ബറാബ്ബാസിന്റെ കുരിശിനെ നിന്ദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോവുമോ ?

0
92

James Peter

ബറാബ്ബാസിന്റെ കുരിശിനെ നിന്ദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോവുമോ ?

നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിശുദ്ധമാക്കാൻ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടു അവിടെ ശുദ്ധമായ വിശ്വാസികളെ മാത്രം കടത്തിവിട്ട് ആ സ്തൂപങ്ങളെ ആരാധിപ്പിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാണിക്ക പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചു പിരിവു തുടങ്ങുക.ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു വെറും രണ്ടു ശതമാനം മാത്രം പ്രധിനിധാനമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിനെ ബാക്കി 98 ശതമാനവും ബഹുമാനിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് റോമിലും ഇറ്റലിയിലും പോലും നടക്കില്ല. കുരിശിൽ കയറിയ പിള്ളേരെ കേസുകൊടുത്തു അകത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുവഴി കപട ക്രിസ്തിയാനികളുടെ സപ്പോർട് സഭയ്ക്കും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ വരുമാനം കൂടും, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനിയും എടുത്തിട്ടലക്കും. വെറുതെ വടി കൊടുത്തു അടി വാങ്ങരുത്. ബറാബ്ബാസിന്റെ കുരിശു സ്ഥാപിച്ച മത ഊളകളേ ചാട്ടവാറിനടിക്കുക.ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുരിശു ഒരു വിശുദ്ധ വസ്തുവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ കപടഭക്തരെ ?  യേശുവിനെ വിഷം കുടിപ്പിച്ചു കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുപ്പിയും തൂക്കി നടക്കുമായിരുന്നു ഈ മത ഊളകൾ..

**

Troll

ഡിങ്കമത വിശ്വാസികൾ പരിപാവനമായി കാണുന്ന എലിപ്പെട്ടിയെ ചവിട്ടി അതിക്ഷേപിച്ച ഇവനെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഷെയർ ചെയ്യുക.. നിനക്കൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉള്ളതല്ല വിശുദ്ധ എലിപ്പെട്ടി. ഡിങ്ക ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച എലിപ്പെട്ടിയെ ചവിട്ടിയത് കോടിക്കണക്കിനു ഡിങ്കോസ്റ്റുകളുടെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയതിനു തുല്യമാണ്.. ഏഴല്ല എഴുപതുവട്ടം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഡിങ്കന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ ഈ ഡാഷിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയും pubilc ആയി ക്ഷമ പറയിപ്പിക്കയും ചെയ്യണം..എലിക്കെണിയെ രക്ഷ.. എലികെണി മാത്രമേ രക്ഷ….ജയ് ഡിങ്ക
©️
Image may contain: one or more people, text that says "ഡിങ്ക മതത്തെ ആക്ഷേപിച്ച ഇവനെ എന്താചെയ്യുണ്ടേ ഉണരൂ ഭക്തരെ ഡിങ്ക ഉണരൂ"മൂഷികസേന.
പങ്കിലകാട് യൂണിറ്റ്