01

ഒരു കലാകാരന്‍ വളരെ വേദനയെടുത്ത് ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന കലാ സൃഷ്ടികള്‍ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ മോഷ്ടിക്കുന്നത് ചിലരുടെ വിനോദമാണ്‌ . നമ്മുടെ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ” നിക്ഷേപക സംഗമം ” ത്തിന്‍റെ ലോഗോയും മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചില ലോഗോകള്‍ നമുക്ക് കാണാം

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements