നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എല്ലാം CDMA ആണെന്ന് എത്രപേർക്ക് അറിയാം ?

628

പ്രമുഖ ടെക്‌ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ശ്രീ സുജിത് കുമാര്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത അറിവ്

റിലയൻസ് ടാറ്റാ ഇൻഡിക്കോം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ CDMA നെറ്റ് ‌‌വർക്കുകൾ പൂട്ടിപ്പോയതോടെ മിക്കവർക്കും CDMA യെക്കുറിച്ച് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. CDMA ഒരു പഴഞ്ചൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പൂട്ടിപ്പോയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുറവല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എല്ലാം CDMA ആണെന്ന് എത്രപേർക്ക് അറിയാം ?

ജി എസ് എം എന്നത് മൊബൈൽ ശ്രുംഖലകൾക്കും അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമെല്ലാമുള്ള പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ CDMA എന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്‌. അതായത് ജി എസ് എം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാകില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന മാനകം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതിനാൽ അവർ രണ്ടാം തലമുറ മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്‌‌വർക്കുകൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പൊതു നിബന്ധനകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ (GSM) രൂപീകരിച്ചു . ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ജി എസ് എം എന്ന ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡം ആദ്യമേ രൂപീകരിക്കാനായതിനാൽ അതിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവായ രീതിയിലുള്ള വിവിധ മൊബൈൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നു. ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും തടസ്സമില്ലാത്ത ആശയ വിനിമയം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ ഇതു വഴി കഴിഞ്ഞതിനാൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ജി എസ് എം സ്റ്റാൻഡേഡ് യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്പുമായി വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുള്ള മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അതേ പോലെ പകർത്തപ്പെട്ടു. ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും സമാന്തരമായി മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ രണ്ടാം തലമുറ മൊബൈൽ ശ്രുംഖലകൾ വികസിച്ചു വന്നു. മൊബൈൽ കമ്യൂണിക്കേഷനായി പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനോ അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചില്ല. മറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഇക്കാര്യം വിപണിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വിവിധ പോക്കറ്റുകളിലായി പരസ്പര ഏകോപനമില്ലാത്ത വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ വളർന്നു വന്നു. അത്തരത്തിൽ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പെട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ ശ്രുംഖലകളിൽ അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്‌ സി ഡി എം എ. പ്രശസ്ത ചിപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ക്വാൾകോം ആണിതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനു മുൻപ് മൊബൈൽ ശ്രുംഖലകളിൽ ഒരേ സമയം ആശയ വിനിമയം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം:

ഒരു മുറിയിൽ ഇരുപതു പേർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ പത്തു പേർക്ക് പത്തു പേരോട് ഒരേ സമയത്ത് സംസാരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങിനെ ഇരിക്കും? ആകെ ഒരു ബഹളമയം ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആർക്കും ഫലപ്രദമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താനാകില്ല. അപ്പോൾ എന്താണിതിനൊരു പ്രതിവിധി? നാലു തരത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാം.

1. പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പത്ത് ജോഡികൾക്കും രണ്ട് രണ്ട് കുഴലുകള്‌നൽകുക. ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കുഴലും ഒന്ന് മറുവശത്തുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള കുഴലും. സംസാരം ഇങ്ങനെ കുഴലുകൾ വഴി ആകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്ല്യവും ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാവർക്കും ഫലപ്രദമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താനും കഴിയും — ഇവിടെ കുഴലിനെ മാറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് കണക്കിലാക്കിയാൽ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾടിപ്ലക്സിംഗ് FDM എന്ന് വിളിക്കാം.

2 മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം പ്രായോഗികമായി അല്പം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും. ഈ പത്തു ജോഡികൾക്കും ഓരോ മിനിട്ട് വച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുക. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ജോഡി സംസാരിച്ച് ഒരു മിനിട്ട് ആകുന്നതു വരെ മറ്റ് ജോഡികൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോഴും സുഗമമല്ലെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ആശയ വിനിമയം സാദ്ധ്യമാകും. ഇതിന്റെ പേരാണ്‌ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് (TDMA)

3 അടുത്ത മാർഗ്ഗം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോഡികളെയൊക്കെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് മുറിയുടെ വ്യത്യസ്ഥ ഇടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക. അവരോട് ശബ്ദം അല്പം കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന കൂടി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ആശയ വിനിമയം സാദ്ധ്യമാകും. ഇതിനു പറയുന്ന പേരാണ്‌ സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന്.

4. അടുത്ത വിദ്യ അല്പം കൂടി ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആണ്‌. ഇവിടെ ആരും അച്ചടക്കം പാലിക്കാനും ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനുമൊന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും വേണം. അതിനും ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഈ പത്തു ജോഡികളോടും പത്ത് ഭാഷകളിൽ ആയി സംസാരിച്ചുകൊള്ളാനുള്ള അവസരം നൽകുക. ഒരേ ഒരു നിബന്ധനയേ ഉള്ളൂ ഒരു ജോഡി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മറ്റേ ജോഡിക്ക് അറിയുന്നത് ആയിരിക്കരുത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബഹളമയമായ കല്ല്യാണ വീടുകളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ബഹളത്തിനിടയിലും മലയാളികളും തമിഴന്മാരും തെലുങ്കന്മാരുമൊക്കെ അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി യാതൊരു തടസ്സവും അനുഭവപ്പെടാതെ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്‌ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് (CDMA). ഇവിടെ ഓരോ ഭാഷയും ഓരോ കോഡ് തന്നെയാണല്ലോ. പരസ്പരം ഇടകലർന്ന് ശല്ല്യം ചെയ്യാത്ത കോഡ്.

രണ്ടാം തലമുറ വരെയുള്ള ജി എസ് എം നെറ്റ്‌‌വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ്‌. അതായത് നൂറു പേർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ പത്തു പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഓരോ അഞ്ചുപേർക്കും അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കാനായി ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന FDMA, TDMA സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടിച്ചേർന്നത്.

മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ജി എസ് എം എന്നോ സി ഡി എം എ എന്നോ‌ ഭേദമില്ലാത്ത എല്ലാ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌‌വർക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതികമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് സി ഡി എം എ തന്നെയാണ്‌. രണ്ടാം തലമുറ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌‌വർക്കുകൾ വരെയേ യഥാർത്ഥത്തിൽ CDMA-GSM യുദ്ധത്തിന് ആയുസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 2000 ത്തിനു ശേഷം മൂന്നാം തലമുറ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌‌വർക്കുകളിൽ എല്ലാം CDMA യുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. പഴയ 2ജി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ടിവിയുടേയും മറ്റ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും അടുത്ത് വച്ചാൽ കോൾ വരുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ. അതിന്റെ പേരാണ്‌ GSM Buzz. നിങ്ങളുടെ പുതിയ് 3 ജി, 4 ജി ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടാം തലമുറ ജി എസ് എം ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന TDMA സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിവിടുത്തെ വില്ലൻ. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മൂന്നാം തലമുറയിൽ ഇതിനു പകരമായി CDMA സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോടെ കുപ്രസിദ്ധമായ ജി എസ് എം ബസ്സും പമ്പ കടന്നു.

വാൽക്കഷണം: ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 3 മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുതു മുത്തച്ഛന്റെ ജന്മദിനം. 1973 ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് മോട്ടറോള പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ‘മൊബൈൽ’ ഫോണിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണിന്നു കാണുന്ന കുഞ്ഞൻ ഫോണുകളെല്ലാം.