മരണം വിതക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്ത് ഒരു ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ ഒരേ ഒരിടം

78

എം.ബി.രാജേഷ്

മദ്ധ്യപ്രദേശ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം! മരണം വിതക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്ത് ഒരു ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ ഒരേ ഒരിടം! ദുരന്ത കാലത്തും അധികാര ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയശൂന്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപങ്ങൾക്ക് ഒരു നാട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.അട്ടിമറിച്ചവരും കാല് മാറ്റിയവരും കാല് മാറി കാശ് വാങ്ങിയവരും ഒരുപോലെ പ്രതികളാണിതിൽ. ഒരു കൂട്ടരും ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് സ്വന്തം ജനതയെ വഞ്ചിച്ചവരാണ്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയില്ല.മന്ത്രി സഭയില്ല.ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും ഐ.ഏ.എസുകാരുമുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന 70 ഉദ്യോഗസ്ഥർ രോഗബാധിതർ.ഏകോപനത്തിന് ആളും നാഥനുമില്ല.നാല് ദിവസത്തിനിടെ 23 മരണം.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് ഭീതിയോടെ ഒരു മലയാളി വിളിച്ചു. “എങ്ങിനെയെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്താൻ വഴിയുണ്ടോ? വീട്ടിലെത്തണ്ട. കേരളത്തിൽ എത്തി ക്വാറൻ്റൈനിൽ പൊയ്ക്കോളാം. ” തൽക്കാലം സമാധാനിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ എന്തുചെയ്യും?

അധികാരത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും പന്താടുന്ന ജന വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം എത്ര ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്?കോ വിഡ് ഭീഷണി ശക്തിപ്പെട്ട സമയത്ത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയത്രയും മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ അട്ടിമറിയിലായിരുന്നു.ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ PPE സമാഹരിക്കുന്നതിലായിരുന്നില്ല.ഇൻഡോറിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചത്.രാജ്യമാകെ ആവശ്യത്തിന് PPE ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രോഗികളിൽ ഒരാൾ വീതം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. അവർക് കയ്യടി മാത്രം പോരല്ലോ.PPE കുടി വേണ്ടേ?ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ രോഗബാധ ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് എന്ന് ഒർക്കുക. ലോക്ക് ഡൗൺപ്രഖ്യാപനം പോലും നീട്ടിയത് മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. മാർച്ച് 23ന് മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ BJP അധികാരം പിടിച്ചു.24 ന് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അവിടെ ഈ സ്ഥിതി വരുത്തിവെച്ച ഇരു കൂട്ടരും- കാല് മാറ്റിയവരും മാറിയവരും- കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥരാവുന്നതു കാണാം. കേരളത്തിന് ലോക ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നതിലാണല്ലോ അസൂയ.ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നതിലാണല്ലോ കലിപ്പ്. ഇവിടുത്തെപ്പോലെ അവിടേയും വൃത്തിയായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് നോക്കാനും പറയാനുമൊന്നുമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടത്തേയും അവിടത്തേയും സ്ഥിതിക്ക് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് കാരണം. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയം