fbpx
Connect with us

observation

പരിണാമപരമായ ഒരനിവാര്യതയാണോ ബലാത്സംഗം ?

2013 ഏപ്രിൽ ലക്കം യുക്തിയുഗം മാസികയിലെ അരുണ്‍ മംഗലത്ത് എഴുതിയ ‘ബലാൽസംഗത്തിന്‍റെ ജൈവിക സിദ്ധാന്തം’ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് പരിണാമപരമായ ഒരനിവാര്യതയാണ് ബലാത്സംഗം എന്നത്രേ.

 153 total views,  3 views today

Published

on


2013 ഏപ്രിൽ ലക്കം യുക്തിയുഗം മാസികയിലെ അരുണ്‍ മംഗലത്ത് എഴുതിയ ‘ബലാൽസംഗത്തിന്‍റെ ജൈവിക സിദ്ധാന്തം’ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് പരിണാമപരമായ ഒരനിവാര്യതയാണ് ബലാത്സംഗം എന്നത്രേ. അര്‍ഹതയുള്ളതിന്‍റെ അതിജീവനം എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ ജീനുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും അടുത്ത തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി പ്രകൃതി തന്നെ പുരുഷന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേല്‍കൈ ആണ് ബലാത്സംഗം എന്ന് അത് വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും. ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിക്കാം:
“കോഴിയുടെ കൂവലും മയിലിന്‍റെ വാലും പുരുഷന്‍റെ ശരീര വലുപ്പവും എല്ലാം ലൈംഗിക നിർദ്ധാരണത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്. ജിനോമിന്‍റെ നിലനിൽപ്പിന്‌ ആവശ്യം വേണ്ട കഴിവാണ് അതിന്‍റെ ധാരാളം കോപ്പികൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കുക എന്നത്.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 54)

ജീന്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌, അല്ലാതെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയല്ല ബലാത്സംഗത്തിനു പുറകില്‍ ഉള്ളതെന്നും ലേഖകന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു:
“ബലാൽസംഗം ചെയുന്ന ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു ലൈംഗിക പങ്കാളിയുണ്ട്. അതിനാൽ ബാലാൽസംഗത്തിനു പിന്നിൽ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയല്ല ഉള്ളത്.
പുരുഷൻ ഒരു ലൈംഗികപങ്കാളിയാൽ തൃപ്തനാകും എന്ന തെറ്റായ സങ്കൽപമാണ്‌ ഈ വാദത്തിനു നിദാനം. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികളിലേക്ക് തന്‍റെ ജനിതകപദാർത്ഥം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക വഴി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് തന്‍റെ ജനിതകപദാർത്ഥത്തിന്‍റെ കോപ്പികൾ വിജയകരമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പുരുഷന്‍റെ പരിണാമ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷന് ഒരു പുതിയ സാധ്യതയാണ്.”(യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 50)

തന്‍റെ ജീന്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു കൈമാറാന്‍ ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷന് ഒരു പുതിയ സാധ്യതയാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുരുഷന്‍ ആ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ അവസരങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്‌. ജിഷയും സൗമ്യയും നിര്‍ഭയയും ആസിഫയും എല്ലാം മതക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് തന്‍റെ ജീന്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു കൈമാറാന്‍ പുരുഷന്മാര്‍ കണ്ടെത്തിയ ഓരോ സാധ്യതകള്‍ മാത്രമാണ്! കേവലം സാധ്യതകള്‍ മാത്രമല്ല, ആ സാധ്യത നിറവേറ്റാന്‍ ആവശ്യമായ കഴിവും പരിണാമം വഴി പുരുഷന്‍ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലേഖകന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്:

“ബലാൽസംഗത്തിന് പരിണാമപരമായ വേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ, പുരുഷനെ അതിനു സഹായിക്കുന്ന ശാരീരിക / മാനസിക അനുകൂലനങ്ങളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്…. ഉദാഹരണത്തിന് പുരുഷന്‍റെ ഉയർന്ന ശാരീരികശക്തിയും വലിപ്പവും ലൈംഗിക നിർദ്ധാരണത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു. ബലാൽസംഗം സാധ്യമാക്കാൻ മാത്രമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ശരീര / മാനസിക സവിശേഷതയാണ് നാം തേടുന്നത്… ആണ്‍ തേനീച്ചയുടെ ലൈംഗികാവയവത്തിന്‍റെ ഇരുവശത്തും കൂർത്ത മുള്ളുകളുണ്ട്. വഴങ്ങാത്ത പെണ്‍ തേനീച്ചയെ ആണ്‍ തേനീച്ച ഈ മുള്ളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധനത്തിൽ നിർത്തുകയും notal organ ഉപയോഗിച്ച് ബലമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ആണ്‍ തേനീച്ചക്ക് ഈ അവയവം കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലതാനും…… തേനീച്ചയുടെ മുള്ളുകളും മനുഷ്യന്‍റെ മാനസികമായ അനുകൂലനങ്ങളും-അവ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാനമാണെന്ന് കരുതേണ്ടിവരും.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 54, 55)

ഇത് മാത്രമല്ല, പരിണാമം വഴി ബലാത്സംഗത്തിന് അനുകൂലമായ ഇനിയും കുറെ ഘടകങ്ങള്‍ പുരുഷന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലേഖകന്‍ പറയുന്നത്:
“ഇരകളുടെ നിസ്സഹായത കണക്കാക്കാനും ആ അവസരം ലൈംഗികമായി മുതലെടുക്കാനുമുള്ള മാനസിക അനുകൂലനം.
shields and shields പഠനപ്രകാരം പ്രത്യുൽപാദന സാധ്യത അപകട സാധ്യതയെ കവച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ബലാൽസംഗം പരിണാമപരമായി ലാഭാകരമാകുന്നത്. അതിനാൽ അപകട സാധ്യതയെ കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക സംവിധാനം പുരുഷന് ആവശ്യമാണ്‌.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 55)

Advertisement

“സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ എർപ്പെടാൻ അവസരം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് ബാലാൽസംഗത്തിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാനസിക അനുകൂലനം.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 55)
“ലൈംഗികാകർഷകത്വമുള്ള സ്ത്രീകളെ ബലാൽസംഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനസിക അനുകൂലനം” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 56)
“ഉഭയ സമ്മതത്തോട് കൂടിയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന അളവിൽ ബലാൽസംഗം വഴി ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ബീജങ്ങൾ സ്കലിക്കാനും അതുവഴി ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത പരമാവധിയാക്കാനുമുള്ള മാനസിക / മറ്റു നിലക്കുള്ള ജൈവിക അനുകൂലനം” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 56)

ഇത്രയും അനുകൂലനങ്ങള്‍ പരിണാമം വഴി പുരുഷന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാമഭ്രാന്തന്മാർ വാദിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, തന്‍റെ ജീനിന്‍റെ കോപ്പി അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു പകരപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ ഇരയെ അധികം ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നും പരിണാമ മതക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു!
“പരിണാമപരമായി നോക്കിയാൽ, ഇരക്ക് പരിധിയിൽ അധികം ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നത് തന്‍റെ ജനിതക പദാർത്ഥത്തിന്‍റെ അതിജീവനത്തിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ പുരുഷൻ അതിന് മുതിരുകയില്ല.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 51)
പെരുമ്പാവൂരിലെ ജിഷയും പാലക്കാട്ടെ സൗമ്യയും ഡല്‍ഹിയിലെ നിര്‍ഭയയും കാശ്മീരിലെ ആസിഫയും അടക്കം ബലാത്സംഗത്തിന്‍റെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര ഇരകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയുള്ള  കൊഞ്ഞനം കുത്തലാണ് ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പാഴൂര്‍ പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍ പോയി കവടി നിരത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.

യുദ്ധകാലത്ത് പട്ടാളക്കാര്‍ ശത്രുരാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് പട്ടാളക്കാരുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ റിസ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ജീനോം കോപ്പികള്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു പകര്‍ന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സുവര്‍ണ്ണാവസരം കൂടിയാണ് കാമഭ്രാന്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധകാലം! ലേഖകന്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ:
“ബലാൽസംഗം സമാധാനകാലത്ത് ഒരു ഗൗരവകരമായ കുറ്റമായി കണക്കാക്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധകാലത്ത് അങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത തുലോം വിരളവും. ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയാൽ കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ കൂടുതൽ ജനിതക കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് യുദ്ധകാലം! അതിനാൽ ‘പ്രയോജനകരമായൊരു അനുകൂലന’മായി മാറുന്ന, യുദ്ധകാല ബലാത്സംഗം” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 51)

അതായത്, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍  ബലാത്സംഗം എന്നത് തന്‍റെ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിനും തന്‍റെ ജീനിന്‍റെ കോപ്പികള്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു വിതരണം ചെയ്യാനും വേണ്ടി പുരുഷന്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട പരിണാമപരമായ ഒരു സാമൂഹ്യബാധ്യത മാത്രമാണ്. ഈ സാമൂഹിക ബാധ്യത പുരുഷന്മാര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ പുരുഷന്മാര്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നും പരിണാമ മതക്കാരന്‍ പറയുന്നുണ്ട്:
“ഏത് സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കും എപ്പോഴും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമായിരുന്നെങ്കിൽ ബലാൽസംഗം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.” (യുക്തിയുഗം മാസിക, പേജ് 57)

Advertisement

സത്യം പറഞ്ഞാല്‍, ഈയൊരു സംഭവമാണ് ഇതിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. പരിണാമത്തിന്‍റെ ബാനറില്‍ ബലാത്സംഗം എന്ന ഹീനവും നീചവും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവുമായ ഒരു ക്രൂരകൃത്യത്തിനെ സൈദ്ധാന്തിക പിന്‍ബലം നല്‍കി കാമഭ്രാന്തന്മാർ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം ഇതൊന്നു മാത്രമാണ്. ഏതു സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും ഏതു സ്ത്രീയുമായും ബന്ധപ്പെടാന്‍ വിത്തുകാളകള്‍ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകണം, ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനെ സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇത്രമാത്രം ന്യായീകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്!!

ഏത് സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കും എപ്പോഴും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാശ്മീരില്‍ ആസിഫ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പരിണാമ മതക്കാരന്‍ വാദിക്കുന്നത്. അര്‍ഹതയുള്ളതിന്‍റെ അതിജീവനം എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ ജീനുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും അടുത്ത തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി പ്രകൃതി തന്നെ പുരുഷന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത ലളിതവത്കരിക്കുകയാണ് ബലാത്സംഗത്തെ! ഇവരൊക്കെ എന്നാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്? ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു ടൂള്‍ ആയിട്ടാണ് ബലാത്സംഗം ഇരകള്‍ക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിന്താശേഷിയുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും ഇന്നറിയാം. ഐസിസും ബോക്കോഹറാമും തങ്ങളുടെ അധീനതയില്‍ വന്ന സ്ത്രീകളുടെ മേല്‍ അത് ചെയ്തത് അവരിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജീനുകള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല എന്നും അവിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന യാസീദി, ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റിക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നെന്നും ആരോടെങ്കിലും ഈ ബലാത്സംഗവാദികൾക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്താല്‍ നന്നായിരുന്നു.

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കത്തുവ ഗ്രാമത്തില്‍ എട്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒരു സംഘം മനുഷ്യ മൃഗങ്ങള്‍ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തതും തങ്ങളുടെ ജീനുകള്‍ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കോപ്പിയെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നില്ല. ഇരയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താനും ആ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നും അവരെ ഓടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ടൂള്‍ ആയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തത്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധവും  ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും വിത്തുകാളകളെപ്പോലെ എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും തങ്ങളുടെ കാമശമനം വരുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് കാമഭ്രാന്തന്മാർ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇത്രമാത്രം ന്യായീകരണങ്ങള്‍ ചമയ്ക്കുന്നത്.

 154 total views,  4 views today

Advertisement
Advertisement
Entertainment7 hours ago

തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ബയോഗ്രാഫിക്കൽ പ്രിസൺ ലൈഫ് ചിത്രം, സെക്സ് + വയലൻസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്

Entertainment8 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment8 hours ago

ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയനിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു

Entertainment8 hours ago

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിറന്നാൾ, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കേക്ക് മുറിച്ചു

SEX9 hours ago

കിടപ്പറയിൽ പുരുഷൻ അൽപ്പം മേധാവിത്വം കാണിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സർവേ

controversy9 hours ago

“മുക്കം ഓണംകേറാ മൂലയാണോടാ തെണ്ടി..?” തന്റെ പരാമർശത്തിനും സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന തെറികൾക്കും വിശദീകരണവുമായി ധ്യാൻ

Entertainment10 hours ago

പ്രതിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയ വാശി

Health10 hours ago

ചവറ്റുകുട്ടയിലെ തലയോട്ടി ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

controversy10 hours ago

എന്റെ കൂടി പൈസ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അമ്മ ലെറ്റർപാഡടിച്ചത്, സംഘടനയുടെ മൂന്നാമത് അംഗമാണ് ഞാൻ, ആ ലെറ്റർപാഡിൽ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ നോക്കാം

Cricket11 hours ago

1996 ഫെബ്രുവരി 17, ബറോഡയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരം ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേയൊരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും

Entertainment11 hours ago

രുദ്ര മഹാവീര ഉഗ്രസേന മഹാരാജയായി നടൻ ലാൽ; മഹാവീര്യർ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment13 hours ago

ഒരുപാടു ചിന്തിപ്പിച്ച, ഒരു സിനിമ.ഓരോ വാക്കുകളിലും ഒരുപാട് അർഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX2 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

Entertainment6 days ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX1 week ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 months ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Health3 weeks ago

വദനസുരതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണമുള്ള ഉറകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്

Entertainment8 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment2 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy2 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment2 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Entertainment3 days ago

മലയാള സിനിമയിലെ 10 അഡാർ വീഴ്ചകൾ

Entertainment3 days ago

മിന്നൽ മുരളിയിലെ 86 അബദ്ധങ്ങൾ

Entertainment3 days ago

കിച്ച സുദീപ് നായകനായ ‘വിക്രാന്ത് റോണ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

മിന്നൽ മുരളി സൂപ്പർ, ബേസിലിനൊപ്പം ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്

Entertainment4 days ago

അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഭാവന മലയാളത്തിൽ, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Advertisement
Translate »