സകലതിനും കാരണം പാകിസ്താനാണ്

228
1. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തീക രംഗത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നു.
2. ഇന്ത്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ്മക്ക് കാരണക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള എന്റെ പ്രതിക്ഷേധം ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.
3. (അമേരിക്കൻ ഡോളറിനെതിരെ) ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നു.
4. ഇന്ത്യയിൽ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്ന റേപ്പുകളിൽ പാക്കിസ്ഥാനുള്ള പങ്ക് ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു.
5. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങളുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു.
6. പല മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ നിലവാരത്തകർച്ചക്ക് (Human Indices/Press freedom മുതലായവ) കാരണക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഞാൻ ഇതിനാൽ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു.
7. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ക്രോണി കാപ്പിറ്റലിസം, അഴിമതി,ഭരണത്തലത്തിലുള്ള കെടുകാര്യസ്ഥത എന്നിവക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നു.
8. ഈ രാജ്യത്ത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കെതിരെ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്ത പാക്കിസ്ഥാന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നയത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നു.
9. ഈയ്യിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട NRC- CAA നിയമങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള ഭയാശങ്കകൾ ദുരീകരിക്കുവാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തുനിയാത്തതിനെ ഞാൻ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു.
10. 2020-ൽ സൂപ്പർ പവർ ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഹറാംപിറപ്പിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നു.
തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മെക്കിട്ടു കേറാൻ വരരുത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാന് എതിരെ പ്രതിക്ഷേധിക്കാൻ മോദി ജി ഇന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അറിഞ്ഞില്ലെ? ചുമ്മാ തെരെപാരെ നടന്ന്‌ സമയം കളയാതെ, പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധിക്കടെ രാജ്യദ്രോഹികളെ.