ലീ അബ്ബാമൊണ്ടെ – ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം യാത്ര ചെയ്ത മനുഷ്യൻ

0
210

ലീ അബ്ബാമൊണ്ടെ – ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം യാത്ര ചെയ്ത മനുഷ്യൻ !!!

അമേരിക്കയിൽനിന്നുള്ള അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു – 197 രാജ്യങ്ങൾ !!! എല്ലാ യു‌എൻ‌ അംഗരാജ്യങ്ങളിലും, യു‌എസ് സ്റ്റേറ്റ്, യു‌എസ് ദേശീയ ഉദ്യാനം, ഉത്തര, ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങൾ, 321 അതുല്യ പ്രദേശങ്ങൾ, ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എന്നിവയിലും അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് !!! ഏകദേശം 6 ദശലക്ഷം മൈലുകൾ പറന്നു (9600000 Km), കൃത്യമായി 192 എയർലൈൻസും, 586 വിമാനത്താവളങ്ങളും !!! യാത്രക്കാരുടെ ജീവനുള്ള ഇതിഹാസം.

Image result for lee abbamonte

*