://www.orfonline.org/research/new-energy-in-india-saudi-arabia-ties-57162/
★ https://thediplomat.com/2019/10/india-saudi-arabia-ties-scaling-new-heights/
★ https://foreignpolicy.com/2019/05/10/saudi-arabia-has-big-plans-in-india/
★ https://www.jagranjosh.com/current-affairs/india-saudi-arabia-sign-12-mous-release-joint-statement-1572432407-1
★ https://www.businesswire.com/news/home/20191223005262/en/Saudi-Logistics-Hub-Strengthens-Trade-Relations-Saudi
★ https://www.malayalamnewsdaily.com/node/228011/saudi/saudi-india-mou
★ https://malayalam.news18.com/news/gulf/india-to-spend-100-billion-usd-on-energy-infrastructure-says-pm-modi-inviting-saudi-investment-new-ar-168501.html
★ https://www.expresskerala.com/saudi-oic-meeting-situation-in-jammu-and-kashmir-caa.html
★ https://www.news18.com/news/india/govt-will-not-tolerate-educational-institutions-turning-into-hubs-of-politicking-says-hrd-minister-2439381.html
★ https://www.firstpost.com/politics/prime-minister-narendra-modi-ordained-highest-civilian-award-of-saudi-arabia-2710572.html
★ https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Mahathir-s-Muslim-summit-turns-Malaysia-Saudi-ties-bitter