പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ പാടങ്ങൾ പ്രളയാനന്തരം നൂറുമേനി വിളവ് തന്നിരിക്കുന്നു !

542

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടയിലും ചില നേട്ടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കു വെക്കാം. നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം കൂടി സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാടങ്ങൾ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്‌ നൂറുമേനി വിളവ് തന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ച വിളവ് നൽകിയാണ് ഈ വർഷം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നത്.

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 6,89,305 ടൺ നെല്ല് 2018- 19 വർഷം കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്പ്പാദനം 6,17,260 ടൺ ആയിരുന്നു. ഈ സീസണിലെ കൊയ്ത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നേട്ടം ഇതിനേക്കാൾ ഉയരും. 35000 ഹെക്ടർ പാടം പ്രളയത്തിൽ പെട്ട് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ കർഷകർ ഈ മികച്ച നേട്ടം കൊയ്തെടുത്തത്. കനത്ത നാശം വിതച്ച പ്രളയം ഓണക്കാലത്തെ വിളവെടുപ്പ് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാക്കി എന്നതു കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ നേട്ടത്തിന്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് ബോധ്യമാവും. നെല്ല് സംഭരണത്തിലും വൻവർധനവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 31 വരെ 1,02,414 കർഷകരിൽ നിന്നായി 3,72,503 ടൺ നെല്ല് ഇതുവരെസംഭരിച്ചു. മുൻ വർഷം ഇതേ സമയം 86,962 കർഷകരിൽ നിന്നും 2,82,635 ടണ്ണായിരുന്നു സംഭരിച്ചത്.

Image may contain: text, nature and outdoorപ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയ കാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണ കാണുന്നത്. കുട്ടനാട്, അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ വൻ വിളവെടുപ്പാണ് ദൃശ്യമായി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 42,273 ഹെക്ടർ പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയതിൽ നിന്നും 1,57,066 ടൺ നെൽ ഇത്തവണ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തും വൻമുന്നേറ്റമുണ്ടായി. പത്തനംതിട്ടയിൽ 20248 ടണ്ണും കോട്ടയത്ത് 88,039 ടണ്ണുമാണ് ഉത്പ്പാദനം. എറണാകുളം14,822 ടൺ, തൃശൂർ 1,01,005 ടൺ , പാലക്കാട് 2,O7,423 ടൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിളവെടുപ്പ്.

പ്രളയം തകർത്തപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്ടു പോയെങ്കിലും കീഴടങ്ങാൻ മനസില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ കർഷകർ. 2.37 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്.. 2, 38, 376 കർഷകർക്ക് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്തു. എസ്ഡിആർഎഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 67 കോടി രൂപയും കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും 110 കോടി രൂപയുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. സർക്കാരിന്റെ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 18.04 കോടി രൂപയും നൽകി. പാടങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കാനും 197.78 കോടി രൂപയും ചെലവഴിച്ചു. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ 270 ഇടങ്ങളിലായി മട വീഴ്ച മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പണം ചെലവഴിച്ചു. 5650 മെട്രിക് ടൺ നെൽ വിത്തുകളാണ് കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ കർഷകർ അതിജീവനത്തിന്റെ പാത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

facebook post