എം ടിക്ക് സംഘി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരോട് വള്ളിക്കുന്നിനു പറയാനുള്ളത്

എം ടി യെ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ക്ഷണം നിരസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിടാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഒപ്പിടുന്നില്ല.

ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരു മാസത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പരിപാടികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടേയും എഴുത്തുകാരുടെയുമൊക്കെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതാകുമ്പോൾ മാത്രം അത്യപൂർവം പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ അതാണ് വാർത്ത. ഒപ്പിന്റെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കടലാസിലും മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളല്ല എം ടി.

പിന്നെ എം ടി പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകങ്ങൾ. അത് അതേ രൂപത്തിൽ അതേ ശൈലിയിൽ എം ടി പറഞ്ഞുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് മക്കളെ. അത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, എം ടി യേയും എം ടി യുടെ എഴുത്തിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളേയും ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി മലയാള മണ്ണിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഏതോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത ഒരു എഫ് ബി പോസ്റ്റ് അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ തത്ക്കാലം വയ്യ. ഒപ്പിടാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. അതിനെയൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്കാലമത്രയുമുള്ള നിലപാടുകളെ റദ്ദ് ചെയ്ത് സംഘി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ മണ്ണിനെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമാക്കരുത്.

വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിലും കെടാതെ കത്തുന്ന അപൂർവ്വം വിളക്കുകളേ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളൂ.. അവ കൂടി തച്ചു കെടുത്തിയാൽ പിന്നെ വരാനുള്ളത് കൂരിരുട്ട് മാത്രമാണ്.