fbpx
Connect with us

Literature

‘ ഒന്ന് ‘ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നാം, പക്ഷേ ചിന്തകളിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം വലുതാണ്

‘ ഒന്ന് ‘ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നാം, പക്ഷേ ചിന്തകളിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം വലുതാണ്. മനുഷ്യൻ ഒന്നിന്റെ കണക്ക് പുസ്‌തകം തുറക്കുമ്പോൾ ജീവപരിണാമത്തിൽ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും.

 224 total views

Published

on

Lal Kishor

‘ ഒന്ന് ‘ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നാം, പക്ഷേ ചിന്തകളിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം വലുതാണ്. മനുഷ്യൻ ഒന്നിന്റെ കണക്ക് പുസ്‌തകം തുറക്കുമ്പോൾ ജീവപരിണാമത്തിൽ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധുനിക നിഗമനം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 370 കോടിവർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ‘ ഒരു ‘ പൊതുജീവിവിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലകങ്ങളും ഉടലെടുത്തത്.

‘ ഒന്ന് ‘ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുമായി അത്രയേറെ വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. പരിണാമവും ജീവശാസ്ത്രത്തേയും നമുക്ക് അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടാം. മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യപരമായി ‘ ഒന്ന് ‘ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എന്റെ ചെറിയ ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയി വരാം.

മനുഷ്യൻ അവന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി കൃഷി ചെയ്തു ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു പ്രത്യേക ഭൂവിഭാഗത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നവർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക്‌ അത്ര കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹം കാരണം സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാതിരിക്കാൻ അവർ ഒരുമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നേതാവിനെ ആവശ്യമായതിനാൽ അവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ നേതാക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നീട് രാജാക്കന്മാർ ആയി തീർന്നതും.

ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ‘ ഒരു ‘ നേതാവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ആശയം മനുഷ്യൻ പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യങ്ങൾ രാജഭരണത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മേധാവിത്വം രാജകുടുംബങ്ങളിലെ പിൻഗാമികളിലേക്ക് കൈമാറി വന്നു.പിന്നീട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻമാരെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി.ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ മതം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതി ശക്തമായി തന്നെ. മനുഷ്യൻ ഗോത്രങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ദൈവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയോട് കൂടി ഓരോ സമൂഹവും ഏതെങ്കിലും ‘ഒരു’ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു.

Advertisement

ആധുനിക മനുഷ്യൻ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രം സത്യവും മറ്റുള്ളതെല്ലാം പൊള്ളയാണെന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. ഇതോടു കൂടി എന്തിനോടെങ്കിലും ‘ ഒന്നിനോട് ‘ ഉള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസം അവനിൽ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.അധികാര മോഹികൾ ചില ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേല്പിക്കുകയും അതാണ് സത്യമെന്നും അതിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻ തലമുറകളിൽ നിന്നും അവനിലേക്ക് കൈമാറിവന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം ( എന്തിനോടെങ്കിലും ‘ ഒന്നിനോട് ‘ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക ) അവനെ ഈ ആശയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ഈ തീവ്രവിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമയെ ഇല്ലാതാക്കി.അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ നേതാക്കൾ മുതലെടുത്തു. മതം എന്ന ഭ്രമം അവനെ അവന്റെ സഹജീവികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു.ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളും ലോകത്തോട് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ. എന്തിനോടെങ്കിലും ഒന്നിനോട് മാത്രം തീവ്രമനോഭാവം പുലർത്തുക, അതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. ഈ ആശയം ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും മനുഷ്യരാശിയെ ആപത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇനി നയിക്കുകയുമുള്ളൂ എന്നാണ്ണ് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

അടിച്ചമർത്തലുകളും ജൂതവിരോധവും ഹിറ്റ്ലറിലെ ആര്യനെ ഉണർത്തി.ആര്യ സമൂഹം ആയിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ നാളെയുടെ തലമുറയെ നയിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനും അയാൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അനേകലക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ലാ, പക്ഷേ അത് അവിടെ സാധ്യമായെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജങ്ങൾക്കും ആ വിശ്വാസങ്ങളോട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു അനുഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.

ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആ ബലഹീനതയാണ് ഒരു നേതാവിന്റെ ആയുധം. ആ ആയുധത്തിൽ എത്ര ചോര വീണാനും അധികാര ലഹരിയിൽ അവൻ ആനന്ദത്തിലാണ്. ഒരുവനിൽ അധികാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയില്ലാ. അത് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ അവൻ ഏകാതിപതിയാകുന്നു, അവന്റെ അനുയായികളിലേക്ക് വർഗീയതയുടെ വിഷം തീണ്ടികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ നേതാവിന് അധികാരവും ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യവും കിട്ടുമെന്നുള്ള സന്തോഷത്താൽ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന വിഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാ…

Advertisement

ജനിച്ച മണ്ണിനോട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ അതിരുകൾ തിരിച്ച് ഓരോ ഭൂപ്രദേശവും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ്.ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ ജാതീയത കൊണ്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചു, എന്നിട്ട് തമ്മിലടിച്ചു. വിഭവിച്ചതിനെയൊക്കെയും വീണ്ടും വിഭവിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജനിച്ചു വീണ മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നില്ലാ അവനെ വളർത്തിയ മതത്തിനൊടുള്ള നന്ദി ആയിരുന്നു. അതിനെ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും നമുക്കിടയിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലഹരി വൈറസിനെക്കാൾ വലിയ ഒരു മഹാമാരിയാണ്. പല നേതാക്കളിലും, അവർക്ക് കഴിവും മികവുറ്റതുമായ ഒരു ബാഗ്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവരോട് നമുക്ക് വാദിച്ചു ജയിക്കുവാനോ അവരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റി എടുക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ലാ. അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അത്രയേറെ അടിയുറക്കപ്പെട്ടവയാണ്.ഇത് മാറും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലാ വരും തലമുറ ഈ ‘ ഒന്നിന്റെ ‘ വേറൊരു രൂപം കൊണ്ടു നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഈ ‘ ഒന്നിന് ‘ സമൂഹത്തിൽ അത്രയേറെ സ്വീകാര്യത ലഭ്യമാണ്.

 225 total views,  1 views today

Advertisement
Advertisement
SEX4 hours ago

സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുംബന ഭാഗങ്ങൾ

Entertainment4 hours ago

ഇ.എം.ഐ- ജൂൺ 29-ന് പ്രസ് മീറ്റ് നടന്നു , ജൂലൈ 1-ന് തീയേറ്ററിൽ

Entertainment8 hours ago

‘അടിത്തട്ട്’ ട്രൈലർ വന്നിട്ടുണ്ട് !

Entertainment8 hours ago

തന്നെ ലേഡി മോഹൻലാൽ എന്ന് ചിലർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലക്ഷ്മിപ്രിയ

Entertainment10 hours ago

സംവിധായകൻ തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ എന്ന ദുരന്തനായകൻ

controversy11 hours ago

‘കടുവ’യെയും ‘ഒറ്റക്കൊമ്പനെ’യും നിലംതൊടിയിക്കില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചന്റെ ശപഥം

Entertainment11 hours ago

കീർത്തിക്ക് അഭിനയത്തിൽ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു

Entertainment12 hours ago

ഏഷ്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിനുള്ള പട്ടം ഈ ഇന്ത്യൻ നടിയുടെ പേരിൽ

Entertainment12 hours ago

അതെല്ലാം അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്‌ സൃഷ്ടിച്ച കലാരൂപങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടേക്കും

Entertainment13 hours ago

ഓസ്കാർ അക്കാദമിയിൽ അംഗമാകാൻ നടൻ സൂര്യക്ക് ക്ഷണം

controversy14 hours ago

“പ്രസംഗിയ്ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ സാരിയ്ക്കിടയിലേയ്ക്ക് മൊബൈല്‍ പിടിച്ച കഥയെഴുത്തുകാരനുണ്ട്”, എഴുത്തുകാരി ഇന്ദുമേനോന്റെ കുറിപ്പ്

Entertainment14 hours ago

സാരിയിൽ ഗ്ലാമറസായി അനശ്വര രാജന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX3 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

SEX2 days ago

വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ഖലനം

Entertainment1 week ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX2 weeks ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

SEX3 days ago

പുരുഷ ലിംഗം തകർക്കുന്ന പൊസിഷൻ

Entertainment8 hours ago

‘അടിത്തട്ട്’ ട്രൈലർ വന്നിട്ടുണ്ട് !

Entertainment15 hours ago

അനുരാഗ് കശ്യപ്, രാജ്.ആർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് നിതിൻ ലൂക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പക’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment2 days ago

സഹോദരബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഏറെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്യാലി ജൂലൈ എട്ടിന്

Entertainment2 days ago

‘എന്നും’ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ആൽബം

Featured3 days ago

സൗബിൻ ഞെട്ടിക്കുന്നു, ‘ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ’യുടെ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment4 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy5 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment5 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment5 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment6 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Advertisement
Translate »