ഹിന്ദുവായതുകൊണ്ട് പൗരത്വം ലഭിക്കുകയും മുസ്സിമായതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരവസ്ഥയെ ഏതു കോടതിയ്ക്കാണ് ന്യായീകരിക്കാന്‍ കഴിയുക ?

0
304
Manoj Pattat
ഹിന്ദുവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയില് പൌരത്വം ലഭിക്കുകയും മുസ്ലീമായതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരവസ്ഥയെ ഏതു കോടതിയ്ക്കാണ് ന്യായീകരിക്കാന് കഴിയുക എന്ന മനുഷ്യത്വപരമായ ചോദ്യത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷ അര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയേയും ഐക്യത്തേയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. മറിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കില് , ചിലര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ അയോധ്യ കേസിന്റെ വിധിയെ സഹനത്തോടെ നേരിട്ട ഒരു ജനതയെയായിരിക്കില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യ കാണുക.ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്പ്പിന്നെ മേലുകീഴു നോക്കാനില്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെയായിരിക്കും നാം കാണേണ്ടി വരിക. ആ പ്രഹരശേഷി താങ്ങുവാന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൌതിക ശക്തി അപര്യാപ്തമായിരിക്കും.ചുരുക്കത്തില് രാജ്യം അതിന്റെ എല്ലാ അര്ത്ഥത്തിലും തകരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാകും.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പാകിസ്താന് രൂപംകൊണ്ടപ്പോള് അവിടേയ്ക്ക് പോകാതെ ഗാന്ധിയും നെഹ്രുവും അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വാക്കു വിശ്വസിച്ചാണ് മുസ്ലിംജനസാമാന്യം ഇന്ത്യയില് തന്നെ നിന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്തും ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകില്ലെന്നും നാനാജാതി മതസ്ഥര്ക്ക് തുല്യപരിഗണനയോടെ ജീവിച്ചു പുലരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യമേ ആവുകയുള്ളു എന്ന ഉറപ്പാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ആ ഉറപ്പിന് ഭരണഘടനതന്നെ ആവശ്യമായ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഹിന്ദുത്വശക്തികള് ആ തീരുമാനങ്ങളെ അട്ടിമറിയ്ക്കാനാണ് വെമ്പുന്നതെങ്കില് ഈ രാജ്യം അതിന്റെ അവസാനനാളുകളെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഖേദപൂര്വ്വം പറയേണ്ടിവരും.
ഭാരതം നാളിതുവരെ പുലര്ത്തിപ്പോന്ന എല്ലാ തരം മൂല്യങ്ങളേയും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രമായിത്തീരുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികളെയാണ് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം. അതോടൊപ്പംതന്നെ ആര് എസ് എസ് രൂപംകൊണ്ടിട്ട് 2025 ഓടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു തികയുകയാണ്.ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറെസ്സെസ്സിന്റെ ജന്മോദ്ദേശം സഫലമാക്കുക എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടി അതിന്റെ ആ സംഘടനയുടെ പ്രയോക്താക്കള്ക്കുണ്ട്.
ജനാധിപത്യത്തില് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നിര്ണായകമായ അവകാശാധികാരങ്ങള് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്ബലമുപയോഗിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിയ്ക്കുവാന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കോടതി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രശ്നം.അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണോ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് കയറി നില്ക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവുമുള്ളത്. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തേയും വര്ത്തമാനകാലത്തേയും മനസ്സിലാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയെക്കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി കോടതിയില് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക.