മെഴ്‌സിഡസിനേക്കാളും ബി‌എം‌ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും വിലപറയാൻ ഈ പാമ്പിൽ എന്താണുള്ളത് ?

0
144

ഒരു പാമ്പിന്‍റെ വില മെഴ്‌സിഡസിനേക്കാളും ബി‌എം‌ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും വിലയേറിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശ്ചര്യപ്പെടും. ഏത് പാമ്പാണ് മെഴ്‌സിഡസിനേക്കാളും ബി‌എം‌ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും വിലയേറിയതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരും. ഇന്ത്യയിൽ മരുഭൂമിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന നിറമുള്ള പാമ്പാണിത്. രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ഇരുതലമൂരി എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ പേര് റെഡ് സാൻഡ് ബോവ എന്നാണ്. ഈ പാമ്പിന്‍റെ വാലിന്‍റെ ആകൃതി ഒരു വായ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു.നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഈ പാമ്പിന്‍റെ ആവശ്യക്കാര്‍ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ വരെയുണ്ട്. കാരണം ഈ പാമ്പിനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും താന്ത്രിക പഠനത്തിലും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിന്‍റെ കള്ളക്കടത്ത് വർദ്ധിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കള്ളക്കടത്തുകാർ ഇത് 3 കോടി മുതൽ 25 കോടി വരെ വിലയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നു.

Sneha Dharwadkar on Twitter: "This is a juvenile of the Red sand boa.  Striking, isn't it? Did you know, the Red sand boa is called 'do-muha saap'  meaning double-headed snake in Hindi.എന്നിരുന്നാലും 1972 ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഇത് സംരക്ഷിതമാണെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പാമ്പിനെ കടത്തുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.ഈ പാമ്പിന്‍റെ വില അതിന്‍റെ ഭാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു കോടി വരെ വിലവരും. ഈ പാമ്പ് ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. വിഷമില്ലാത്ത ഈ പാമ്പിനെ ഒരാൾ എളുപ്പത്തിൽ പിടികൂടാന്‍ സാധിക്കും. ചുവന്ന മണൽ ബോവയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ചില മിഥ്യകളുണ്ട്. ഈ പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പുരുഷന്‍റെ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം അതിന്‍റെ വിലയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കിംവദന്തികളാണ്. ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം തന്ത്ര-മന്ത്രവിധികളും ഈ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പാമ്പുകൾ വളരെ ശാന്തരാണ് ഇവയില്‍ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

എലികൾ, പ്രാണികൾ മുതലായ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ അവർ സാധാരണയായി ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇരട്ട മുഖമുള്ള പാമ്പിന് രണ്ട് വായകളുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവയുടെ വാൽ ഒരു വായ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അപകടം കണ്ടാല്‍ അവർ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാൽ ഉയർത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ പാകിസ്ഥാനിലും ഇറാനിലും ഇവ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു. കള്ളക്കടത്ത് കണക്കിലെടുത്ത് അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ട് തലയുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പാമ്പുകളെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്താൽ വന്യജീവി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയെ കൈമാറുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട മുഖമുള്ള പാമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

(കടപ്പാട് )