fbpx
Connect with us

Psychology

‘പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പത്തുതരം സ്ത്രീകൾ’ എന്താണ് ഇത്തരം പത്തുകാര്യങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം

Published

on

പ്രസാദ് അമോർ (Psychologist)

പത്തുകാര്യങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം.

പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പത്തുതരം സ്ത്രീകൾ, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പത്തു രഹസ്യങ്ങൾ, രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പത്തുവഴികൾ, നഖം നോക്കി സ്വഭാവം അറിയാം, ചതിയന്മാരായവരുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിഡിയോകളും ലേഖനങ്ങളും ഇൻറർനെറ്റിൽ സുലഭമാണ് .വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റുഫോമുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ തേടുന്നു. നവ മാധ്യമത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. മുഖലക്ഷണ ശാസ്ത്രം, ശകുനം, നിമിത്തം, വിവിധ പ്രവചന ശാസ്ത്രങ്ങൾ -എല്ലാം ശാസ്ത്രം എന്ന മേന്പൊടിയോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

 

Advertisement

മനുഷ്യ ശരീര ഘടനയും സ്വഭാവ വൈജാത്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പലതരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.മഷ്തിഷ്കത്തിന്റെ ആകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാം . ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് മുൻ ഭാഗത്തെ മഷ്തിഷ്ക ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും.വെളുത്ത മുഖവും നീണ്ട തലമുടിയും മനുഷ്യരിലെ കൂലീനരുടെ സവിശേഷതയാണ്. ഉയരം കുറഞ്ഞവർ സൂത്രശാലികളായിരിക്കും. അഭിസാരികയുടെ തള്ളവിരലും മറ്റു വിരലുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം സാധാരണ സ്ത്രീകളെക്കാൾ അധികമായിരിക്കും. തടിച്ച ചുണ്ടുള്ളവർ -പതിഞ്ഞ മൂക്കുള്ളവർ അപകടകാരികളാണ്. തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള വികല ധാരണകൾ സാമൂഹ്യ ഭിന്നതയുടെയും വൈരുധ്യത്തിന്റെയും ഭാഗമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് അതിശയോക്തികലർന്ന വിവരങ്ങൾ ?

ആകുലതകളും സംഘർഷകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന്റേത്.മനുഷ്യർ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചു ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണ്. പങ്കാളി ചതിക്കുമോ?രോഗം വരുമോ? സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുമോ? തുടങ്ങിയ നിരവധി ജീവിത പരാധീന ചിന്തകളും മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്നു. മാരക രോഗങ്ങൾ, ക്ഷാമം, പ്രതികൂലമായ പരിതോവസ്ഥകൾ , ജീവിത അനിശ്ചിതാവസ്ഥകൾ -മനുഷ്യവർഗ്ഗം എന്നും കീറാമുട്ടി പ്രശ്‍നങ്ങളുടെ നടുകടലിലാണ്.ജീവിത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.അറിവിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമായി പരിഗണിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കിഷ്ടമാണ്.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്.സന്നിഗ്ദ്ധതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തു് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചുപോന്ന രീതികൾ, ശീലങ്ങൾ, ഉത്തേജനങ്ങൾ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന മസ്തിഷ്കസംവിധാനം അതേപടി തുടരുകയാണ്.മാനസികാവസ്ഥയുടെ തലങ്ങൾ ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ അറിവുകൾക്കപ്പുറത്താണ്. മാത്രമല്ല ഓരോ ചിന്തയും ഓരോ വികാരവും ഓരോ നിമിഷവും അദൃശ്യനായ ഒരു പ്രതിഭാസം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം പലരിലുമുണ്ട്.മാത്രമല്ല വിഷമഘട്ടത്തെ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മഷ്തിഷ്‌കം യുക്തിയുടെ സമർത്ഥമായ വഴികൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്നു.മാത്രമല്ല അനുഭവിക്കുന്നതും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമായ ലോകം ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ളതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്നും അതിനപ്പുറം എന്തോ ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യമനസ്സിന് അത് ഗ്രഹിക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന -അവിശ്വനീയമായത് പലതും ഉണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ചാപല്യം മനുഷ്യസഹജമാണ്.

Advertisement

മനുഷ്യന്റെ മഷ്തിഷ്കരസതന്ത്ര വ്യവസ്ഥ അപകടകരമായ സംഗതികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.ജീവിതത്തിലെ ഭീകരകാഴ്ചകളും, മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത മനുഷ്യവാസനയാണ് . അല്ലലുകളായി ചെറിയ ഗോത്രങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യസമൂഹങ്ങൾ ഇന്ന് വലിയ ഒരു സൈബർ ഇടത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചില സൈബർ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ജന്മവാസനകൾക്ക് ഭീകരമുഖവും വ്യാപനവും കൈവരുന്നു .ആളുകൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപെട്ടകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനോടാണ് നമ്മുക്ക് പ്രിയം . മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിലെ ഈ സവിശേഷതയാണ് അതിശയോക്തികലർന്ന വാർത്തകളുടെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നത്.

മിഥ്യ ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ.

സ്വതബോധമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ വർത്തമാനത്തിലാണ് എപ്പോഴും നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഗതകാലത്തെക്കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനത്തിൽ ഉത്തേജനം അനുഭവിക്കുക, ആന്തരികാനുഭവങ്ങൾ നൈനമിഷികമായി മാറിമറിഞ്ഞു വരിക,അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ ചിന്താധാരകളും, അനിർവ്വചനീയമായ മാനസികാവസ്ഥകളും ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ നിലകൾ -പ്രശ്‌ന നിർധാരണങ്ങൾക്കു മനുഷ്യമഷ്തിഷം മുൻ മാതൃകകൾ അവലംബിക്കുന്നു.പ്രകൃതചോദനകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും കുത്തൊഴുക്കിൽ പലപ്പോഴും യുക്തിബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു . സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങളായ ദൈവം, പിശാചുക്കൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യർക്ക് മിഥ്യ ആശ്വാസങ്ങളാണ് .

സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി നിലനിന്നു പോരുന്ന കപട ധാരണകൾ വ്യക്തികളുടെ വൈയക്തിക തോന്നലുകളിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് തോന്നുന്ന യാഥാർഥ്യം അയാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പരിശോധനകളിലൂടെ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല.ഓരോ വിശ്വാസവും ഓരോ സങ്കൽപ്പവും ഒരേ സരണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിലെ പാരസ്പര്യതലത്തിലൂടെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അബ്ദ ജഡില ധാരണകൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

Advertisement

ന്യൂറോസയൻസ്, ജെനെറ്റിക് എൻജിനിയറിങ്,നാനോടെക്നോളജി,ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റെലിജൻസ് തുടങ്ങിയ വിജ്ഞ്ജാന ശാഖകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വസ്തുതകൾ പൗരാണികമായ നിരവധി മിഥ്യാധാരണകളെ വകവരുത്തിയെങ്കിലും, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിദഗ്ദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ രീതിയിൽ പഴയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് അതെല്ലാം പഥ്യമാണ്. മനുഷ്യ മഷ്തിഷ്ക്കം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥലമാണ്.

 1,649 total views,  4 views today

Continue Reading
Advertisement
Comments
Advertisement
Entertainment2 hours ago

‘അടിത്തട്ട്’ ട്രൈലർ വന്നിട്ടുണ്ട് !

Entertainment3 hours ago

തന്നെ ലേഡി മോഹൻലാൽ എന്ന് ചിലർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലക്ഷ്മിപ്രിയ

Entertainment5 hours ago

സംവിധായകൻ തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ എന്ന ദുരന്തനായകൻ

controversy5 hours ago

‘കടുവ’യെയും ‘ഒറ്റക്കൊമ്പനെ’യും നിലംതൊടിയിക്കില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചന്റെ ശപഥം

Entertainment6 hours ago

കീർത്തിക്ക് അഭിനയത്തിൽ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു

Entertainment6 hours ago

ഏഷ്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിനുള്ള പട്ടം ഈ ഇന്ത്യൻ നടിയുടെ പേരിൽ

Entertainment7 hours ago

അതെല്ലാം അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്‌ സൃഷ്ടിച്ച കലാരൂപങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടേക്കും

Entertainment7 hours ago

ഓസ്കാർ അക്കാദമിയിൽ അംഗമാകാൻ നടൻ സൂര്യക്ക് ക്ഷണം

controversy9 hours ago

“പ്രസംഗിയ്ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ സാരിയ്ക്കിടയിലേയ്ക്ക് മൊബൈല്‍ പിടിച്ച കഥയെഴുത്തുകാരനുണ്ട്”, എഴുത്തുകാരി ഇന്ദുമേനോന്റെ കുറിപ്പ്

Entertainment9 hours ago

സാരിയിൽ ഗ്ലാമറസായി അനശ്വര രാജന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

Entertainment10 hours ago

അനുരാഗ് കശ്യപ്, രാജ്.ആർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് നിതിൻ ലൂക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പക’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment10 hours ago

ഒരു ‘ക്ലബ് ‘ ആയ അമ്മയിൽ അംഗത്വം വേണ്ട, അംഗത്വഫീസ് തിരിച്ചുതരണം

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX3 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

Entertainment1 week ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

SEX2 days ago

വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ഖലനം

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX2 weeks ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 months ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Entertainment2 hours ago

‘അടിത്തട്ട്’ ട്രൈലർ വന്നിട്ടുണ്ട് !

Entertainment10 hours ago

അനുരാഗ് കശ്യപ്, രാജ്.ആർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് നിതിൻ ലൂക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പക’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment2 days ago

സഹോദരബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഏറെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്യാലി ജൂലൈ എട്ടിന്

Entertainment2 days ago

‘എന്നും’ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ആൽബം

Featured2 days ago

സൗബിൻ ഞെട്ടിക്കുന്നു, ‘ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ’യുടെ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment4 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy4 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment4 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment5 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment5 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Advertisement
Translate »