വിദേശ പഠനം: അവസരങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

300

എഴുതിയത് : Muralee Thummarukudy

വിദേശ പഠനം: അവസരങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

ഓരോ വർഷവും വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസികളുടെ എണ്ണവും അടുത്ത കാലത്തായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പരസ്യങ്ങളും വിദേശവിദ്യാഭ്യാസ മേളകളും ഇപ്പോൾ സാധാരണം ആണ്.

കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണം എന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുപോകുന്നതും പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആയ ഏറെ കുട്ടികൾ വിദേശത്തെ പറ്റിയും പഠനത്തെ പറ്റിയും വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാതെ ആണ് അതിനൊരുങ്ങുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ ബന്ധുക്കൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ കഴിയുന്നില്ല. വിദേശപഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്സള്റ്റന്സികൾ കൊടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാകട്ടെ പലപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണമോ സത്യമോ അല്ല. പരമാവധി ആളുകളെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വിദേശത്ത് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മിക്കവരുടേയും ബിസിനസ്സ് മോഡൽ എന്നുതോന്നുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായം ചോദിച്ച് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ആളുകൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മുന്നേറാതെ കുഴപ്പത്തിൽ ആയവരും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിദേശവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരെ വേണ്ടതരത്തിൽ ഉപദേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകർക്കും കൗൺസിലേഴ്‌സിനും മറ്റും വേണ്ടി ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ആണ് ആളുകൾ പോകുന്നത്, തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ വിദേശ ഡിഗ്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ അനവധി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്ന ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇമ്മിഗ്രെഷൻ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

പക്ഷെ, ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സഹായം വേണം. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ (ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആയാലും മതി) പുതിയ തലമുറക്ക് ഉപദേശം നല്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നാമത്തെ കമന്റിൽ ഉള്ള ലിങ്കിൽ ഒന്ന് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ച/പഠിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പൂർണ്ണമായും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് നല്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആരുമായും ഞാൻ പങ്കുവെക്കില്ല.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നവരോ വിദേശത്ത് പഠിച്ച് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യണം.

ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ പരമ്പര തുടങ്ങും. ഇത്തവണ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആയിരിക്കും, ഉറപ്പ് !

മുരളി തുമ്മാരുകുടി