ദിനോസറുകളുടെ ഫോസിലൈസ്ഡ് വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വംശനാശം വന്ന വണ്ട്…. ട്രയാമിക്സ കൊപ്രോളിത്തിക്ക
This ancient beetle is the first new species discovered in fossilized poop…Triamyxa coprolithica

Sreekala Prasad

230 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രയാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ പോളണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സൈലസോറസ് ഒപൊലെൻസിസ് എന്ന ദിനോസറുകളുടെ ഫോസിലൈസ്ഡ് വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം വണ്ടുകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വീഡനിലെ ഉപ്‌സാല സർവകലാശാലയിലെ Martin Qvaranstorm enna ശാസ്ത്രജ്ഞനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും സിൻക്രോട്രോൺ മൈക്രോടോമോഗ്രാഫി എന്ന സ്കാൻ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. ആദ്യമായാണ് വിസർജ്യത്തിൽ ninne നിന്ന് ജീവികളെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

  സൈലസോറസ് ദിനോസറിന് ഏകദേശം 2.3 മീറ്റർ നീളവും ഏകദേശം 15 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ചെറിയ ദിനോസർ ആയിരുന്നു. ഫോസിലൈസ്ഡ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗത്തിന് നീണ്ട താടിയെല്ലും ചെറുതും കോണാകൃതിയിലുള്ളതുമായ പല്ലുകളുണ്ടെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുമാണ്. ‘കോപ്രൊലൈറ്റ്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫോസിലൈസ്ഡ് വിസർജ്യത്തിൽ വണ്ടുകളുടെ ധാരാളം ആന്റിനകളും കാലുകളും കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃകകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വണ്ടുകളുടേതാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞർ വണ്ടുകളെ ട്രയാമിക്സ കൊപ്രോളിത്തിക്ക എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ വണ്ടുകൾ വംശനാശം സംഭവിച്ച മൈക്സോഫാഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വണ്ടുകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ആധുനിക മൈക്സോഫാഗൻ സാധാരണയായി വെള്ളത്തിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന പച്ച ആൽഗകളിൽ വളരെയധികം വളരുന്നതായി കാണാം, ; അവരുടെ പൂർവികർ ജലത്തിൽ ധാരാളമായിരുന്നിരിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണികൾ വളരെ ചെറുതും വളരെയധികം ഉള്ളതുമായി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത് അവ പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ്.

പുനർ‌നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രങ്ങളും മോഡലുകളും പുതിയ വണ്ട് ഇനങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, അവയെ ഭക്ഷിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, . പുരാതന ഭക്ഷ്യ ശൃങ്ഘല (food web)യെ കുറിച്ചും ദിനോസർ ഈ പുരാതന ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കാൻ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങൾ സഹായിക്കും. ട്രയാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള കോപ്രൊലൈറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പ്രാണികളുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Pic courtesy

You May Also Like

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടത് നിന്നുകൊണ്ടോ, അതോ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ? നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെല്ലാമാണ് ?

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടത് നിന്നുകൊണ്ടോ, അതോ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ? നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ…

പുതിയ തമിഴ് സിനിമയായ വിറ്റ്നസിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്ന ജോലി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടോ ?

ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി പുതിയ തമിഴ് സിനിമയായ വിറ്റ്നസ് (Witness ) എന്ന…

മുല്ലപ്പെരിയാർ ശരിക്കും പൊട്ടുമോ ?

Sujith Kumar മുല്ലപ്പെരിയാർ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി കേരളത്തിനെതിരാകാൻ എന്താണ് കാരണം? മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ…

രക്തം പമ്പുചെയ്യാൻ ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ രക്തം പമ്പു ചെയ്യും ?

ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി 👉ബ്രൗൺ വവ്വാലുകൾ ദിവസം 20 മണിക്കൂർവരെ…