ഇവിടത്തെ സ്കൂളുകളില്‍ ഉച്ച കഞ്ഞി; വിദേശത്ത് ചിക്കന്‍ ബിരിയാണിയും ഫ്രഷ്‌ ജ്യൂസും!

594

desktop 1423777126

ഇവിടത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടും.കഞ്ഞിയും പയറും അല്ലെങ്കില്‍ കഞ്ഞിയും ചമന്തിയും..!!! ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ…ഇനി ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കൂളുകളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1423777119

desktop 1423777120

desktop 1423777121

desktop 1423777122

desktop 1423777124

desktop 1423777125

desktop 1423777126

desktop 1423777127

desktop 1423777129

image free hosting