✍️ Sreekala Prasad

പോയിന്റ് നെമോ: സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റ് സെമിത്തേരി

ന്യൂസിലാന്റിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത്, പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം 3,300 കിലോമീറ്റർ അകലെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ജങ്ക്‌യാർഡ് (junkyard) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ്. തിരമാലകൾക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ താഴെ, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പഴയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശവാഹനങ്ങളുടെയും തകർന്ന ശകലങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് “സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റ് സെമിത്തേരി”, (“Spacecraft Cemetery”)അവിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ അവരുടെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളും ബഹിരാകാശ കപ്പലുകളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു ഉപഗ്രഹമോ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയമോ അതിന്റെ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, അത് പിൻവലിക്കാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ജിയോസിൻക്രണസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ഉപഗ്രഹത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥമുണ്ടെങ്കിൽ, എൻജിനീയർമാർ അവയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക്, ശ്മശാന ഭ്രമണപഥം(Graveyard Orbit) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളും. ഈ ഭ്രമണപഥം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ്, ഇവിടെ പ്രവർത്തന ബഹിരാകാശ പേടകവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ ഇല്ല.

ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, അതിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും ഇന്ധന ലാഭവുമാണ് . ഉപഗ്രഹം ചെറുതാണെങ്കിൽ, നൂറുകണക്കിന് ഉൽക്കകൾ ദിനംപ്രതി സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തുകയും ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സാറ്റലൈറ്റ് വലുതും വായുവിൽ പൂർണ്ണമായും കത്താതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടെങ്കിൽ, അവ പിൻവലിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്.

തിരികെ വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സുപ്രധാന കരയിൽ നിന്നും മനുഷ്യവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെ ഉപഗ്രഹത്തെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴാൻ അനുവദിക്കുക എന്നത് സുപ്രധാനമാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം കപ്പൽ പാതകളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരിക്കണം. സമുദ്രത്തിൽ അത്തരമൊരു സ്ഥലം നിലവിലുണ്ട്, ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനെ “അപ്രാപ്യതയുടെ സമുദ്രധ്രുവം” (“oceanic pole of inaccessibility”) .അഥവാ പോയിന്റ് നെമോ” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ ഈ സ്ഥലം ഏത് കരയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ “ആരുമില്ല” എന്നാണ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം, അത് വളരെ വിദൂരവും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. പോയിന്റ് നെമോ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മൂന്ന് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2,688 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് – വടക്ക് ഡ്യൂസി ദ്വീപ് (പിറ്റ്കെയിൻ ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗം), വടക്കുകിഴക്ക് മോട്ടു നുയി (ഈസ്റ്റർ ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗം), തെക്ക് മഹർ ദ്വീപ് (അന്റാർട്ടിക്കയുടെ തീരത്ത്) .

പോയിന്റ് നെമോ മനുഷ്യവാസത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് മാത്രമല്ല ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സമുദ്രജീവികളെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. വലിയ ഒഴുക്കുള്ള സമുദ്ര പ്രവാഹമായ സതേൺ പസഫിക് ഗൈർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് പോയിന്റ് നെമോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒഴുക്ക്, തീരദേശ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പോഷകങ്ങളെ പോയിന്റ് നെമോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗൈറിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് എത്തുന്നത് തടയുന്നു. ഇത് പോയിന്റ് നെമോയെയും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെയും താരതമ്യേന നിർജീവമാക്കുന്നു—ഒരുതരം സമുദ്ര മരുഭൂമി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അനാവശ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ബഹിരാകാശ ജങ്കുകളും വലിച്ചെറിയാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിത്.ഈ പ്രദേശം ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും നിയമപരമായ അധികാരപരിധിക്ക് അതീതമാണ്. അതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറവാണ്.

1971-നും 2016-നും ഇടയിൽ 263-ലധികം ബഹിരാകാശവാഹനങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തനരഹിതമായ ബഹിരാകാശ നിലയമായ മിറും ആറ് സല്യൂട്ട് സ്റ്റേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 200 റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ പേടക അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സെമിത്തേരിയിൽ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന റഷ്യയുടെതാണ്. ശ്മശാനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, കൂടാതെ ചില സ്വകാര്യ സംഘടനകളുടേതുമാണ്.

Leave a Reply
You May Also Like

ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ ?

BIG QUESTIONS ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ ? സാബു ജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് )…

66 മില്യൺ വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ?

Suresh Nellanickal 66 മില്യൺ വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ?? അന്ന് എന്ത്…

എത്ര സമ്പന്നർ ആണെങ്കിലും ഫിൻലാൻഡുകാർ സർക്കാർ ഫ്രീയായി കൊടുക്കുന്ന ഈ പെട്ടി പോയി മേടിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് ?

ഫിൻലാൻഡിലെ പെട്ടി അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഫിൻലാന്റിനെ അറിയുന്നത് നോക്കിയയുടെ…

എന്താണ് സ്മാർട്ട് കട്ടിൽ ?

എന്താണ് സ്മാർട്ട് കട്ടിൽ ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കട്ടിലിനൊപ്പം ,ടിവിയും കൂടി…