മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഈ ക്രിസ്തുമസും ന്യൂ ഇയറും കൊണ്ട് പോയി !

295

മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് സിനിമ ഈ ക്രിസ്തുമസും ന്യൂ ഇയറും കൊണ്ട് പോയി മക്കളേ…!!! പടം പൊളിച്ചു… കിടുക്കി… തിമിർത്തു…!!! വീഡിയോ കാണൂ… പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്റർ പൂരപ്പറമ്പാക്കുന്നതു കണ്ടു നോക്കൂ

പ്രമുഖ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ജിന്ഷ ബഷീറിന്റെ റിവ്യൂ