മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ സൂഫി കവയിത്രി: – സെബ്-ഉൻ-നിസ

എഴുതിയത് : കുഞ്ഞുട്ടി തെന്നല
കടപ്പാട് : ചരിത്രാന്വേഷികൾ

മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യ മുന്നേറ്റത്തിൽ രാജകീയ മുഗൾ സ്ത്രീകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഗൾ കാലഘട്ടം അവരുടെ രചനകളുടെ സംഭാവനയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അവരുടെ രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് സെബ്-ഉൻ-നിസ, അവരുടെ എഴുത്ത് വൈദഗ്ദ്ധ്യം ചരിത്രകാരന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു, മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരയായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ അവരെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കിടക്കും.

അവരുടെ കവിതകൾക്ക് സൂഫിസത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും കൂടി പരിചിതമായിരുന്നു.എഴുത്തുകാരനോ ജീവചരിത്രകാരനോ ചരിത്രകാരനോ ആകട്ടെ, മുഗളിൻ്റെ ദർബാറിലെ ബുദ്ധിജീവികളായ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലെ ഒരു പ്രവണത കഴിവു തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ രാജ ദർബാറുകളിൽനിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന ഫാഷനായിരുന്നു. സലീമ സുൽത്താന ബീഗം, മെഹുർനിസ്സ, റോഷനരാ ബീഗം,ബീഗം ജഹനാര, സെബ്-ഉൻ-നിസ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മുഗൾ വനിതകൾ ഈ ചങ്ങല തകർത്തവരാണു. സെബ് ഉൻ നിസ കൂടുതലും “മഖ്ഫി” (മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൾ)എന്ന പേർഷ്യൻ തൂലികാ നാമത്തിലാണ് തന്നെത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
ഔറംഗസേബിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ സെബ്-ഉൻ-നിസ ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നയും ബുദ്ധിശക്തിയും സംസ്‌കാരവുമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർ കലയുടെ മികച്ച രക്ഷാധികാരിയും, പ്രതിഭാധനയായ കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റും, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ശേഖരിക്കുന്നവരും കാമുകിയുമായിരുന്നു. അവർ അഗാധമായ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പദത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത അർത്ഥത്തിലല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഒരു മതഭ്രാന്തി ആയിരുന്നില്ല, അവരുടെ മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ലിബറൽ ആയിരുന്നു. ഖുർആനിൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർ ഖുറാൻ മനഃപാഠമാക്കിയപ്പോൾ അവർ ഒരു ഹാഫിസ് ആയിത്തീർന്നു.
സാഹിത്യരംഗത്ത് സെബ്-ഉൻ-നിസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അവരുടെ കവിതകളിലാണ്. “മുഷൈറസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യാത്മക മത്സരങ്ങളിൽ പോലും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

Zeb-un-Nissa's palace
Zeb-un-Nissa’s palace

സെബ്-അൻ-നിസ ‘സെബ്’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കവിതകൾ പ്രണയം, സൗന്ദര്യം, ദൈന്യത, ആത്മീയത എന്നിവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, അവരുടെ രചനകൾ ‘ദിവാൻ-ഇ-മഖ്ഫി’ (മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവളുടെ പുസ്തകം)എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 421 ഗസലുകളും നിരവധി റൂബിയകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദിവാൻ-ഇ-മഖ്ഫിയുടെ മനോഹരമായ വാക്യങ്ങൾ മഹത്തായ കാവ്യാത്മക കഴിവുകളും സൂഫി ആശയങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അവിടെ, സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെ പരമോന്നത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമായി ആരാധിക്കുന്നു, പ്രിയങ്കരനും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും, എന്നാൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയും കാമുകനെ നിരാശയിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നവനുമായ ദൈവ പ്രിയ. , എന്നാൽ അവർ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവരിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണം അത് നൽകിയിരുന്നു. സെബ്-ഉൻ-നിസയുടേത് ആഹ്ലാദകരമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അവരുടെ സുന്ദരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അവർ തന്നെ ബോധവതിയായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ അവർ എഴുതി-

“എൻ്റെ കവിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂടുപടം ഉയർത്തുമ്പോൾ.
റോസാപ്പൂക്കൾ അസൂയയോടെ വിളറിയതായി മാറുന്നു.
വേദന കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്.
അവരുടെ സൌരഭ്യം ഒരു വിലാപം പോലെ പരത്തുക.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിമളക്കാറ്റിൻ്റെ ലാളനയിലേക്ക് താഴ്ത്താം.
തേൻ പുരട്ടിയ ഹയാസിന്ത്‌സ് പരാതിപ്പെടുന്നു,
മധുരമായ വിഷമത്തിൽ തളർന്നു പോകുന്നു.
ഒപ്പം, ഞാൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുമ്പോൾ,
ഇപ്പോഴും തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ.
(അത്തരം സൗന്ദര്യം എൻ്റേതാണ്)
ഒരു കൂട്ടം രാപ്പാടി ഉണർന്ന് അവരുടെ ആത്മാവിനെ വിറയ്ക്കുന്ന പാട്ടിലേക്ക്
ആയാസപ്പെടുത്തുന്നു.”
സെബ്-ഉൻ-നിസയുടെ വാക്യങ്ങൾ മറ്റെന്തിനെക്കാളും, അവർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദനയും ദുരിതവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ അവർ അനുഭവിച്ച ഈ സങ്കടം അവരുടെ ചിന്തകളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നാൽ അവരുടെ ലിബറൽ മത വീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവിനെപ്പോലെ ഒരു മതകാർക്കശ്യക്കാരിയാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്തു.
ലാഹോർ ഗവർണറായ അഖിൽ ഖാനും (കവിയും) രാജകുമാരിയുമായി ഹ്രസ്വമായ പ്രണയബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു, ഇതറിഞ്ഞ ഔറംഗസീബ് ആ ബന്ധത്തെ നിരസിക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്തു..പിന്നീട് മരണം വരെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചു രാജകുമാരി ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല അവിവാഹിതയായിക്കൊണ്ടു തന്നെ അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഡെക്കാണിൽ മറാത്താ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ,

അപ്പോൾ, ഔറംഗസേബിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിൽ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് അക്ബർ രാജകുമാരൻ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തി. തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സെബ്-ഉൻ-നിസ്സ, 1681-ൽ സഹോദരനെ പിന്തുണച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും കത്തുകളെഴുതി, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഔറംഗസേബിനു അവളോട് അവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും അവരെ സലിംഗഡ് കോട്ടയിൽ തടവിലിടുകയും ചെയ്തു, 20 വർഷങ്ങൾ ആ തടവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവർ മരണമടയുകയും ചെയ്തു.
ഔറംഗസേബ് എപ്പോഴും രാജകുമാരിയെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും, അക്ബറുമായുള്ള അവളുടെ ബന്ധത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഷം, അവളെ ജീവപര്യന്തം തടവിലിടുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് പുറമെ അവരുടെ പേരിൽ നൽകിയ എല്ലാ ഗ്രാൻ്റുകളും ശമ്പളവും അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്തു. യാദൃശ്ചികമെന്നു പറയട്ടെ, ഔരംഗസീബ് മുമ്പ് തടവിലാക്കിയിരുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരന്മാരായ മുറാദ് ബക്ഷും ദാരാ ഷുക്കോയും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കിടന്നിരുന്ന സലിംഗഡ് കോട്ട തന്നെയാണു സെബ് ഉൻ നിസക്കും തടവറയായി ലഭിച്ചത്.

എന്നാൽ സെബ്-ഉൻ-നിസ്സയുടെ ജയിൽ നാളുകൾ അവർക്ക് തീർത്ഥാടനമായിരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കന്യകയായ അവർ തൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം തൻ്റെ സൂഫിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി ഈ ദിവസങ്ങൾ നീക്കിവച്ചു, ഏകദേശം 15,000 ഈരടികൾ അവനു സമർപ്പിച്ചു.
സെബ്-അൻ-നിസ്സ 1702-ൽ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ താൻ ആദരിച്ചിരുന്ന ആളുകളോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിശബ്ദയായി മരിച്ചു. അവരുടെ പിതാവ്, ഔറംഗസേബ്, അന്ന് ഡെക്കാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, പഴയ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഷാജഹാനാബാദിലെ കശ്മീരി ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള ടീസ് ഹസാരി ബാഗിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശവകുടീരം സ്ഥാപിച്ചു.

അവരുടെ പൈതൃകം ക്രമേണ സലിംഗഡിൻ്റെ ഉയർന്ന മതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ മങ്ങി. കവിതകൾക്ക് അവയുടെ ഈരടികളുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ സ്ഥാപിച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങളും അവരുടെ ശവകുടീരവും ഉടൻ തന്നെ തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു.എന്നിട്ടും അവർ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ, ആരോടും ക്ഷോഭിക്കാത്ത, തന്റെ നാഥനെ സേവിക്കുന്ന ദാസിയായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ തുടർന്നു, അവർ എപ്പോഴും ചെയ്തതുപോലെ, അവരുടെ വരികൾ എന്നും ഊർജ്ജസ്വലമായി, സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഓ മഖ്ഫീ, ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാതയാണ്, ദൈവം ആണെങ്കിലും അങ്ങയോട് സൗഹൃദംസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ആർക്കാണു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനാവുക ?”

You May Also Like

മഹാബത് മഖ്ബറ/ മഹാബത്ത് മഖ്ബറ കൊട്ടാരം എന്നും ബഹദുദ്ദീൻഭായ് ഹസൈൻഭായിയുടെ ശവകുടീരം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര സ്മാരകം

ഈ മനോഹരമായ സ്മാരകം ഒരിക്കൽ ജുനഗഢിലെ നവാബുമാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

നമ്പർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ രഹസ്യ ലോകം

ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ചാരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയോ വഴി ഫീൽഡിലെ ഏജന്റുമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു.

ഒരു കേണലിന്റെ ദുരന്തം – സുനില്‍ എം എസ്സ്..

സത്യം കണ്ടെത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ അഭിനന്ദിയ്‌ക്കേണ്ട, പക്ഷേ കളവു പറയുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല സമൂഹത്തിനില്ലേ?

മലബാറിലെ തീയ വിവാഹത്തിന്റെ പ്രത്യകതകളെ കുറിച്ച് വിദേശ സഞ്ചാരിയായ എഡ്ഗർ തർസ്റ്റൺ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ

മലബാറിൽ തന്നെ വിവിത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ തീയർക് ഇടയിൽ അധ്യകാലങ്ങളി നില നിന്നിരുന്നു. തീയ്യരുടെ വിവാഹം മംഗലം എന്നപേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, തെക്കൻ മലബാറിലും വടക്കേ മലബാറിലും കല്യാണച്ചടങ്ങിൽ വിരളമായ വെത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു,