അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി

ക്ലൈമ (clima) എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന പ്രയോഗം വന്നത്. ചരിവ് (slope) എന്നാണ് അർഥം. ഭൂമിയിലെ അക്ഷാംശം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയാൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ചരിവിന്റെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. Meteriology എന്ന വാക്കും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട്.18–ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത്.

ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കാലാവസ്ഥയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അവിടത്തെ ഭൂവിനി യോഗത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നു പ്ലേറ്റൊ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയെ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയെന്നും , സ്ഥൂല കാലാവസ്ഥയെന്നും വേർതിരിച്ചിരിക്കു ന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ദീർഘകാല അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥ (climate). അത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെയു മാകാം (ഉദാ: മൺസൂൺ). ഓരോ ദിവസ ത്തെയും അവസ്ഥയെ ദിനാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സമായാവസ്ഥ ( weather ) എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു (ഉദാ: വേനൽക്കാലത്ത് ആകാശത്ത് കാർമേ ഘം മൂടികെട്ടുകയും ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നതും. ഇത് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല).

സൂര്യന്റെ താപം, അന്തീക്ഷത്തിലെ ജലാശം, ഭൂമിയുടെ ചരിവ്, മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, ഘടന, തരം, കടലിന്റെ സാമീപ്യം, മലകൾ, വനം, ഭൂവിനിയോഗം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടു ന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ കുറവ്, കാർബൺ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അമിതോപ യോഗം, കൽക്കരി, പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അമിതോപയോഗം എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. സൂര്യന്റെ ചൂട് കൂടി വരികയാണ്. അതിനനുസരിച്ചു അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ കൂടുതൽ എത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം, വേനൽക്കാലം എന്നിവയാണ് പ്രധാന സീസണുകൾ. ഹേമന്തം, വസന്തം, ശിശിരം, ഗ്രീഷ്മം എന്നീ വർഗീകരണ വുമുണ്ട്.

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിക്ക് ചൂട് കൂടുകയാണ്. തൽഫലമായി ഭൂമിക്കാകെ ചൂട് കൂടുകയാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈ ഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം (Green House Effect )എന്ന പ്രതിഭാസവും ഉണ്ടാകുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ചൂടിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം തിരിച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതു ണ്ട്. ആ സഞ്ചാരവഴിയിൽ CO2 കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതൽ സമയം അന്തരീ ക്ഷത്തിലെ താഴ്ന്ന പാളിയായ ട്രോപോസ്ഫി യറിൽ തന്നെ നിൽക്കും. തൽഫലമായി ചൂടിന്റെ സഞ്ചാരം കുറയുകയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം നന്നായി ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണിൽ ധാരാളം CO2 കരുതിവയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വിവിധ ഘടങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഈ കഴിവും കുറയുകയാണ്. വിവിധ നിലകളിലും തട്ടുകളിലും ഉള്ള മരങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ കുറയുമ്പോൾ ചൂട് നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു. അവ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനു കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു. തൽഫലയായി സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് കൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. അർബൻ ഹീറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു പ്രതിഭാസം തന്നെയുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ പച്ചപ്പ്‌ കുറയുന്നതും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവുമൊക്കെ കൊണ്ട് നഗര താപനില ഉയരുന്നു. ഒരു വശത്ത് ചൂട് കൂടുന്നു. അതോടൊപ്പം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാ കുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ദീർഘകാലം കൊണ്ട് സ്ഥൂലകാലാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്‌ സമീപം 8 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ ത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ സാധാരണ നല്ല ചൂട് ആകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഒരു വശത്ത് കടലും മറുവശത്ത് മലകളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇടനാടൻ കുന്നുകൾ, പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്നിവയ്ക്കും കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ചരിവിനു വ്യത്യാസമുള്ള ഭൂപ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ കാലാവ സ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം കാണാവുന്നതാണ്.

എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അറ്റ്ലാന്റിക് കടൽ ഉൾപ്പെടെ ക്രമാതീതമായി ചൂടാവുകയാണ്. കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ നന്നായി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

You May Also Like

എന്താണ് എയര്‍ ഹോസ്റ്റസ് ജോലി ?വിവിധ എയർലൈനുകൾ കാബിൻ ക്രൂവിന് നൽകുന്ന പൊതുവേയുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

വര്‍ണച്ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റകളെപ്പോലെ പാറിപ്പറന്നു നടക്കുന്നവരാണ് എയര്‍ ഹോസ്റ്റസുമാര്‍. കരയ്ക്കും കടലിനും മുകളിലൂടെ ചിറകു വിരിച്ച വിമാനങ്ങളില്‍ അവർ ലോകം ചുറ്റുന്നു

എന്താണ് മേഘ സ്‌ഫോടനം ?

എന്താണ് മേഘ സ്‌ഫോടനം ? സാബുജോസ് (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍…

1000 കോടി ജനതയെ തീറ്റിപോറ്റാൻ പോന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ

രാഹുൽ രവി 1000 കോടി ജനതയെ തീറ്റിപോറ്റാൻ പോന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് 2022…

എന്താണ് ക്ലാപ്പർ ബോർഡ് അഥവാ ക്ലാപ്പ്ബോർഡ്, എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഒരു സീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഫിലിം, വീഡിയോ…