ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയപ്പോള്‍ ഉള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച – VIDEO

204
ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയപ്പോള്‍ ഉള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഒളി ക്യാമറയും കൊണ്ട് മലയാളി റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയപ്പോള്‍ കണ്ട കാഴ്ച കൊറോണ സമയത്തും സജീവമായ തെരുവുകൾ, ശരീരം വില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ .മാംസവിപണി സജീവമായില്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ? കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളെ അവഗണിച്ചു വസ്ത്രമഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ ഗതികേട് വിഡിയോയിൽ കാണാം.