രക്തത്തോട് അഭിരുചിയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് സ്റ്റോക്കർ തന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ കഥാപാത്രമായ ഡ്രാക്കുളയ്‌ക്കു പേരിട്ടത്

58

Arun Sudhakar

Vlad the impaler

ബ്രാം സ്റ്റോക്കറിന്റെ ഇതിഹാസ നോവൽ ഡ്രാക്കുള തീർത്തും സാങ്കൽപ്പിക സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും, രക്തത്തോട് അഭിരുചിയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് സ്റ്റോക്കർ തന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ കഥാപാത്രത്തിന് പേരിട്ടത്: Vlad lll Dracul. 1431ൽ വല്ലാകിയായിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന vlad llമന്റെ മകനായി ജനിച്ചു. വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി സൃഷ്ടിച്ച Secret order of the dragon എന്ന സീക്രെട് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു വ്ലാഡ് മൂന്നാമന്റെ പിതാവ് വ്ലാഡ് ll മൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഭരണം കൈവരിച്ച വ്ലാഡ് മൂന്നാമൻ ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്‌ ‘Son of dragon’എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന “DRACUL” എന്ന നാമഥേയം തന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർ ത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം vlad dracul ആയി. 1447-ൽ തന്റെ സഹോദരനെ Historians claim to have tracked down remains of Vlad the Impaler ...കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു ജീവനോടെ അടക്കം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കണ്ടു, വ്ലാഡ് II നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും കൊലപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വ്ലാഡ് മൂന്നാമന്റെ ജീവിതം ചെറുപ്പം മുതലേ ദുഖവും മരണവും വേദനയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഈ കഠിനമായ ജീവിതമാകാം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയുടെ പേരിലായിരുന്നു impaling. പീഡനത്തിനും മരണത്തിനുമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. അവിടെ ഇരയെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി ഒരു വലിയ കുന്തത്തിൽ കുത്തി നിർത്തുന്നു. അത് ഉടനടി കൊല്ലപ്പെടാത്തതും, മന്ദഗതിയിലുള്ളതും വേദനാജനകവുമായ ഒന്നായി മാറുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പേര് നൽകി :, Vlad the impaler. ക്രൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായതിനാൽ മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വ്ലാഡ് മൂന്നാമനെ ഭയപ്പെട്ടു. ജർമ്മൻ പത്രങ്ങൾ വ്ലാഡ് മൂന്നാമൻ മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്താഴം കഴിക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ രക്തം കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളും മിഥ്യാധാരണകളും വ്ലാഡ് മൂന്നാമനെ പ്രശസ്തനാക്കി.1477ൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും തല വിച്ഛേദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയ്ക് മുന്നിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി.