നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തരുത്

0
537

Suresh Babu

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തരുത്.
ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. ലഭ്യമായവ വളരെ ചെലവേറിയതും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുക.

1) രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തപ്പോൾ ആമാശയം ഭയപ്പെടുന്നു.
(2) 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാത്തപ്പോൾ വൃക്ക ഭയപ്പെടുന്നു.
(3) നിങ്ങൾക്ക് 11 മണി വരെ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും സൂര്യോദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിത്തസഞ്ചി ഭയപ്പെടുന്നു.
(4) തണുത്തതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുകുടൽ ഭയപ്പെടുന്നു.
(5) നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വറുത്തതും മസാലകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ കുടൽ ഭയപ്പെടുന്നു.
(6) കനത്ത വറുത്ത ഭക്ഷണം, ജങ്ക്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മദ്യം എന്നിവ കഴിക്കുമ്പോൾ കരൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
(7) കൂടുതൽ ഉപ്പും കൊളസ്ട്രോളും ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുന്നു.
(8) രുചി കാരണം കൂടുതൽ മധുരവും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് ഭയപ്പെടുന്നു.
(9) മൊബൈൽ‌, കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സ്‌ക്രീൻ‌ എന്നിവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ഇരുട്ടിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുമ്പോൾ‌ കണ്ണുകൾ‌ ഭയപ്പെടുന്നു.
ഒപ്പം
(10) നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കം ഭയപ്പെടുന്നു.