ഫൂലൻ ദേവിയും ചില പെൺപക്ഷ ചിന്തകളും

62

Sidhan Varkala

ഫൂലൻ ദേവിയും ചില പെൺപക്ഷ ചിന്തകളും

ഗോരാ കാ പർവ എന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ,ചമ്പൽ കാട്ടിലെ കൊള്ളകാരിയും കൊലപാതകിയും അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങി.ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് വരെ എത്തിയ സ്ത്രീയാണ് ഫൂലൻ ദേവി’വർണ്ണവെറിയുടെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും പേരിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ചണ്ഡാല കുലത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ , ബലാൽസംഘമുൾപ്പടെ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സു മുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല. വർഷങ്ങൾ ഇത്രയായിട്ടും, സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമം ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് ആളും,ഭരണകൂടവും മാറി എന്നല്ലാതെ, അടിസ്ഥാനപരമായമാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്.ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.
തന്നെ നശിപ്പിച്ചവരുൾപ്പടെ.

1981-ൽ ബെഹ് മായി എന്ന ഉയർന്ന ജാതിയിലെ 22 പേരെ കൊന്ന് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ വരെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഫുലൻ ദേവി. അവർ അത്രയും കാലം അനുഭവിച്ച മാനസിക വ്യഥയുടെ വ്യാപ്ത്തി എത്രയെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായത് തനിക്ക് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല അവരുടെ ശക്തമായ ചിന്ത തന്നെയാണ്.1983-ൽ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ കരാർ പ്രകാരം എട്ടുവർഷത്തെ ശിക്ഷ മാത്രമാണ് അവർക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും സർക്കാർ നൽകിയത് .ഇത്രയും കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തിയ അവർക്ക് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്..
വിചാരിച്ചാൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്നത് ഫൂലൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ കാട്ടിതരുന്നുണ്ട്. ശിക്ഷാകാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഫുലൻ രണ്ടും വട്ടം എം പി യും തൊഴിൽ ക്ഷേമസമിതിയിൽ അംഗവുമായി. ഇവിടെയും അവർ മാതൃകകാട്ടി എന്നതാണ് സത്യം

പല കള്ളൻമാരും കൊലപാതകികളുംജയിലിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.അവർ അതിന് മുതിർന്നില്ല .ഒരു പക്ഷേ ജയിലിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാൽ പോലും ജയിക്കാനുള്ള ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ പിൻതുണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അവരുടെ കീഴടങ്ങലിന് വന്നെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം.സാമുഹി പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലും അവർ സജീവമായിരുന്നു
മരണം വരെ, മരിക്കുമ്പോൾ അവർ 100 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിക്ക് ഉടമകൂടി ആയിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രമാത്രം. ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ഒരു ഫൂലൻ ദേവിക്ക് ഇത്രതോളമാകാമെങ്കിൽ.ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ തലമുറയിലെ എത്ര പേർ ബലാൽസംഘ മുൾപ്പടെ ശാരീരിക മാനസീക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, ഇനി തന്റെ ജീവിതമില്ല ഇതോടെ തീർന്നു എന്ന്. അവരും പൊതു സമൂഹവും സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ,ചിലകാര്യങ്ങളിൽ ഇവരെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം ധൈര്യത്തിന്റെ ,ആർജ്ജവത്തിന്റെ, തന്റേടത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അജ്ഞാശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ‘.ഒരു സാധാരണ പെണ്ണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫൂലൻ ദേവിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നൻമ്മയിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കാം…

NB :ഇത് വായിച്ച് നാളെ നിങ്ങിൾ തീവ്രവാദിയോ, കൊള്ളക്കാരിയോ, കൊലപാതകിയോ ആകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.ഫൂലന്റെ മനസ്സിന്റെ 10%മെങ്കിലും സ്വയം കരുത്താർജ്ജിക്കുക. പടപൊരുതി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ഫൂലൻ ദേവിയെ മാതൃകയാക്കാം.ഇതിനെക്കാൾ മാതൃക ആക്കാൻ പറ്റിയവർ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിലുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഇവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട മാനസീക ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആമി….