സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയം കഴുത്തിൽ തൂക്കി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറയാല്ലോ എനിക്കു പാവം തോന്നാറുണ്ട്, അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാനങ്ങൾ

347
കവി അമ്മു ദീപ എഴുതുന്നു
സിന്ദൂരവും താലിയും
വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആദ്യമായി സിന്ദൂരമണിയുക. മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് വരൻ വധുവിന്റെ സീമന്തരേഖയിൽ ചുവന്ന സിന്ദൂരപ്പൊടി അണിയിക്കുന്നു . എന്താണീ സീമന്ത രേഖ? സീമന്തരേഖ, അഥവാ ഇരുവശത്തേയ്ക്കും വകഞ്ഞു വച്ച നെറുക തുറന്നുവച്ച യോനിയുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് ചിഹ്നവിജ്ഞാനീയക്കാർ നിസ്സംശയം പറയും. അപ്പോൾ എന്താണീ സിന്ദൂരം? പറയാം.
താലി ചാർത്തി സ്വന്തമാക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ‘കന്യക’യാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് .അവളുടെ കന്യകാത്വം അന്നത്തോടെ തകർക്കപ്പെടുകയാണ്.ആ പരസ്യപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വിധ്വംസകമായ ചിന്ഹനമാണ് സിന്ദൂരം. സിന്ദൂരം രക്തപ്രതീകമാണെന്നർത്ഥം. കന്യകാത്വം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടവളാണ് സിന്ദൂരം തൊട്ടു നടക്കേണ്ടത്. അഥവാ, ഞാൻ കന്യകയല്ലെന്നുള്ള വിളിച്ചുകൂവലാണ് സിന്ദൂരം തൊടൽ. അപ്പോൾ താലിയോ?
ഇലത്താലി, കുഴിത്താലി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തഇന്ത്യൻസമൂഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ താലികളും യോനീപ്രതീകങ്ങളാണ്. അധികമൊന്നും ആധുനികവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു താലിയെ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രതീകത്മകമായി രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. (ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും വെവ്വേറെ അരഞ്ഞാണങ്ങളുള്ളത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പെൺകുട്ടിയുടെ അരഞ്ഞാണത്തിൽ ആലിലയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഞാത്താണുള്ളതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിക്കത് ലിംഗപ്രതീകാത്മകമാണ്.)
അതായത് വിവാഹത്തോടെ ഒരുവളുടെ സ്വത്വം യോനിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്. മറിച്ച് പുരുഷൻ ഈ അടയാളം തൂക്കിനടക്കുന്നുമില്ല. അവന് ഉടസ്ഥാവകാശികളില്ല. പരമ സ്വതന്ത്രൻ. വിവാഹത്തോടെ അവന്റെ സാമൂഹിക പദവിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല . അതിനവനെ കിട്ടുകയുമില്ല.
സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയം കഴുത്തിൽ തൂക്കി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറയാല്ലോ എനിക്കു പാവം തോന്നാറുണ്ട്. അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാനങ്ങൾ.അശ്ലീലങ്ങൾ. ഒഴിവു കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനെന്റെ കുട്ടികളോട് ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. Kr മീരയുടെ ഓർമയുടെ ഞെരമ്പിൽ സിന്ദൂരവിമര്ശനത്തിലേക്കുള്ള പഴുതുകൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ച് അയ്യേ അയ്യയ്യേ ന്ന് പറയാറുണ്ട്.അവരിലാണെന്റെ പ്രതീക്ഷ.