ഇനി ബഹിരാകാശ വിമാനങ്ങളുടെ കാലം

Sabu Jose (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് )

ഇനി സ്പേസ് പ്ലെയിനുകളുടെ കാലമാണ്. ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വിമാനം സ്കൈലോണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഏറ്റവും ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയില് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണ പഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനും ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ അഞ്ചരമടങ്ങ് വേഗതയില് (1700m/s) സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്ര വിമാനമായും ഒരേസമയം പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സ്പേസ് പ്ലെയിനുകള്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത്. 2012 ഏപ്രില് മാസത്തില് പദ്ധതിയുടെ ഗവേഷണ നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള് വാഹനം നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ കടമ്പകള് മറികടന്ന് സ്പേസ് പ്ലെയിന് പദ്ധതി 2025 ല് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കും.

സ്കൈലോണ് (Skylon)

സ്കൈലോണ് ഒരു റോക്കറ്റോ ഒരു വിമാനമോ അല്ല. അല്ലെങ്കില് അത് രണ്ടുമാണുതാനും. പകുതി റോക്കറ്റെന്നും പകുതി വിമാനമെന്നും വേണമെങ്കില് സ്കൈലോണിനെ വിളിക്കാം. ബ്രിട്ടനിലെ റിയാക്ഷന് എഞ്ചിന് ലിമിറ്റഡ് (REL) ആണ് സ്കൈലോണിന്റെ ഗവേഷണ നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചതും ഡിസൈനിംഗ് നടത്തിയതും. 200 തവണ പുനരുപയോഗ ശേഷിയുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിലായും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ അഞ്ചരമടങ്ങ് വേഗതയില് യാത്രികരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സൂപ്പര് സോണിക് ജെറ്റ് വിമാനമായും സ്കൈലോണിന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയും. സാധാരണ വിമാനങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സ്കൈലോണിന് പറന്നുയരുന്നതിനും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിനും ഒരു റണ്വേ ആവശ്യമാണ്. ശീതീകരിച്ച, ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമാണ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിമാനമായി പറക്കുമ്പോള് അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ഓക്സിജന് ഇന്ധനമായി സ്വീകരിക്കുകയും 26 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിലേക്ക് റോക്കറ്റായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് ഇന്ധന ടാങ്കിലെ ദ്രാവക ഓക്സിജന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് സ്കൈലോണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.

സ്കൈലോണില് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാബര് (SABRE) എഞ്ചിന് നിരവധി സവിശേഷതകളുള്ളതാണ്. സാധാരണയായി റോക്കറ്റില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ടോള് (Horizontal Take-Off and Landing-HOTOL) എഞ്ചിനേക്കാള് പ്രവര്ത്തനമികവും ഭാരക്കുറവുമുള്ളതുമാണ് സാബര്. റോക്കറ്റുകളില് നിന്ന് വിഭിന്നമായി സ്കൈലോണിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് എഞ്ചിന് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനംപോലെ റണ്വേയില് ഇറങ്ങുന്നതിനും പറന്നുയരുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണല് സ്പേസ് സെന്ററും യൂറോപ്യന് സ്പേസ് ഏജന്സിയും ചേര്ന്നാണ് സ്കൈലോണിന്റെ നിര്മാണത്തിനാവശ്യമായ ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത്. 1200 കോടി ഡോളറാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പേസ് പ്ലെയിനിന്റെ നിര്മാണച്ചെലവ് 21 കോടി ഡോളറും. കാര്ബണ് ഫൈബര് ഉപയോഗിച്ചു നിര്മ്മിക്കുന്ന സ്കൈലോണിന്റെ ഫ്രെയിം ഭാരക്കുറവുള്ളതും അതേസമയം ദൃഢവുമായിരിക്കും. അലൂമിനിയം ഉയോഗിച്ചാണ് ഇന്ധനടാങ്ക് നിര്മിക്കുന്നത്. പേടകത്തിന്റെ റീ-എന്ട്രി സമയത്ത് ഘര്ഷണം വഴിയുണ്ടാകുന്ന താപവര്ദ്ധന തടയാന് പേടകമൊന്നാകെ ഒരു സെറാമിക് സ്കിന് ആവരണവും സ്കൈലോണിനുണ്ട്.

ഉടന് നിര്മാണമാരംഭിക്കുന്ന സ്പേസ് വിമാനമായ സ്കൈലോണ് – സി 2 മോഡല് ഒരു വലിയ വാഹനമാണ്. 82 മീറ്റര് നീളവും 6.3 മീറ്റര് വ്യാസവുമുള്ള ഈ മോഡലിന്റെ വിംഗ് സ്പാന് 25.4 മീറ്ററാണ്. 53 ടണ് ആണ് സ്കൈലോണിന്റെ ഭാരം. 15 ടണ് വരെ ഭാരമുള്ള കൃത്രിമ ഉഗ്രഹങ്ങളെ 300 കിലോമീറ്ററും 11 ടണ് വരെ ഭാരമുള്ളവയെ 800 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തിലും എത്തിക്കുന്നതിന് സ്കൈലോണിന് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ 30 ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ഈ വാഹനത്തില് സൗകര്യ മുണ്ടായിരിക്കും.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനും യൂറോപ്യന് സ്പേസ് ഏജന്സിയ്ക്കും മാത്രമല്ല നാസയ്ക്കും സ്കൈലോണ് പദ്ധതിയില് താല്പര്യമുണ്ട്. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നതുതന്നെ കാര്യം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് കിലോഗ്രാമിന് 20,000 ഡോളര് എന്ന നിരക്കിലാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനാവശ്യമാകുന്ന ചെലവ്.

സ്കൈലോണ് യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ അത് കേവലം 900 ഡോളറായി കുറയും. പൂര്ണമായും റോബോട്ടുകള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു പൈലറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനില് നിന്നു തന്നെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും നിര്വഹിക്കുന്നത്. സ്കൈലോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങളും റിസര്ച്ച് പേപ്പറും യൂറോപ്യന് സ്പേസ് ഏജന്സിയുടെ വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്. സാങ്കേതിക വിശദീകരണം ഈ ലേഖനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

You May Also Like

എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് ടെലസ്കോപ്, ഭൗമേതര ജീവന്‍ തിരയാന്‍ ഇനി എല്‍റ്റ്

എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് ടെലസ്കോപ് ഭൗമേതര ജീവന്‍ തിരയാന്‍ ഇനി എല്‍റ്റ് Sabu Jose ലോകത്തിന്നുവരെ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍…

ജെയിംസ് വെബ് സ്‌പേസ് ടെലിസ്കോപ് പുറത്തുവിട്ട നാലു ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

Asim Asim പതിവ് പോലെ ജെയിംസ് വെബ് സ്‌പേസ് ടെലിസ്കോപ് അതിന്റെ നാല് പുതിയ ചിത്രത്തിൽ…

നാസയുടെ ക്യാമറകണ്ണില്‍ പതിഞ്ഞത് അന്യഗ്രഹ ജീവി തന്നെ…!!?

ചന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് നാസയ്ക്ക് ലഭിച്ച ചിത്രത്തില്‍ ഒരു മനുഷ്യ രൂപവും നിഴലും വ്യക്തമായി കാണാം. സംഗതി സത്യമാണെങ്കില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വഴിത്തിരിവ് നല്‍കാന്‍ പോകുന്നതാണത്.

ലോകത്തിലെ ആദ്യ റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഐഎസ്ആർഒ യും നാസയും

ലോകത്തിലെ ആദ്യ റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഐഎസ്ആർഒ യും നാസയും. 2023 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റിൽ (GSLV Mk II) വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന