തോറ്റു പോയവരോടും ഫുൾ A+ ഉം സയൻസും കിട്ടാത്തവരോടും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ

0
651

എസ്.എസ്.എൽ.സി എന്നതു വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് കടമ്പ തന്നെയാണ്. പഴയ റാങ്ക് സിസ്റ്റം എടുത്തുകളഞ്ഞതോടെ മത്സര ബുദ്ധി ഒഴിവായെങ്കിലും ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റത്തിലും വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും എ-പ്ലസ് എന്നതാണ് പുതിയ മത്സരം. തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ അച്ഛൻ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് തല്ലിയതും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു. എത്രയോ വിദ്യാർഥികൾ കഠിനമായ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ ആയിരിക്കും. എം.എൻ.വിജയൻ മാഷ് പറഞ്ഞപോലെ ‘ഇത് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെയും ലോകമാണ് ‘. സിവിൽ സർവ്വീസിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മുഹമ്മദ് സജാദ് കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നത് വായിക്കുക.

======

Muhammad Sajad :

74 ശതമാനമായിരുന്നു പത്തിലെ മാർക്ക് . അത്ര മോശം മാർക്കൊന്നുമായിരുന്നില്ല .
എങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നു. ആ മാർക്ക് വെച്ച് മെറിറ്റിൽ എവിടെയും
science കിട്ടില്ലായിരുന്നു. സയൻസ് കിട്ടാതെ ,5 വർഷം സ്വന്തം വീടു പോലെ കണ്ട
മലപ്പുറം നവോദയയുടെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് നവോദയയിൽ
പോയതിനേക്കാൾ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും മെറിറ്റിൽ കിട്ടാത്ത science നു പകരം
Humanities എടുത്തതാണ് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. അന്നത്തെ നഷ്ടബോധമാണ്,
വാശിയാണ്, പിന്നീട് സിവിൽ സർവ്വീസ് വിജയത്തിനടക്കം പ്രചോദനമായത്.
എന്തേ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എടുത്തത് എന്നുള്ള പലരുടേയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്
ഇന്നത്തെ 390 ആം റാങ്ക്. അതു കൊണ്ട് തോറ്റു പോയവരോട്, ഫുൾ A+ ഉം
സയൻസും കിട്ടാത്തവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് ഒന്നിന്റേയും അവസാനമല്ല.
“Picture അഭീ ബീ ബാക്കീ ഹൈ”.
Full A+ കാരോടും ഉന്നത വിജയികളോടും ഒന്നും പറയാനില്ല.
Because you are on the right track (Congratulations)

N:B: +1 ന് ഏത് stream എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് civil service exam ൽ ഒരു ഘടകം അല്ല