Connect with us

അസമത്വവും മെയ് ദിനവും

മാനിഫസ്റ്റോയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈയ്യിലെ സ്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് . ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷ താത്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ്.

 8 total views

Published

on

50 years ago, income inequality was severe in the U.S. It still is ...Nebu John Abraham

മാനിഫസ്റ്റോയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈയ്യിലെ സ്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് . ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷ താത്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ്. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനവും.
അസമത്വം (കൂലിയിൽ )
source (Piketty-capital) – 2010


 1. യൂറോപ്പിലെ Top 10% ധനാ ഡ്യരുടെ വരുമാനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള കൂലിയുടെ 2.5 ഇരട്ടി ആണ്. യൂറോപ്പിൽ താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാർക്ക് , രാജ്യത്തെ ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വെറും 60% മാത്രമാണ്. കിട്ടുന്നത്.
 2. അമേരിക്കയിൽ To p 10% ധനാ ഡ്യരുടെ വരുമാനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള കൂലിയുടെ 3.5 ഇരട്ടി ആണ്. യൂറോപ്പിൽ താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാർക്ക് , രാജ്യത്തെ ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വെറും 50% മാത്രമാണ്. കിട്ടുന്നത്.

 3. ഏറെ കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന സ്കാൻഡിനേവിയൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയിൽ Top 10% ധനാ ഡ്യരുടെ വരുമാനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള കൂലിയുടെ 2 ഇരട്ടി ആണ്. യൂറോപ്പിൽ താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാർക്ക്, രാജ്യത്തെ ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വെറും 70% മാത്രമാണ്. കിട്ടുന്നത്.
  അതായത് തഴെ തട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യത്തുള്ള ശരാശരി വരുമാനം പോലും കിട്ടുന്നില്ല.
  മൂലധനത്തിന്റെ അസമത്വം-source (Piketty-capital) – 2010

May Day in a Neoliberal Society – Countercurrents1.യൂറോപ്പിലെ Top 10% ധനാ ഡ്യരുടെ മൂലധനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള ശരാശരി മൂലധനത്തിന്റെ 6 ഇരട്ടി ആണ്. യൂറോപ്പിൽ താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാരുടെ പക്കലുള്ള മൂലധനം ശരാശരിയുടെ വെറും 10 % മാത്രമാണ്.

 1. അമേരിക്കയിൽ Top 10% ധനാ ഡ്യരുടെ മൂലധനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള ശരാശരി മൂലധനത്തിന്റെ 7 ഇരട്ടി ആണ്.താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാരുടെ പക്കലുള്ള മൂലധനം ശരാശരിയുടെ വെറും 10 % മാത്രമാണ്.
 • സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ Top 10% ധനാ ഡ്യരുടെ മൂലധനം ശരാശരി ആ നാട്ടിലുള്ള ശരാശരി മൂലധനത്തിന്റെ 5 ഇരട്ടി ആണ്. താഴെയുള്ള 50% ജോലിക്കാരുടെ പക്കലുള്ള മൂലധനം ശരാശരിയുടെ വെറും 20 % മാത്രമാണ്. അതായത് താഴെ തട്ടിലുള്ളവരുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴും വ്യവസായത്തിനുള്ള മൂലധനം ഇല്ല !ഈ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വമാണ് , ജനാധിപത്യപരമായ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടത്. ജാതി അസമത്വം

 • അബദ്കറുടെ നിലപാട് സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിനെതിരേയുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ ഐക്യം നടക്കില്ല എന്നാണ്. ജാതി പരമായ ചേർതിരിവുകൾ ഈ ഐക്യത്തിന് തടസമാണത്രെ. ഈ നിലപാട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് യുക്തി വൂർവ്വമല്ല.

  1. സാമൂഹികക്രമം രൂപപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. തൊഴിൽ വിഭജനം മൂലം ചില തൊഴിലുകൾ ചിലർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ Social Norms , Hierarchy , Ranking എല്ലാം കലെടുക്കും. ഉടലെടുത്തതിനെ മും Naturalise ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ആണ് ജാതി ഉടലെടുത്തതും തൊഴിൽ ചൂഷണ ഉപാധി ആയി നില കൊണ്ടതും.സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ മാറാതെ ഈ Hierarchy മാറാൻ പ്രയാസമാണ്.

  2. ജാതിയിൽ തന്നെ പല ഉന്നത ,താണ ജാതികൾ ഉണ്ട്. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപര്യം അവരവരുടെ ഉന്നത ശ്രേണി ആണ് എന്ന് വന്നാൽ അബദ്കർ പറയുന്ന സാമൂഹ്യക്രമത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഐക്യം നടക്കില്ല.

  3. ആധുനിക വ്യവസായം സ്രഷ്ടിക്കുന്ന ദരിദ്രരിൽ നീഗ്രോയും വെള്ളക്കാരനും ഉണ്ട്. നമ്പൂതിരിയും നായാടിയും ഉണ്ടാകാം. ഇവരുടെ ദരിദ്രാവസ്ഥ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐക്യ നിരക്കാണ് കൂടുതൽ വിജയ സാധ്യത.

   9 total views,  1 views today

  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

  Advertisement
  Entertainment21 hours ago

  കാണി; സദാചാര രാക്ഷസ നിഗ്രഹത്തിന് അവതരിക്കുന്ന കാനനും കാനത്തിയും

  Entertainment2 days ago

  നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ‘എലോൺ’ കർമയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് പിന്നിലെ കഥയാണ്

  Entertainment2 days ago

  അതിഥി ഒരു പ്രതിരോധമാണ്, ഒരു പോരാട്ടമാണ്

  Entertainment2 days ago

  നിങ്ങളുടെ തമാശ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായാൽ ആ പാപബോധം ഒരു ശാപമാകും

  Entertainment3 days ago

  ഒരു കോഴിക്കോടുകാരൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ നന്മയുള്ള സൃഷ്ടികൾ

  Entertainment3 days ago

  സ്വന്തം നഗ്നത വൈറലാകുന്നതിൽ നിന്നും അവളരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രേതമോ അതോ മനസോ ?

  Entertainment4 days ago

  ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട ഡേർട്ട് ഡെവിളും സംവിധായകൻ സോമൻ കള്ളിക്കാട്ടും

  Entertainment4 days ago

  ഇനിയൊരു കുടുംബത്തിനും ഇത്തരം ഫേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകരുത്…

  Entertainment5 days ago

  നല്ല ഗാനത്തിലുപരി ഇത് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചില ഐക്യപ്പെടലുകൾ

  Entertainment5 days ago

  രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായി ഗൗതം ഗോരോചനം

  Entertainment6 days ago

  പ്രശാന്ത് മുരളി അവിസ്മരണീയമാക്കിയ ‘ജോണി’ യുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളും നിരാശകളും

  Entertainment7 days ago

  റെഡ് മെർക്കുറി റുപ്പീസ് 220 , ആക്രി ബഷീറിന് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി

  Humour2 months ago

  നെ­ടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ രോഗിയെ കണ്ടു സിമ്പതി, കാര്യമറിഞ്ഞപ്പോൾ എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിരി

  2 months ago

  അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ നാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എണീറ്റുനിൽക്കുമായിരുന്നു, നടനായതോടെ അത് നിന്നു

  INFORMATION1 month ago

  അറിഞ്ഞില്ലേ… ശ്രീലങ്ക മുടിഞ്ഞു കുത്തുപാള എടുത്തു, ഓർഗാനിക് കൃഷി വാദികൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ?

  2 months ago

  ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ എഴുപതാം വയസ്സിലും ആ അച്ഛൻ അദ്ധ്വാനിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ?

  2 months ago

  ദുബായ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് റോഡുകൾ അടപ്പിച്ചു റോഡ് ഷോ നടത്താൻ സ്റ്റാർഡം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ

  Entertainment1 week ago

  രമേശിന്റെ ചെവിയിലെ ആ ‘കിണർ ശബ്‌ദം’ പലർക്കുമുള്ള ഒരു ‘അസ്വസ്ഥ’ സന്ദേശമാണ് !

  Entertainment3 days ago

  സ്വന്തം നഗ്നത വൈറലാകുന്നതിൽ നിന്നും അവളരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രേതമോ അതോ മനസോ ?

  Literature1 month ago

  താര രാജാവ് – യൂസഫ് മുഹമ്മദിന്റെ കഥ

  Entertainment2 weeks ago

  ചുറ്റിക കൊണ്ട് ചിലരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പ്രഹരിക്കുന്ന സിനിമ

  Movie Reviews4 weeks ago

  ‘ഒരു ജാതി പ്രണയം’ നമ്മുടെ സാമൂഹിക അധഃപതനത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച

  Entertainment2 weeks ago

  നാടിന്റെ റേപ്പ് കൾച്ചറും ലോകത്തിന്റെ വംശീയതയും അഥവാ, ‘കല്പന’യും ‘ബ്ളാക്ക് മാർക്കും’

  1 month ago

  റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ ഹോട്ട് ഡാൻസ്

  Advertisement