fbpx
Connect with us

Nature

ഈ പോസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിരക്ഷരർക്കുവേണ്ടിയാണ്, കടൽ സാക്ഷരത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്

ശാസ്ത്രം തോറ്റതല്ല, ശാസ്ത്രത്തെ തോല്പിച്ചതാണ്. ശരിയായ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാത്തതാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാത്തതാണ്. ഇവിടത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ശാസ്തജ്ഞരുടെയും പരിമിതികൾ

 315 total views,  1 views today

Published

on

Johnson Jament

ശാസ്ത്രം തോറ്റതല്ല, ശാസ്ത്രത്തെ തോല്പിച്ചതാണ്. ശരിയായ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാത്തതാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാത്തതാണ്. ഇവിടത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ശാസ്തജ്ഞരുടെയും പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള critical thinking നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്.ഈ എഴുത്തും തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിരക്ഷരർക്കുവേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ocean literacy ഉണ്ടാകാനാണ്.
കടലിൽ എന്ത് മാറ്റം നടക്കുമ്പോഴും അത് തീരത്തെ നിർമ്മാണങ്ങളുടെ വടക്ക് വശങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊല്ലത്ത് തീരം പോയില്ലേ? എറണാകുളത്ത് തീരം പോയില്ലേ? എന്നൊക്കെയാണ്. So what? ഇനിപ്പറയുന്നത് ചില വസ്തുതകൾ ആണ്.

 1. 2004 – ഡിസംബറിൽ സുനാമിത്തിരകൾ തിരുവനന്തപുരത്തിനു തെക്കുള്ള കന്യാകുമാരിയെയും ഇവിടന്ന് വടക്കുള്ള കൊല്ലത്തെയും ആലപ്പുഴയെയും എറണാകുളം വരെ ബാധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകപ്പാടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചത് വിഴിഞ്ഞത്തും കോവളത്തും മാത്രമാണ്. കോവളത്ത് (ഡിസംബർ, സീസൺ കാലമാണല്ലൊ) വിശ്രമിച്ചിരിന്ന വിദേശികളുടെ കുടയും മറ്റും കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരിന്നതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. പൂന്തുറയിലാണെങ്കിൽ അന്ന് 12 മണിയോടുകൂടി എല്ലാവരും കടലു നോക്കി നിൽക്കുകയായിരിന്നു. അന്ന് കടലു ചെറുതായി പൊങ്ങിയിട്ട് സ്വാഭാവികമായി താഴ്ന്നതു മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ തീരത്തിനും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

അന്ന് തിരുവനന്തപുരം തീരരേഖയെ (shoreline) ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരേയൊരു മനുഷ്യനിർമ്മാണം വിഴിഞ്ഞം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ നിർമ്മിച്ച പുലിമുട്ടുകളാണ്. അവിടുത്തെ നിർമ്മാണത്തിനുശേഷമാണ് പൂന്തുറ ഒരു eroding beach ആയി തീർന്നത് എന്നത് ഇവിടുത്തെ കടൽപ്പണിക്കാർ പലകുറി പലവേദികളിൽ പലരോടും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ തീരശോഷണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പോലും അന്ന് പൂന്തുറക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് നിർമ്മാണം മൂലമുള്ള തീരശോഷണ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ. അതിന്റെ അർത്ഥം മൺസൂൺ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക തീരശോഷണം (short term erosion) ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല. മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ തീരം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് സ്വാഭാവിക തീരമാറ്റം (after longshore drift/current impact).

 1. അതിനുശേഷമാണ് മുതലപ്പൊഴി ഹാർബർ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്. ആയതിനെത്തുടർന്ന് അഞ്ചുതെങ്ങുമേഖല eroding beach ആയി മാറി. അവിടെ പോകേണ്ട മണൽ പെരുമാതുറക്ക് തെക്ക് വശം കൂടുതലായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. സുനാമിയുടെ സമയത്ത് കുറഞ്ഞത് 100 മീറ്റർ തീരമെങ്കിലും അഞ്ച് തെങ്ങ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിന്നു. പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണങ്ങൾ വലിയതോതിൽ അവിടെ തുടങ്ങിയിരിന്നുമില്ല.
 2. 2010 കാലഘട്ടങ്ങളിലാ‌ണ് പൊഴിയൂരിനു തെക്കുള്ള തേങ്ങാപ്പട്ടണം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിനുവേണ്ടിയുള്ള പുലിമുട്ടുകൾ പണിയുന്നത്‌. അതിനുശേഷമാണ് പൊഴിയൂർ eroding beach ആയി‌മാറിയത്.
  വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇവിടങ്ങളിൽ മൺസൂൺ കാല short term beach erosion ഇല്ലെന്നല്ല.
 3. 2015 നവംബർ മുതലാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനുവേണ്ടിയുള്ള പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണവും dredging ഉം തുടങ്ങുന്നത്. ആയതിനാൽ പൂന്തുറയും ബീമാപള്ളിയും തൊട്ട് വടക്കോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലായി കടലെടുത്തുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തീരശോഷണം ഈ മേഖലയിൽ വെട്ടുകാട്, വേളി, തുമ്പവരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
  വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പുലിമുട്ടിനെക്കാളും തീരം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അവിടെ കടലിൽ നിന്നും മണൽ dredge ചെയ്ത് എടുത്ത് അവിടെ കൃത്രിമ മായി കരയുണ്ടാക്കിയതാണ്. പോർട്ട് ഓഫീസുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കൃത്രിമ കരയിലാണ്. ശംഖുമുഖത്തും മറ്റും വരേണ്ട മണൽ അദാനിയെടുത്തു. ഇത് ഒരു തരം മോഷണമല്ലേ? (ഇപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നും മണൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കരയുണ്ടാക്കണം എന്ന തരത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ ചിലർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതെഴുതുന്നത്.)
  ഇതുകൂടാതെയാണ് താൽക്കാലിക സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി പനത്തുറയിലും പൂന്തുറയിലും ബീമാപള്ളിയിലും ചെറിയതുറയിലും ഇട്ട ചെറിയ പുലിമുട്ടുകളുടെയും (groynes), കരിംകല്ല് ഭിത്തിയുടെയും impact.
 4. കടലിൽ നിന്നും മണൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കൃത്രിമ കരയുണ്ടാക്കിയാൽ പോലും തീരത്തു നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ‌പരിധിയിലുള്ള കടലിനെ വെറുതെ വിടണം. കാരണം ഈ രണ്ടുകിലോമീറ്ററിലാണ് പ്രധാനമായും കടലിന്റെ സ്വാഭാവികമായ‌ മണലൊഴുക്കു നടക്കുന്നത് (coastal processing) എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്ര അറിവ്. കടൽ കുഴിക്കുമ്പോഴും കടലിന്റെ മണലൊഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൃത്രിമ കരയുണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമുണ്ടാവില്ല. അതിനെയും കടല് കൊണ്ടുപോകും. അതിനുമുൻപ് ഇവിടങ്ങളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ യെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എത്തുംപിടിയും ഉണ്ടോ? ഇവിടത്തെ ഒരു ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൈയ്യിലും അത്തരത്തിൽ മതിയായ documentation ഇല്ല എന്നതുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

 5. ഇത്തരം വസ്തുതകളെ കരയിലിരിന്നുകൊണ്ട് കടലിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര -സാങ്കേതിക സമൂഹം‌ മനസ്സിലാക്കാനോ മനസ്സിലായാലും അതനുസരിച്ച് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഇടത്താണ് ഇതിന്റെ അപകടങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നത്. ആകപ്പാടെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാലാവസ്ഥയെ പഴിക്കുക, “കടലാക്രമണ”മെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക, climate change study fund ഉപയോഗിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി fund തട്ടുക.
  മറ്റൊരു വസ്തുത പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സുനാമിക്ക് ശേഷമുണ്ടായ തീരശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനഗ്രൂപ്പിനു fund കിട്ടി. അവർ തെരെഞ്ഞെടുത്തത് ശംഖുമുഖം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളെയാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലൊ, സുനാമി കാരണം തിരുവനന്തപുരം തീരരേഖയിൽ ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച fund നു ഒരു നീതീകരണം ഉണ്ടാകണമല്ലൊ, അങ്ങനെയാണ് ശംഖുമുഖത്ത് റോഡ് തകർന്ന് (2005 ലെ കാര്യമാണ്) ലോറിയിൽ കല്ല് കൊണ്ടിടുന്ന ഒരു പടം വ്യാജേന ചേർത്ത് ഇവിടത്തെ ചില ശാസ്ത്രഞജർ പണം തട്ടിയത്. ഇന്ന് പോലും ശംഖുമുഖത്ത് കല്ലിന്റെ പാടുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. മുൻപ് ഈ ഫോട്ടോയെയും പൊക്കിപിടിച്ച് ചിലയാളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിന്നു. അവരുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഇതിനുമുൻപ് ശംഖുമുഖത്ത് ലോറിയിൽ കല്ലിറക്കിയില്ലേ?

നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കടൽ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്!
പറഞ്ഞുവന്നത്, സുനാമിയുണ്ടായിരിന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യ ഇടപെടലുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരിന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ സുനാമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം ‌വിതച്ചതും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതും ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലാണ്. കടൽമണൽ ഖനനം മൂലം കരയും തീരക്കടലും ദുർബലമായിരുന്ന ഇടമാണ് അത്!

ഇനിപ്പറയൂ, തിരുവനന്തപുരം തീരത്തിനു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ? ഇവിടത്തെ geomorphological situations മറ്റിടങ്ങളിലെ പോലെയാണോ? 2004 ലെ സുനാമിത്തിരകൾ ഇവിടെ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും?

 316 total views,  2 views today

Advertisement
Advertisement
SEX2 days ago

ഒരിക്കൽ ഷവർ സെക്സ് ചെയ്താല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം മറ്റൊന്നിനുമുണ്ടാകില്ല

Entertainment2 days ago

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരെയൊന്നാകെ ഞെട്ടിച്ച സുബ്രമണ്യപുരം റിലീസായിട്ട് ഇന്ന് 14 വർഷം

Entertainment2 days ago

അരപ്പട്ടക്കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിലെ അച്ചൻകുഞ്ഞ്

Entertainment2 days ago

കുറി ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment2 days ago

മണിരത്നത്തിന്റെ സ്വപ്ന ചിത്രം പൊന്നിയിൻ സെൽവനിലെ വിക്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് എത്തി

Entertainment2 days ago

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം “ചീനാ ട്രോഫി”; ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

controversy2 days ago

“തൊടാനും പിടിക്കാനും നിന്നുകൊടുത്തു വിജയം നേടിയവൾ”, ബിഗ്‌ബോസ് വിന്നറെ കുറിച്ചുള്ള ജോമോൾ ജോസഫിന്റെ പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുന്നു

Entertainment2 days ago

സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ വൻ അപകടം

Featured2 days ago

നമ്പി നാരായണൻ സാർ ക്ഷമിക്കുക: സംവിധായകൻ സിദിഖ്

Featured2 days ago

ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ കഥ

Entertainment2 days ago

ലൂസിഫർ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ – ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ

controversy2 days ago

കാളി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ, ലീന മണിമേഖല വിവാദത്തിൽ

controversy2 months ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

SEX4 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

SEX1 week ago

വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ഖലനം

Entertainment2 weeks ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

SEX3 weeks ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

Career2 months ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX6 days ago

സ്ത്രീ വ്യാജരതിമൂർച്ഛകളുണ്ടാക്കി പങ്കാളിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്

Entertainment2 months ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

SEX5 days ago

വദനസുരതം സ്ത്രീകള്‍ക്കു നല്ലതാണ്

SEX3 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Featured4 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

SEX1 week ago

പുരുഷ ലിംഗം തകർക്കുന്ന പൊസിഷൻ

Entertainment2 days ago

കുറി ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment2 days ago

കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കും ഭാവങ്ങളുമായി ‘ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment4 days ago

ധനുഷ് – അരുൺ മാതേശ്വരൻ ഒന്നിക്കുന്ന ‘ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ’ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്‌മെന്റ് വീഡിയോ

Cricket4 days ago

ബ്രയാന്‍ ലാറയുടെ ടെസ്റ്റ് റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ജസപ്രീത് ബുംറ

Entertainment5 days ago

‘IN’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment5 days ago

മഹാവിജയം നേടിയ വിക്രത്തിലെ തരംഗമായ പാട്ടിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്

Entertainment6 days ago

എക് വില്ലൻ റിട്ടേൺസ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment1 week ago

‘അടിത്തട്ട്’ ട്രൈലർ വന്നിട്ടുണ്ട് !

Entertainment1 week ago

അനുരാഗ് കശ്യപ്, രാജ്.ആർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് നിതിൻ ലൂക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പക’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment1 week ago

സഹോദരബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഏറെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്യാലി ജൂലൈ എട്ടിന്

Entertainment1 week ago

‘എന്നും’ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ആൽബം

Featured1 week ago

സൗബിൻ ഞെട്ടിക്കുന്നു, ‘ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ’യുടെ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Advertisement
Translate »