അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗരൂകരാകുക

0
335

Kerala Police പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്ത മുന്നറിയിപ്പ് 

കാലവർഷം കനത്തതോടെ വൈദ്യുതിക്കമ്പികളും പോസ്റ്റും പൊട്ടിവീണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കായി വൈദുതി ബോർഡ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗരൂകരാകുക.

 താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതോ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ ആയ വൈദ്യുതി കമ്പികളിൽ സ്പർശിക്കരുത്.

 പൊട്ടി വീണുകിടക്കുന്ന കമ്പികൾക്ക് മുകളിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കരുത്.

 വൈദ്യുതിക്കമ്പിയോ പോസ്റ്റോ പൊട്ടി വീണ ഭാഗത്ത് ജീവനക്കാർ എത്തുന്നതുവരെ ആരെയും കടത്തിവിടാതിരിക്കുക.

 വൈദ്യതി ലൈനിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരത്തിൽ കയറുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇരുമ്പ് തോട്ട, ലോഹ ഗോവണി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്.

 പേമാരിയും കാറ്റുമുള്ള ഈ അവസരങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വൈദ്യുതി കമ്പികളോ പോസ്റ്റോ പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാതിരിക്കുക.

 പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന സർവ്വീസ് വയറിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക.

 വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനുള്ള അയ കെട്ടാൻ കമ്പി ഉപയോഗിക്കരുത്.

 ഇടിമിന്നലും മഴയും ഉള്ളപ്പോൾ ടിവി, കമ്പ്യൂട്ടർ, വാഷിംഗ് മെഷിൻ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കഴിവതും ഉപയോഗിക്കരുത്.

 വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിലോ സ്റ്റേ കമ്പികളിലോ കന്നുകാലികളെ കേട്ടാതിരിക്കുക. പോസ്റ്റുകളിൽ അയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

 ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ ജോലികൾ ഒഴിവാക്കുക. പ്ലഗ്ഗിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വേര്പെടുത്തുക.

 വൈദ്യുതി ലൈൻ / സർവ്വീസ് വയർ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതാത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിലോ 9496061061 എന്ന എമർജൻസി നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക. KSEB ജീവനക്കാർ എത്തി വൈദുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതുവരെ അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ പരാതികൾ 1912 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

#keralapolice