ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ കയറിയ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ വീഡിയോ കാണാം …

369

download-(4)

സ്ത്രീകള്‍ പ്രതികണശേഷി ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ള നിലപാടുകള്‍ക്ക് മാറ്റം വരണം . കാരണം ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ സംവരണ സ്ഥലത്ത് മനപ്പൂര്‍വ്വവും അല്ലാതെയും തിക്കി തിരക്കി നിന്ന പുരുഷന്മാര്‍ക്കെല്ലാം കിട്ടി നല്ല കാര്യമായിട്ട്.

വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ …

Advertisements