പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഹിറ്റ്ലർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സത്യവും യാഥാർഥ്യവുമാണ്

302
പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കർ വായിച്ചറിയാൻ ..
1945ൽ ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനുശേഷം, രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചശേഷം, ഹിറ്റ്ലറുടെ ചെയ്തികളെല്ലാം ജർമ്മൻപരമോന്നത കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിയമാവലോകന സമിതി പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയപ്പോൾ, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജർമൻ നിയമസംഹിതക്ക് വിരുദ്ധമായ യാതൊന്നും ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഹിറ്റ്ലർ നിയമങ്ങളെ മാനിച്ചുമാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഭരണാധികാരി യാണെന്നും കണ്ടെത്തി .. !!!
ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിപ്പട്ടാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദരെ വംശഹത്യക്കിരയാക്കിയതിലും, ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ജർമൻപൗരന്മാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിലും, നിയമത്തിനുവിരുദ്ധമായി യാതൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതെല്ലാം തികച്ചും നിയമപരവും നിയമവിധേയവുമായി മാത്രമായിരുന്നു എന്നുമാണ് ജർമൻപരമോന്നതകോടതിയും നിയമസമിതിയും അന്ന് കണ്ടെത്തിയത് !!
കാരണങ്ങൾ
1. ജർമൻ പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകളും നിയമങ്ങളും ജർമൻകോടതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന പുതിയൊരു നിയമം ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യംതന്നെ പാർലിമെന്റിൽ ഒരു ബില്ലുകൊണ്ടുവന്ന് പാസാക്കിയിരുന്നു.
2. തുടർന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുന്നതിന് ജർമൻപാർലിമെന്റിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു. പാർലിമെന്റ് അത് പാസ്സാക്കി. അങ്ങിനെ യഹൂദന്മാരുടെ പൗരത്വം നിയമപരമായി റദ്ദായിരുന്നു.
3.തുടർന്ന്, ജർമൻപൗരത്വമില്ലാത്തവരെ രാജ്യത്തിനു പുറത്താക്കാനും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ തടങ്കലിൽ അടക്കാനുമുള്ള നിയമം ജർമൻ പാർലിമെന്റിൽ ഒരു ബില്ലുകൊണ്ടുവന്ന് പാസാക്കി. അങ്ങിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ തികച്ചും നിയമാനുസൃതമായി മാറിയിരുന്നു.
4. തുടർന്ന്, പൗരന്മാരല്ലാത്തവർ ജർമൻഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ, അവരെ രാജ്യദ്രോഹികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് ജർമ്മൻ പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കി. ആ ബില്ല് അങ്ങിനെ നിയമമായിരുന്നു.
5. തുടർന്ന്, രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ബില്ല് ജർമൻ പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കി.അത് നിയമമാക്കിയിരുന്നു.
6. തുടർന്ന്, രാജ്യദ്രോഹികളെ നേരിടാൻ പട്ടാളക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ബില്ല് പാസ്സാക്കി നിയമമാക്കിയിരുന്നു.
7. അങ്ങിനെ രാജ്യദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരെ നേരിടാൻ ഹിറ്റ്ലർ നാസിപട്ടാളത്തെ തെരുവിലിറക്കി. രാജ്യദ്രോഹികളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമൻരാജ്യം പാരിതോഷികം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് പട്ടാളക്കാരുടെ ആത്മവീര്യം ഉണർത്തിയിരുന്നു.
8. അങ്ങിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും തെരുവുകളിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെല്ലാം തികച്ചും നിയമപരമായിരുന്നു.
പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാത്രമേ ഹിറ്റ്ലർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നിയമസമിതി കണ്ടെത്തിയത് സത്യവും യാഥാർഥ്യവുമാണ്.
(കടപ്പാട്)