അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി

തല മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷോപകരണമാണ് തൊപ്പി. ഹൈപ്പോ തെർമിയ (hypothermia) എന്ന രോഗം തടയുന്നതിനും കാഴ്ചക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, തലയുടെയോ , തലമുടിയൂടെയോ സുരക്ഷിതത്തിനോ തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾ മാത്രം, ഉപയോഗിക്കുന്നതും പുരുഷ്ന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ പലതരത്തിലുള്ള തൊപ്പികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ താമസമാക്കിയ പോർത്തു ഗീസുകാരുടെയും അടിമകളുടേയും മറ്റും സന്താനപരമ്പരകളായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ തൊപ്പിക്കാർ എന്നാണ്‌ വിളിച്ചിരുന്നത് .

പ്രാചീനകാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യർ പല തരത്തിലുള്ള തൊപ്പികൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളോടെ തൊപ്പി മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിലനില്ക്കുന്നു.ചിലർക്ക് ചൂടും മഴയും മഞ്ഞും കൊള്ളാതിരി ക്കാനുള്ളതാണ് തൊപ്പി. ചിലർക്ക് അത് ദേശ-ഗോത്ര-സംസ്കാര ചിഹ്നമാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നത് ഒരു ആചാരവും, അനുഷ്ഠാനവുമാണ്. തൊഴിലി നെയും സ്ഥാനമാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരം തൊപ്പികളുമുണ്ട്.പുല്ല്, വയ്ക്കോൽ, ചൂരൽ, തെങ്ങോല, കമുകിൻപാള, തുണി, പൂവ്, തൂവൽ, ലോഹം, ഗ്ലാസ്, തുകൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, റക്സിൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തൊപ്പികൾ നിലവിലുണ്ട്. തൊപ്പി ധരിക്കൽ ഒരു സമരായുധവും ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ പടയാളികൾ ‘ഫ്രീജിയൻ ക്യാപ്പ്’ ധരിച്ചിരുന്നത്. ഉദാഹരണമാണ്.’ഗാന്ധിത്തൊപ്പി’യാണ് ഇതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ മാതൃക.

തൊപ്പി റോമിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. അടിമയെ സ്വതന്ത്രനാക്കുമ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്നവണ്ണം തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് തൊപ്പിയണിയുന്ന പതിവ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. പാളത്തൊപ്പി (തൊപ്പിപ്പാള ), ഓലത്തൊപ്പി, മുളന്തൊപ്പി, പൊലീസ് തൊപ്പി, പട്ടാളത്തൊപ്പി, കൌബോയ് തൊപ്പി, കൊമ്പുവച്ച തൊപ്പി, തൂവൽ പിടിപ്പിച്ച തൊപ്പി, കോമാളിത്തൊപ്പി, ചട്ടിത്തൊപ്പി, തുർക്കിത്തൊപ്പി എന്നിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിനു മാതൃകകളിൽ തൊപ്പി ലോകമെങ്ങും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

തൊപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശൈലികൾ ഇവയാണ് – തോറ്റു തൊപ്പിയിടുക, തൊപ്പിയിലൊരു തൂവൽകൂടി, തൊപ്പിയിടുക (ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിക്കുക).ടോപി (topi) എന്ന ഉർദു പദത്തിൽ നിന്നാകണം ‘തൊപ്പി’ എന്ന പദം ഉണ്ടായതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിംങ്ങൾ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന തൊപ്പി കുഫി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് പുണ്യകർമ്മമായും,അല്ലാതെയും, ധരിച്ചുവരുന്നു.മുസ്ലിയാക്കൾ സാധാരണ തലപ്പാവിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് തൊപ്പി ധരിക്കാറ്.

You May Also Like

ഈ കളിപ്പാട്ടം നിങ്ങൾ മറന്നുകാണില്ലല്ലോ ? എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ?

ഏറ്റവും ലളിതമായ, ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലാത്ത ആവി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കളിപ്പാട്ടമാണ് പട് പട് ബോട്ട്

കോംഗോയിലെ ഭീകര സർപ്പം !!

ഈ ഫോട്ടോ വ്യാജം ആണെന് ഇത് വരെ ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല..മാത്രമല്ല ബെൽജിയൻ എയർ ഫോഴ്സ് ലെ വലിയ റാങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയ റെമി ക്കു ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു എല്ലാവരും കരുതുന്നു

അറിയാം മൂക്കിന്റെ ലക്ഷണ ശാസ്ത്രം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് മൂക്ക്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മൂക്ക് ഒന്നിനൊന്നു വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കും

സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പേജുകളല്ല എന്നാൽ സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയുള്ള പേജുകൾ

സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പേജുകളാണോ വിറ്റുപോയത് എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷേ സ്വർണത്തേ ക്കാൾ മൂല്യമേറിയതാണ് ആ പേജുകൾ.